TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN 7

Các siêng đề tu dưỡng HSG Toán 7. Trong bài viết này xin trình làng Các chăm đề bồi dưỡng HSG Toán 7. Các chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 7 là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quy trình dạy HSG Toán 7. Hãy thiết lập ngay những chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 7. fanbangparty.com vị trí luôn cập nhật các kỹ năng mới nhất. Chúc chúng ta thành công!!


Các siêng đề bồi dưỡng HSG Toán 7
*

Các chăm đề tu dưỡng HSG Toán 7. Trong bài viết này xin trình làng Các chuyên đề tu dưỡng HSG Toán 7. Những chuyên đề tu dưỡng HSG Toán 7 là tài liệu xuất sắc giúp các thầy cô tham khảo trong quy trình dạy HSG Toán 7. Hãy thiết lập ngay các chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 7. fanbangparty.com chỗ luôn update các kỹ năng và kiến thức mới nhất. Chúc chúng ta thành công!!


Các siêng đề tu dưỡng HSG Toán lớp 7

DÃY CÁC SỐ VIẾT THEO QUY LUẬT

Bài 1: tìm kiếm số hạng máy n của các dãy số sau:

a)

3, 8, 15, 24, 35, ...

b)

3, 24, 63, 120, 195, ...

Bạn đang xem: Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7

c)

1, 3, 6, 10, 15, ...

d)

2, 5, 10, 17, 26, ...

e)

6, 14, 24, 36, 50, ...

f)

4, 28, 70, 130, 208, ...

Xem thêm: Công Ty Cổ Phần Ngk Yến Sào Khánh Hòa, Yến Sào Khánh Hòa

g)

2, 5, 9, 14, 20, ...

h)

3, 6, 10, 15, 21, ...

i)

2, 8, 20, 40, 70, ...

Hướng dẫn:

a)

n(n+2)

b)

(3n-2)3n

c)

(

1)

2

n n

d)

1+n

2

e)

n(n+5)

f)

(3n-2)(3n+1)

g)

(

3)

2

n n

h)

(

1)(

2)

2

n

n

i)

(

1)(

2)

3

n n

n

Bài 2: Tính:

a,A = 1+2+3+

+(n-1)+n

b,A = 1.2+2.3+3.4+...+99.100

Hướng dẫn:

a,A = 1+2+3+

+(n-1)+n

A = n (n+1):2

b,3A = 1.2.3+2.3(4-1)+3.4.(5-2)+...+99.100.(101-98)

3A = 1.2.3+2.3.4-1.2.3+3.4.5-2.3.4+...+99.100.101-98.99.100

3A = 99.100.101

A = 333300

Tổng quát:

A = 1.2+2.3+3.4+.

+ (n - 1) n

A = (n-1)n(n+1): 3

Bài 3: Tính:

A = 1.3+2.4+3.5+...+99.101

Hướng dẫn:

1

e-mail Facebook Telegram Twitter

Tài liệu cùng danh mục Toán Học


Giáo án PTNL Toán 7

Trong bài viết này clb HSG hà thành xin ra mắt Giáo án PTNL Toán 7. Giáo ánđược biên soạn trọn vẹn theo Cv của BGD, giúp các thầy cô dễ ợt trong quátrình sẵn sàng bài giảng. Hãy cài đặt ngay Giáo án Giáo án PTNL Toán 7. Câu lạc bộ HSG Hànội luôn update các kỹ năng mới nhất. Chúc chúng ta thành công!!


Giáo án PTNL Toán 8

Trong bài viết này clb HSG tp. Hà nội xin ra mắt Giáo án PTNL Toán 8. Giáo ánđược biên soạn hoàn toàn theo Cv của BGD, giúp các thầy cô tiện lợi trong quátrình sẵn sàng bài giảng. Hãy mua ngay Giáo án Giáo án PTNL Toán 8. Club HSG Hànội luôn update các kiến thức và kỹ năng mới nhất. Chúc chúng ta thành công!!


Giáo án PTNL Hình học 11

Trong nội dung bài viết này clb HSG tp hà nội xin giới thiệu Giáo án PTNL Hình học 11. Giáoán được biên soạn hoàn toàn theo Cv của BGD, giúp các thầy cô thuận lợi trongquá trình chuẩn bị bài giảng. Hãy cài ngay Giáo án PTNL Hình học 11. Clb HSG Hànội luôn update các kiến thức mới nhất. Chúc chúng ta thành công!!


