Tổng hợp ngày tốt xấu trong tháng 9 năm 2017

Để góp quý khách tiện lợi trong việc xem ngày tốttháng 9 năm 2017 cũng tương tự thuận nhân thể trong việc so sánh những ngày hồi tháng 9/2017 cùng với nhau. Shop chúng tôi đã Tổng hòa hợp tất cả ngày đẹp vào tháng 92017 cũng giống như đưa ra các ngày chưa tốt trong tháng.

Đã gồm ⏩ tử vi phong thủy 12 nhỏ giáp năm 2023 kèm luận giải từ siêng gia

Trong trường vừa lòng quý chúng ta không đề nghị xem ngày tốt tháng 9 năm 2017 hay xem ngày rất đẹp tháng 9 năm 2017 cũng chính vì đã có dự tính tiến hành các bước vào một ngày rõ ràng trong tháng 9, quý bạn phấn kích tìm cho ngày tương ứng và chọn xem chi tiết hoặc chọn hình thức Xem ngày tốt xấu giúp thấy một ngày vắt thể.


Bạn đang xem: Tổng hợp ngày tốt xấu trong tháng 9 năm 2017

Xem ngày tốt tháng 10 năm 2017


Xem ngày giỏi tháng 11 năm 2017


Xem tử vi phong thủy 2022 theo từng tháng


TRA CỨU TỬ VI 2023

Bạn vui miệng nhập đúng đắn thông tin của mình!


Nam
Nữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU vào THÁNG 9 NĂM 2017


Lịch dương

1

Tháng 9


Lịch âm

11

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


coi NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 9


Lịch âm

12

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, mon Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

3

Tháng 9


Lịch âm

13

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Quý Tỵ, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

4

Tháng 9


Lịch âm

14

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày gần kề Ngọ, mon Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 9


Lịch âm

15

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, mon Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 9


Lịch âm

16

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

7

Tháng 9


Lịch âm

17

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Đinh Dậu, mon Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng 9


Lịch âm

18

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

9

Tháng 9


Lịch âm

19

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 9


Lịch âm

20

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 9


Lịch âm

21

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, mon Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 9


Lịch âm

22

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

13

Tháng 9


Lịch âm

23

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 9


Lịch âm

24

Tháng 7


Xem thêm: Thần Thoại Hy Lạp Tập 16

Ngày Xấu


Ngày liền kề Thìn, mon Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

15

Tháng 9


Lịch âm

25

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

16

Tháng 9


Lịch âm

26

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, mon Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 9


Lịch âm

27

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Đinh Mùi, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

18

Tháng 9


Lịch âm

28

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, tháng Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 9


Lịch âm

29

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, mon Mậu Thân, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

20

Tháng 9


Lịch âm

1

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 9


Lịch âm

2

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, mon Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 9


Lịch âm

3

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 9


Lịch âm

4

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, mon Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 9


Lịch âm

5

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày gần kề Dần, mon Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 9


Lịch âm

6

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, mon Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

26

Tháng 9


Lịch âm

7

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, mon Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 9


Lịch âm

8

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Đinh Tỵ, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

28

Tháng 9


Lịch âm

9

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 9


Lịch âm

10

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, mon Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 9


Lịch âm

11

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Dậu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Trên đấy là Tổng hợp ngày xuất sắc tháng 9 năm 2017 mà shop chúng tôi muốn nhờ cất hộ đến những bạn. Mặc dù nhiên, một ngày tốt cũng chỉ phù hợp với một vài tuổi cũng tương tự các công việckhác nhau. Cố gắng nên, khi nắm bắt được ngày giỏi xấu hồi tháng 9/2017 thì bạn phải tra cứu: xem ngày giỏi hợp tuổi để có kết quả chi tiết và chính xác nhất mang lại mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ trong NĂM 2022

♦Ngày tốt tháng 1năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 7năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 2 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 8 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 3 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 9 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 4 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 10 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 5 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 11 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 6năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 12 năm 2022

*
Xem ngày giỏi theo từng mục tiêu công việc

♦ coi ngày tốt xuất hành năm 2022

♦ coi ngày xuất sắc cắt tóc năm 2022

♦ xem ngày tốt cưới hỏi năm 2022

♦ coi ngày chuyển bàn thờ cúng năm 2022

♦ coi ngày download xe máy, xe hơi năm 2022

♦ coi ngày bắt chó

♦ coi ngày gửi nhà năm 2022

♦ xem ngày xuất sắc treo bảng hiệu

♦ xem ngày giỏi khai trương mở shop năm 2022

♦ coi ngày tốt mua smartphone