CHUỖI PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÔ CƠ 11

Kiến thức hóa vô cơ tuyệt hữu cơ cũng đều rất đa dạng. Mong muốn xử lý xuất sắc một bài bác tập hóa, cần nắm được phương trình hóa học. Vày vậy, loài kiến Guru nhờ cất hộ đến các em Từ điển phương trình hóa học hóa vô sinh 11 đầy đủ nhất.

Bạn đang xem: Chuỗi phản ứng hóa học vô cơ 11

*

Từ điển phương trình hóa học

I. Từ bỏ điển phương trình hóa học: Chương Sự điện li

Để thực hiện giỏi các phương trình chất hóa học ở chương sự điện li, các em nên nắm được:

- bội phản ứng trung hòa - nhân chính (giữa axit cùng bazơ) sinh sản thành muối cùng nước.

- Điều khiếu nại để xẩy ra phản ứng điều đình ion vào dung dịch chất điện li: sản phẩm tạo thành sau bội phản ứng buộc phải có:

+ hóa học kết tủa.

+ hóa học khí.

+ chất điện li yếu ớt (H2O, CH3COOH,...).

- Bảng tính tan: Nắm được tính tan khi những ion kết hợp với nhau. Ví dụ:

+ một vài kết tủa hay gặp: BaSO4, BaCO3, BaSO3, CaCO3, AgCl, PbS, FeS, Fe(OH)2, Fe(OH)3, ....

+ một số trong những chất khí giỏi gặp: CO2 (khi CO32- hoặc HCO3- kết hợp với H+), SO2 (khi SO32- hoặc HSO3- kết phù hợp với H+), H2S (khi S2- hoặc HS- kết phù hợp với H+),...

+ một số trong những muối tan: muối của Na+, K+, NH4+, Li+, NO3-, CH3COO-,...

Đăng cam kết Học ngay lập tức Hóa thầy Bình lớp 11

II. Tự điển phương trình hóa học: Chương Nitơ – Photpho

1. Nitơ

N2 vừa bao gồm tính khử (khi tác dụng với kim loại và hiđro), vừa có tính thoái hóa (khi công dụng với oxi). Nitơ được pha trộn trong phòng xem sét từ muối bột amoni nitrit (NH4NO2).

2. Amoniac cùng muối amoni:

1.

2.(sản phẩm hiện ra khói trắng, dùng để làm nhận biết NH3)

Amoniac bao gồm tính khử to gan (do yếu tắc Nitơ gồm số oxi hoá -3 trong phân tử) và gồm tính bazơ yếu

Muối amoni phần lớn dễ bị phân hủy vì nhiệt, tùy vào cội axit chế tác thành mà thành phầm sinh ra vẫn khác nhau.

3. Axit nitric với muối nitrat:

Đối với những chất đã tại mức oxi hóa cao nhất, HNO3 bao gồm tính axit như HCl xuất xắc H2SO4 loãng. Ko kể ra, HNO3 còn tồn tại tính oxi hóa bạo gan (do yếu tố N +5), đưa những chất lên mức oxi hóa tối đa của nó.

Sản phẩm khử của HNO3 chưa hẳn H2 mà là các sản phẩm khử không giống của Nitơ như: NO2 (nếu là HNO3 đặc), NO, N2O, N2, NH4NO3 (nếu là HNO3 loãng):

Các kim loại khi làm phản ứng với HNO3 đặc sản phẩm khử ra đời là NO2 (khí gray clolor đỏ), còn HNO3 loãng có mặt nhiều sản phẩm khử khác.

+ Đối với những kim loại trung bình, yếu đuối như Fe, Cu, Ag sản phẩm khử là NO (khí không màu, hóa nâu trong không khí).

+ Đối với các kim loại to gan lớn mật như Al, Mg, Zn không tính NO còn có các sản phẩm khử khác N2O, N2, NH4NO3.

Xem thêm: 【1】 Quạt Hút Công Nghiệp Tròn, Quạt Thông Gió Tròn Haiki Hk35Fa

+ Đối với những chất chưa đạt mức oxi hóa cao nhất như FeO, Fe(NO3)2 sẽ có phản ứng thoái hóa – khử cùng với HNO3 (NaNO3 và H2SO4 bao gồm vai trò như HNO3):

Ngoài tác dụng với kim loại, HNO3 còn chức năng được với những phi kim (P, C, S,...) và các hợp chất khác.