Giáo án PTNL Toán 6

Trong nội dung bài viết này club HSG tp hà nội xin giới thiệu Giáo án PTNL Toán 6. Giáo ánđược biên soạn trọn vẹn theo Cv của BGD, giúp các thầy cô dễ dàng trong quátrình sẵn sàng bài giảng. Hãy cài ngay Giáo án PTNL Toán 6. Clb HSG hà thành luôncập nhật những kiến thức new nhất. Chúc các bạn thành công!!


Giáo án PTNL Giải tích 11

Trong nội dung bài viết này clb HSG hà thành xin ra mắt Giáo án PTNL Giải tích 11. Giáoán được biên soạn trọn vẹn theo Cv của BGD, giúp các thầy cô dễ ợt trongquá trình sẵn sàng bài giảng. Hãy tải ngay Giáo án PTNL Giải tích 11. Câu lạc bộ HSG Hànội luôn cập nhật các kiến thức và kỹ năng mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


Giáo án PTNL Hình học 8

Trong nội dung bài viết này club HSG tp. Hà nội xin reviews Giáo án PTNL Hình học 8. Giáoán được biên soạn hoàn toàn theo Cv của BGD, giúp các thầy cô dễ dãi trongquá trình chuẩn bị bài giảng. Hãy thiết lập ngay Giáo án PTNL Hình học 8. Clb HSG Hànội luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc chúng ta thành công!!


Giáo án PTNL Đại số 9

Trong nội dung bài viết này clb HSG thành phố hà nội xin reviews Giáo án PTNL Đại số 9. Giáo ánđược biên soạn trọn vẹn theo Cv của BGD, giúp các thầy cô thuận tiện trong quátrình chuẩn bị bài giảng. Hãy download ngay Giáo án PTNL Đại số 9. Clb HSG Hà nộiluôn update các kỹ năng và kiến thức mới nhất. Chúc chúng ta thành công!!


Giáo án PTNL Đại số 10

Trong nội dung bài viết này câu lạc bộ HSG tp hà nội xin ra mắt Giáo án PTNL Đại số 10. Giáo ánđược biên soạn trọn vẹn theo Cv của BGD, giúp các thầy cô thuận tiện trong quátrình sẵn sàng bài giảng. Hãy cài đặt ngay Giáo án PTNL Đại số 10. Câu lạc bộ HSG Hà nộiluôn update các kiến thức và kỹ năng mới nhất. Chúc chúng ta thành công!


Giáo án PTNL Đại số 8

Trong nội dung bài viết này câu lạc bộ HSG thủ đô xin trình làng Giáo án PTNL Đại số 8. Giáo ánđược biên soạn hoàn toàn theo Cv của BGD, giúp những thầy cô dễ ợt trong quátrình sẵn sàng bài giảng. Hãy cài đặt ngay Giáo án PTNL Đại số 8. Clb HSG Hà nộiluôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc chúng ta thành công!!


Giáo án PTNL Toán 9

Trong nội dung bài viết này club HSG thủ đô xin ra mắt Giáo án PTNL Toán 9. Giáo ánđược biên soạn hoàn toàn theo Cv của BGD, giúp các thầy cô dễ dàng trong quátrình sẵn sàng bài giảng. Hãy sở hữu ngay Giáo án Giáo án PTNL Toán 9. Clb HSG Hànội luôn cập nhật các kiến thức và kỹ năng mới nhất. Chúc chúng ta thành công!!


Giáo án PTNL Hình học tập 9

Trong bài viết này câu lạc bộ HSG hà thành xin trình làng Giáo án PTNL Hình học tập 9. Giáoán được biên soạn trọn vẹn theo Cv của BGD, giúp những thầy cô thuận lợi trongquá trình sẵn sàng bài giảng. Hãy mua ngay Giáo án PTNL Hình học tập 9. Club HSG Hànội luôn cập nhật các kỹ năng và kiến thức mới nhất. Chúc chúng ta thành công!!


Giáo án PTNL Hình học 12

Trong bài viết này club HSG thủ đô hà nội xin trình làng Giáo án PTNL Hình học tập 12. Giáoán được biên soạn trọn vẹn theo Cv của BGD, giúp các thầy cô dễ dãi trongquá trình sẵn sàng bài giảng. Hãy mua ngay Giáo án PTNL Hình học tập 12. Clb HSG Hànội luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


Giáo án PTNL Giải tích 12

Trong bài viết này clb HSG hà nội xin ra mắt Giáo án PTNL Giải tích 12. Giáoán được biên soạn trọn vẹn theo Cv của BGD, giúp các thầy cô dễ dàng trongquá trình chuẩn bị bài giảng. Hãy thiết lập ngay Giáo án PTNL Giải tích 12. Club HSG Hànội luôn cập nhật các kỹ năng mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


Giáo án PTNL hình học 10

Trong bài viết này clb HSG thủ đô hà nội xin trình làng Giáo án PTNL hình học 10. Giáoán được biên soạn trọn vẹn theo Cv của BGD, giúp những thầy cô thuận tiện trongquá trình chuẩn bị bài giảng. Hãy download ngay Giáo án PTNL hình học 10. Clb HSG Hànội luôn cập nhật các kỹ năng mới nhất. Chúc chúng ta thành công!!


