Lê Trung Chinh Đà Nẵng

Chủ tịch ubnd thành phố
*

- Nhiệm vụ:

a) Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác làm việc của ủy ban nhân dân thành phố, các hoạt động đối nội, đối nước ngoài của ubnd thành phố, lãnh đạo các thành viên ủy ban nhân dân thành phố và Thủ trưởng các cơ quan trình độ chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thành phố.

Bạn đang xem: Lê trung chinh đà nẵng

b) Phụ trách và chỉ huy các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng (theo ngôn từ được cắt cử giữa quản trị và những Phó nhà tịch); kế hoạch và chiến lược phát triển tài chính - xã hội, quy hướng (quy hoạch kinh tế tài chính - xã hội, quy hướng chung, các đồ án quy hoạch); bình an quốc phòng; kiểm tra, thanh tra bên nước; tổ chức triển khai cán bộ; xây dựng chính quyền, hộ tịch, hộ khẩu; cải tân hành chính; thi đua - khen thưởng; nước ngoài giao bên nước; xúc tiến đầu tư.

c) Theo dõi, chỉ đạo các các bước sau:

- Việc thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của cục Chính trị (khóa XII) cùng triển khai các chương trình, chiến lược theo nghành nghề phụ trách.

- xúc tiến Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, cơ chế đặc thù cải cách và phát triển thành phố Đà Nẵng.

- những vấn đề lớn tương quan đến phẳng phiu ngân sách, tài nguyên với môi trường, làm chủ đô thị, đầu tư chi tiêu xây dựng, giải tỏa đền bù.

- Phê duyệt nhà trương đầu tư, dự án, kế hoạch chọn lựa nhà thầu.

- Theo dõi, chỉ huy cấp công ty trương đầu tư, chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư chi tiêu đối với các dự án bên cạnh ngân sách.

d) trực tiếp phụ trách những cơ quan, đơn vị: Công an thành phố, Bộ chỉ đạo Quân sự thành phố, Bộ lãnh đạo Bộ team Biên chống thành phố, Sở planer và Đầu tư, Sở tư pháp, Sở Nội vụ, điều tra thành phố, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ chi tiêu thành phố và các Ban cai quản dự án Đầu tứ xây dựng.

đ) quan liêu hệ phối hợp giữa ủy ban nhân dân thành phố với Toà án dân chúng thành phố, Viện Kiểm giáp nhân dân thành phố, Ban tổ chức Thành ủy, Ban Nội thiết yếu Thành ủy, Ủy ban kiểm soát Thành ủy, những quân, binh chủng trên địa bàn thành phố.

e) Phụ trách lãnh đạo các vấn đề về huyện đảo Hoàng Sa.

g) Phụ trách các Hội đồng với Ban chỉ huy theo Phụ lục đính thêm kèm.

h) phụ trách kiểm tra và ký những tài liệu, văn phiên bản theo Bảng cắt cử riêng.

Các Phó quản trị UBND thành phố

*

- Chức vụ:+ Ủy viên Ban hay vụ Thành ủy;+ Phó chủ tịch Thường trực ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

- bắt tắt quy trình công tác:+1995 - 2008: công tác làm việc tại tập đoàn lớn Bưu chủ yếu Viễn thông Việt Nam.+2008 – 2014: Viện trưởng Viện phân tích Phát triển kinh tế Xã hội thành phố Đà Nẵng.+ 6/2014 – 12/2015: túng thư Quận ủy Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

- Nhiệm vụ:

a) Làm nhiệm vụ Phó chủ tịch Thường trực: thay mặt Chủ tịch quản lý điều hành các hoạt động chung của ubnd thành phố khi quản trị đi vắng ngắt hoặc được ủy quyền.

b) Phụ trách và lãnh đạo các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng (theo ngôn từ được phân công giữa quản trị và các Phó nhà tịch); giá bán đất, giá chỉ cả; tài chính, ngân sách; ngân hàng, thuế, hải quan, kiểm toán Nhà nước; thị trường chứng khoán; dự trữ quốc gia; bảo đảm xã hội; thay đổi và trở nên tân tiến doanh nghiệp nhà nước; nước ngoài vụ; hợp tác và ký kết vùng, liên vùng; thống kê; tổng hợp, phân tích, đoán trước và report tình hình kinh tế - xóm hội, quốc phòng - bình an trên địa bàn thành phố Đà Nẵng định kỳ.

c) Giúp quản trị theo dõi, lãnh đạo các quá trình sau:

- câu hỏi triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của bộ Chính trị (khóa XII) theo nghành phụ trách.

- bài toán xây dựng và triển khai Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc sửa chữa Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 quy định một số cơ chế đặc điểm về đầu tư, tài chính, giá thành và phân cấp thống trị đối với thành phố Đà Nẵng.

