Các dạng bài tập về quy luật di truyền

Dạng 1: Xác định kiểu gen các cá thể biểu hiện tính trạng trội do đột biến sinh ra.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập về quy luật di truyền

Thường là thể dị hợp tử về alen đột biến trội. Vì tất cả những đột biến đều là những sự kiện hiếm. Xác suất để một cơ thể có cả 2 alen đột biến trội bằng bình phương tần số alen đột biến à XS rất nhỏ và có thể bỏ qua.

Xem thêm: Thuốc Kích Hoa Lan Phi Điệp Chơi Tết Nguyên Đán Hiệu Quả Cao

Hơn nữa, việc có cả 2 alen đột biến trội là quá khó khăn vì sẽ làm cơ thể đồng hợp đó khó sống sót được. Do vậy, khi bài tập đề cập tới một cá thể biểu hiện tính trạng trội do đột biến sinh ra thì ta hiểu cá thể đó là dị hợp tử.

Dạng 2: Tính trạng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định – Xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định dựa trên một số đặc điểm: + Tính trạng biểu hiện ngắt quãng qua các thế hệ + Bệnh biểu hiện ít và xuất hiện cả hai giới. – Vận dụng các quy luật di truyền Meldel để xác định sự biểu hiện tính trạng ở thế hệ sau. Ví dụ: Ở một gia đình bị bệnh đái tháo đường di truyền do Insulin mất hoạt tính, người ta lập được sơ đồ:

 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Kiểu gen của những người: I1, II4, II5 và III1 lần lượt là: A. XAXA, XAXa, XaXa và XAXa.  B. aa, Aa, aa và Aa. C. Aa, aa, Aa và Aa.  D. XAXA, XAXa, XaXa và XAXA.