BT trắc nghiệm phương trình đường tròn

Trong nội dung bài viết này xin ra mắt BT trắc nghiệm phương trình con đường tròn giúpcác em ôn luyện cùng thi HSG môn Toán đạt hiệu quả cao, mặt khác đề thi cũng làtài liệu giỏi giúp những thầy cô tham khảo trong quá trình dạy. Hãy mua ngay BTtrắc nghiệm phương trình con đường tròn.CLB HSG hà thành nơi luôn cập nhật các kiếnthức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


bài bác tập trắc nghiệm phương trình đường tròn

Trong nội dung bài viết này xin giới thiệu Bài tập trắc nghiệm phương trình con đường tròngiúp những em ôn luyện cùng thi HSG môn Toán đạt hiệu quả cao, đồng thời đề thi cũnglà tài liệu tốt giúp những thầy cô tham khảo trong quy trình dạy. Hãy sở hữu ngay Bàitập trắc nghiệm phương trình mặt đường tròn .CLB HSG hà nội thủ đô nơi luôn update cáckiến thức new nhất. Chúc chúng ta thành


Giáo án vạc triển năng lực toán lớp 5

Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao hàm đáp án với bảng ma trận đềthi cụ thể giúp chúng ta chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nóichung với ôn thi bình chọn cuối học tập kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng chính là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học tập kì 2 cho những em học tập sinh.Mời các em học viên cùng những thầy cô xem thêm chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tracuối học tập kì 2 văn 8 tất cả đáp án


Giáo án Toán 6 CV5512 chương trình new

Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án với bảng ma trận đềthi chi tiết giúp các bạn chuẩn bị xuất sắc cho kì thi cuối học tập kì 2 tới đây nóichung và ôn thi chất vấn cuối học tập kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng chính là tài liệu cho những thầy cô lúc ra đề thi học kì 2 cho các em học tập sinh.Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết. Xem trọn cỗ Đề kiểm tracuối học tập kì 2 văn 8 gồm đáp án


bài bác tập căn bậc 2

Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án với bảng ma trận đềthi cụ thể giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nóichung cùng ôn thi bình chọn cuối học tập kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng là tài liệu cho các thầy cô lúc ra đề thi học tập kì 2 cho các em học sinh.Mời những em học sinh cùng các thầy cô tìm hiểu thêm chi tiết. Coi trọn bộ Đề kiểm tracuối học tập kì 2 văn 8 có đáp án


những dạng bài tập giữa trung tâm giúp ăn điểm cáo vào môn Toán 8

Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án với bảng ma trận đềthi chi tiết giúp chúng ta chuẩn bị xuất sắc cho kì thi cuối học tập kì 2 tiếp đây nóichung cùng ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng chính là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho những em học sinh.Mời các em học viên cùng các thầy cô tham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tracuối học tập kì 2 văn 8 gồm đáp án


Tài liệu bắt đầu download


Từ khóa được quan liêu tâm


Danh mục tài liệu


Giáo án
Đề Thi - kiểm tra
tư liệu
Đề thi
Thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Tài liệu, giáo án điện tử - fanbangparty.com