- Triển khai tóm lại thanh tra số 34/KL-TTCP ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Thanh tra chính phủ, các kết luận và đề nghị của kiểm toán nhà nước.

- công tác làm việc giải tỏa thường bù và đầu tư chi tiêu hạ tầng (kể cả mở rộng) dự án công trình Khu công nghệ cao Đà Nẵng, dự án công trình Khu phụ trợ giao hàng Khu technology cao và dự án Khu technology thông tin tập trung.

- Phê chuyên chú quyết toán các công trình tạo cơ bản.

d) Phụ trách, theo dõi các đơn vị: Văn phòng ubnd thành phố; Sở Tài chính; Sở nước ngoài vụ; Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xóm hội Đà Nẵng; viên Hải quan; cục Thuế; Kho tệ bạc Nhà nước thành phố; cục Thống kê; chi nhánh ngân hàng Nhà nước thành phố; bank Phát triển vn Chi nhánh Đà Nẵng; Ngân hàng cơ chế xã hội chi nhánh Đà Nẵng; kiểm toán Nhà nước quanh vùng III; Dự trữ nước nhà khu vực Đà Nẵng; bảo hiểm xã hội thành phố; các tổ chức tài chính, ngân hàng, bệnh khoán, bảo hiểm chuyển động trên địa bàn thành phố; Công tyTNHH MTVXổ số kiến tạo Đà Nẵng.

đ) quan tiền hệ phối kết hợp giữa ủy ban nhân dân thành phố cùng với HĐND thành phố, Đoàn đại biểu qh thành phố.

e) Phụ trách chung địa bàn và lãnh đạo công tác giải phóng mặt bằng, phòng chống thiên tai, kiếm tìm kiếm cứu vãn nạn, cứu hộ địa bàn quận Cẩm Lệ với huyện Hòa Vang.

g) Phụ trách các Hội đồng với Ban chỉ huy theo Phụ lục gắn thêm kèm.

h) Những trách nhiệm khác do quản trị phân công với uỷ quyền.

i) chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý, ký những văn bạn dạng tài liệu và gửi report cho chủ tịch theo Bảng phân công riêng.

Xem thêm: Đọc Truyện Dế Mèn Phiêu Lưu Ký Toàn Tập, Đọc Truyện Dế Mèn Phiêu Lưu Ký

*

- Chức vụ:+ Thành ủy viên;+Phó quản trị UBND thành phố.

- Nhiệm vụ:

a) Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Đầu bốn xây dựng (theo nội dung được cắt cử giữa quản trị và những Phó chủ tịch); thống trị đô thị; khoáng sản môi trường; an ninh lao động; giao thông vận tải vận tải; quy hoạch đô thị; nguyên tắc đô thị.

b) Giúp quản trị theo dõi, lãnh đạo các các bước sau:

- việc triển khai những chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của cục Chính trị (khóa XII) theo nghành nghề phụ trách.

- Triển khai tóm lại thanh tra số 2852/KL-TTCP ngày thứ 2 tháng 11 năm 2012, tóm lại thanh tra số 269/KL-TTCP ngày 16 tháng 9 năm 2019 và kết luận thanh tra số 1202/KL-TTCP ngày trăng tròn tháng 7 năm 2020 của Thanh tra bao gồm phủ.

- Triển khai đưa ra quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15 mon 3 năm 2021 của Thủ tướng cơ quan chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, khoảng nhìn mang lại năm 2045.

- Triển khai ra quyết định số 05/2021/QĐ-TTg ngày thứ 8 tháng 2 năm 2021 của Thủ tướng chính phủ nước nhà về khí cụ trình tự, thủ tục điều chỉnh tổng thể quy hoạch đô thị tp Đà Nẵng.

- Phương án thí điểm quy hoạch, tái thiết thành phố một số khoanh vùng trung tình thực phố.

- Phê duyệt trọng trách quy hoạch các đồ án nằm trong thẩm quyền của ubnd thành phố (theo nội dung được cắt cử giữa chủ tịch và các Phó chủ tịch).

c) Phụ trách, theo dõi các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở giao thông vận tải; Sở Xây dựng; công ty Cổ phần môi trường xung quanh Đô thị Đà Nẵng; công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng; doanh nghiệp Cổ phần Chiếu sáng chỗ đông người Đà Nẵng; công ty Cổ phần cầu đường giao thông Đà Nẵng; trường bay Đà Nẵng; Cảng Đà Nẵng; Cảng vụ Đà Nẵng; Khu làm chủ đường bộ 5 và những đơn vị tw đóng trên địa phận thuộc lĩnh vực phụ trách.

d) Phụ trách chung địa bàn và lãnh đạo công tác giải phóng mặt bằng, phòng chống thiên tai, tra cứu kiếm cứu vãn nạn, cứu giúp hộ địa bàn quận sơn Trà và quận tử vi ngũ hành Sơn.