Hỗn vừa lòng HNO3 với HCl với tỉ trọng 1:3 (nước cường toan) vẫn hòa rã được những kim các loại quý như Pt, Au.

Tất cả muối hạt nitrat hầu hết tan, có xảy ra phản ứng trao đổi ion trong hỗn hợp với các muối khác:

Ngoài ra, các muối nitrat đều có xảy ra phản nghịch ứng nhiệt phân. Thành phầm của phản bội ứng còn tùy thuộc vào gốc kim loại tạo thành.

+ kim loại trước Mg: thành phầm là muối bột nitrit cùng khí O2:

+ sắt kẽm kim loại từ Mg → Cu: thành phầm sinh ra oxit tương ứng, khí NO2 với O2.

+ kim loại sau Cu: sản phẩm là kim loại, khí NO2 và O2.

4. Photpho:

Photpho vừa tất cả tính lão hóa (khi tác dụng với kim loại, xuống mức oxi hóa -3), tất cả tính oxi hóa (khi tính năng với các chất tất cả tính thoái hóa như O2, Cl2, ... Số oxi hóa tăng lên +3, +5).

5. Axit photphoric cùng muối photphat:

Axit photphoric là axit ba nấc, gồm độ mạnh dạn trung bình.

Trong phòng nghiên cứu Axit photphoric được điều chế bằng cách cho P chức năng với HNO3 đặc:

Trong công nghiệp, Axit photphoric được điều chế từ quặng apatit hoặc quặng photphoric:

Muối photphat và nhận ra ion photphat bởi dung dịch AgNO3:

11.

6. Phân bón hóa học:

*

Từ điển phương trình hóa học

III. Từ bỏ điển phương trình hóa học: Chương Cacbon – Silic

1. Cacbon:

Cacbon vừa bao gồm tính oxi hóa, vừa bao gồm tính khử, nhưng tính khử đặc trưng hơn.

2. Hợp chất của cacbon:

1.

2. ZnO + teo Zn + CO2

3.CuO + co Cu + CO2

4. Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2

5. Teo + Cl2COCl2 (photgen)

6. CO2 + H2O H2CO3

7. CO2 + H2 co +H2O

8.

CO vừa tất cả tính khử, vừa bao gồm tính oxi hóa.

CO2 là oxit axit, tất cả phản ứng với những kim các loại khi ở ánh nắng mặt trời cao phải không dùng CO2 nhằm dập tắt những đám cháy Al, Mg, Zn, K. CO2 bội phản ứng với dung dịch bazơ sinh sản muối cacbonat với hiđrocacbonat.

9. FeCO3 FeO + CO2 (không có O2)

10. 4FeCO3 2Fe2O3 + 4CO2 (có O2)

18. CO2 + CaO CaCO3 + H2O

19. 2CO2 + Ca(OH)2 Ca(HCO3)2

20. NaHCO3 + HCl NaCl + H2O + CO2

21. NaHCO3 + NaOH Na2CO3 + H2O

22. 2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O 2Fe(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl

23. 2AlCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O 2Al(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl

24. 2NaHCO3 Na2CO3 + H2O + CO2

25. Na2CO3+ Ba(OH)2 BaCO3 + 2NaOH

Muối cacbonat với hiđrocacbonat là muối hạt của axit yếu. Muối hạt cacbonat có môi trường xung quanh bazơ yếu.

3. Silic với hợp chất:

6. SiO2 +NaOHđặc nóng Na2SiO3 + H2O

7. Na2SiO3 + 2HCl 2NaCl + H2SiO3

8. SiO2 + HF → SiF4↑ + 2H2O.

9. SiO2 + CaO CaSiO3

Silic là phi kim vận động hóa học hèn hơn C.

Silic đioxit là oxit axit, ko tan trong nước, chức năng với hỗn hợp kiềm cùng oxit bazơ tạo ra muối silicat.

*

Từ điển phương trình hóa học

Với những phương trình hóa học trên đây, con kiến Guru mong muốn rằng sẽ giúp đỡ ích những em xuyên suốt trong quá trình học tập.