×

Đăng ký kết theo giõi các thể loại yêu thích


Hãy chọn gần như thể các loại mà chúng ta yêu thích, bạn sẽ nhận được e-mail thông báo khi có tài năng liệu mới được đăng tải.
Giáo án
Đề Thi - Kiểm tra
game trợ giảng
Ngữ Văn
Toán Học
Anh Văn
Tài liệu
Tin học
Đề Ngữ Văn
Đề Anh văn
tư liệu Anh văn
tư liệu Văn
Đề Toán
tài liệu Toán
GDCD
Đề thi
Đề thi vào lớp 10
Đề thi thpt quốc gia
Văn phiên bản pháp luật
Biểu mẫu
đợt nghỉ lễ tết
Thi tốt nghiệp THPT
Sinh Học
Đề sinh học
Công nghệ
Đề thi học viên giỏi
Lớp 12
Ngữ văn 12
Văn mẫu 12
Địa lý 12
Sinh học tập 12
lịch sử 12
tiếng Anh 12
chất hóa học 12
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12
Toán lớp 12
technology 12
trang bị lý 12
Trắc nghiệm tiếng Anh 12
Lớp 11
giờ Anh 11 cũ
tiếng Anh 11 mới
Ngữ văn 11
Toán lớp 11
Văn mẫu mã 11
Địa lí 11
chất hóa học 11
Sinh học tập 11
lịch sử hào hùng 11
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 11
Lớp 10
Địa lí 10
Ngữ văn 10
Toán lớp 10
lịch sử hào hùng 10
tiếng Anh 10
chất hóa học 10
Tin học 10
Lớp 9
Ngữ văn 9
Văn chủng loại lớp 9
Địa lí 9
tiếng Anh 9 mới
trang bị lý 9
chất hóa học 9
Toán lớp 9
giờ Anh 9
Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 9
Lớp 8
Sinh học tập 8
giờ đồng hồ Anh 8
lịch sử vẻ vang 8
Toán lớp 8
Địa lí 8
Ngữ văn 8
đồ dùng lý 8
Văn chủng loại lớp 8
công nghệ 8
Lớp 7
giờ đồng hồ Anh 7
Toán lớp 7
lịch sử hào hùng 7
Ngữ văn lớp 7
trang bị lý 7
Văn mẫu lớp 7
Lớp 6
Ngữ văn lớp 6
Văn chủng loại lớp 6
Toán lớp 6
lịch sử dân tộc lớp 6
giờ đồng hồ Anh lớp 6
Sinh học tập 6
Địa lý lớp 6
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang lớp 6
Lớp 5
giờ đồng hồ Việt lớp 5
Toán lớp 5
Văn chủng loại Lớp 5
tiếng Anh lớp 5
Lớp 4
giờ Việt lớp 4
Toán lớp 4
giờ đồng hồ Anh lớp 4
Lớp 3
Toán lớp 3
giờ đồng hồ Việt lớp 3
giờ Anh lớp 3
Lớp 2
giờ việt lớp 2
Lớp 1
giờ đồng hồ việt lớp 1
thông tin tuyển sinh lớp 10
thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng
Đề thi vào lớp 6
Đề KSCL
Đề thi học tập kì 2
Đề thi học kì 2 lớp 9
Đề thi học kì 2 lớp 3
Đề thi học tập kì 2 lớp 10
Đề thi học kì 2 lớp 7
Đề thi học tập kì 2 lớp 8
Đề thi học kì 2 lớp 1
Đề thi học kì 2 lớp 6
Đề thi học tập kì 2 lớp 4
Đề thi học kì 2 lớp 12
Đề thi học kì 2 lớp 5
Đề thi học tập kì 2 lớp 2
Đề thi thân kì 2
Đề thi giữa kì 2 lớp 6
Đề thi giữa kì 2 lớp 5
Đề thi thân kì 2 lớp 9
Đề thi thân kì 2 lớp 8
Đề thi giữa kì 2 lớp 12
Đề thi thân kì 2 lớp 7
Đề thi thân kì 2 lớp 10
Đề thi thân kì 2 lớp 3
Đề thi thân kì 2 lớp 4
Đề thi giữa kì 2 lớp 1
Đề thi giữa kì 2 lớp 11
Đề thi học tập kì 1
Đề thi học kì 1 lớp 8
Đề thi học kì 1 lớp 6
Đề thi học kì 1 lớp 9
Đề thi học tập kì 1 lớp 12
Đề thi học kì 1 lớp 4
Đề thi học tập kì 1 lớp 10
Đề thi học tập kì 1 lớp 7
Đề thi học kì 1 lớp 5
Đề thi học tập kì 1 lớp 11
Đề thi thân kì 1
Đề thi thân kì 1 lớp 6
Đề thi thân kì 1 lớp 8
Đề thi thân kì 1 lớp 4
Đề thi giữa kì 1 lớp 7
Đề thi giữa kì 1 lớp 5
Đề thi giữa kì 1 lớp 9
Đề thi giữa kì 1 lớp 10
Văn chủng loại lớp 2
Hóa học
Giáo án PPT
thứ lí
kế hoạch sử
lí giải - Quy định
tư liệu Hóa
Đề đồ dùng lí
Địa lí
Âm nhạc
Giáo án tế bào đun
Giáo án STEAM
tài liệu lí
SKKN
Theo giõi