đ) Phụ trách các Hội đồng và Ban lãnh đạo theo Phụ lục gắn kèm.

e) Những trọng trách khác do quản trị phân công với uỷ quyền.

g) chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý, ký các văn bản tài liệu với gửi báo cáo cho quản trị theo Bảng cắt cử riêng.

*

- Chức vụ:+ Thành ủy viên, Phó quản trị UBND thành phố Đà Nẵng;

- Nhiệm vụ:

a) Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng (theo văn bản được cắt cử giữa quản trị và các Phó công ty tịch); công nghệ và công nghệ; khởi nghiệp sáng sủa tạo; báo chí, xuất bản; phân phát thanh - truyền hình; văn hoá; thể dục thể thao - thể thao; y tế; an toàn thực phẩm; giáo dục đào tạo và đào tạo; dân số, mái ấm gia đình và trẻ con em; chế độ xã hội, xoá đói sút nghèo; nhân lực; lao rượu cồn - việc làm; chương trình“5 không”, “3 có” cùng “4 an”; phi chính phủ nước ngoài; thông dụng và giáo dục pháp luật, giáo dục đào tạo quốc phòng; tôn giáo; công tác làm việc dân tộc; các hội và các vấn đề về xã hội khác.

b) Giúp chủ tịch theo dõi, chỉ huy việc triển khai những chương trình, kế hoạch tiến hành Nghị quyết số 43-NQ/TW của cục Chính trị (khóa XII) theo lĩnh vực phụ trách.

d) quan tiền hệ kết hợp giữa ubnd thành phố cùng với Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Ban Dân vận Thành uỷ, Ủy ban mặt trận Tổ Quốc vn thành phố và các Hội, đoàn thể chính trị, những Hội quần chúng, Hội nghề nghiệp, các trường đại học, cđ và trung học chuyên nghiệp, các cơ quan tiền thông tấn, báo chí truyền thông đóng bên trên địa bàn.

đ) Phụ trách chung địa phận và chỉ huy công tác giải phóng mặt bằng, phòng chống thiên tai, tìm kiếm kiếm cứu nạn, cứu vớt hộ địa bàn quận Hải Châu.

e) Phụ trách những Hội đồng và Ban lãnh đạo theo Phụ lục gắn thêm kèm.

g) Những trách nhiệm khác do chủ tịch phân công cùng uỷ quyền.

h) chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý, ký những văn phiên bản tài liệu với gửi báo cáo cho quản trị theo Bảng cắt cử riêng.

*

- Chức vụ:+ Thành ủy viên, Phó quản trị UBND tp Đà Nẵng;

- Nhiệm vụ:

a) Phụ trách và chỉ huy các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng (theo nội dung được cắt cử giữa chủ tịch và các Phó công ty tịch); cung ứng công nghiệp; yêu thương mại; thương mại & dịch vụ Logistic; du lịch; technology thông tin; bưu chính, viễn thông; cải tạo, cải tiến và phát triển lưới điện bày bán của thành phố; thủy sản nông lâm; trở nên tân tiến nông thôn, miền núi; công tác xã hội hóa; kinh tế tài chính biển; chương trình hải dương Đông hải đảo; chương trình Tam Nông; các chương trình mục tiêu đất nước thuộc nghành phụ trách; phát triển doanh nghiệp; kinh tế tài chính đối nước ngoài (trừ phi chính phủ nước nhà nước ngoài); chống cháy, chữa trị cháy; phòng kháng cháy rừng; khí tượng thuỷ văn; phòng chống bão lụt với tìm kiếm cứu vãn nạn, cứu vớt hộ.

b) Giúp chủ tịch theo dõi, chỉ đạo việc triển khai các chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW của bộ Chính trị (khóa XII) theo lĩnh vực phụ trách.

d) Phụ trách chung địa phận và chỉ đạo công tác hóa giải mặt bằng, phòng phòng thiên tai, tìm kiếm cứu vớt nạn, cứu vãn hộ địa bàn quận Thanh Khê với quận Liên Chiểu.

đ) Phụ trách những Hội đồng và Ban chỉ đạo theo Phụ lục gắn thêm kèm.

e) Những nhiệm vụ khác do quản trị phân công và uỷ quyền.

g) phụ trách kiểm tra, xử lý, ký các văn bạn dạng tài liệu với gửi báo cáo cho chủ tịch theo Bảng phân công riêng.