VIẾT SỐ THẬP PHÂN LỚN NHẤT CÓ 5 CHỮ SỐ KHÁC NHAU MÀ TỔNG CÁC CHỮ SỐ BẰNG 33.

Câu 3: Một đội người công nhân hai ngày sửa được 3 450m đường. Ngày trước tiên sửa ít hơn ngày trang bị hai là 176m đường. Hỏi hàng ngày đội kia sửa được bao nhiêu mét đường?

Câu 4: Tính nhanh

a) 2010 × 32 + 2010 × 67 + 2010

b) 34 × 13 + 68 × 43 + 34

Lời giải

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1.Bạn đang xem: Viết số thập phân lớn số 1 có 5 chữ số khác nhau mà tổng những chữ số bởi 33.You watching: Viết số thập phân lớn số 1 có 5 chữ số khác nhau mà tổng những chữ số bằng 33.

Bạn đang xem: Viết số thập phân lớn nhất có 5 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 33.

Phương pháp:

 Dựa vào tính chất về những số tự nhiên và thoải mái để tìm các số thỏa mãn nhu cầu yêu cầu bài xích toán.

Cách giải:

Số chẵn lớn số 1 có 6 chữ số là 999 998.

Chọn D. 

Câu 2. 

Phương pháp:

So sánh những số đang cho, trường đoản cú đó tìm được số khủng nhất trong số số đó.

Cách giải:

So sánh các số đã mang lại ta có:

899987 987543 987658 997889.

Vậy số khủng nhất trong những số đã cho rằng 997889.

Chọn B.

Câu 3.

Phương pháp:

Dựa vào tính chất về các số thoải mái và tự nhiên và đk đề bài "tổng 6 chữ số bởi 3" để tìm những số vừa lòng yêu cầu bài toán.

Cách giải:

Số nhỏ bé nhất tất cả 6 chữ số nhưng mà tổng 6 chữ số bởi 3 là 100 002.

Chọn C. 

Câu 4. 

Phương pháp:

Áp dụng quy tắc: Biểu thức có những phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách thì thực hiện phép nhân, phân chia trước; tiến hành phép cộng, trừ sau.

Cách giải:

468 : 3 + 61 × 4 

= 156 + 244

= 400

Chọn D.

Câu 5.

Phương pháp:

Áp dụng giải pháp đổi 1 tấn = 1000kg nhằm đổi 4 tấn sang số đo có đơn vị chức năng là kg, tiếp nối cộng thêm với 70kg.

Xem thêm: Mua Ngay Máy Ảnh Cho Trẻ Em, Máy Ảnh Trẻ Em Giá Tốt Tháng 10, 2021

Cách giải:

Ta có 1 tấn = 1000kg đề xuất 4 tấn = 4000kg.See more: phía Dẫn chất vấn Hiệu Năng máy tính xách tay Hot tốt nhất Năm 2020, hướng Dẫn đánh giá Hiệu Suất laptop Cực Dễ

Do đó: 4 tấn 70kg = 4 tấn + 70kg = 4000kg + 70kg = 4070kg.

Vậy: 4 tấn 70kg = 4070kg.

Chọn A.

Câu 6.

Phương pháp:

Áp dụng phương pháp chuyển đổi: 1m2 = 100dm2.

Cách giải:

Ta có: 1m2 = 100dm2.

Nhẩm: 68000 : 100 = 680.

Vậy: 68000dm2 = 680m2.

Chọn C.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1.

Phương pháp:

- Đặt tính : Viết các chữ số đứng thảng hàng đặt trực tiếp cột với nhau.

- Tính : Cộng, trừ hoặc nhân thứu tự từ yêu cầu sang trái. 

 Phép phân chia ta đặt theo cột dọc, kế tiếp chia lần lượt từ trái sang trọng phải.

Cách giải:


*

Bài 2.

Phương pháp:

Áp dụng những quy tắc:

- ý muốn tìm số bị chia ta mang thương nhân với số chia.

- ao ước tìm số trừ ta mang số bị trừ trừ đi hiệu.See more: Gỡ tải Đặt bên trên Win 7 - phương pháp Gỡ cho chỗ Mềm, chương trình Trên Windows 7

- mong mỏi tìm quá số không biết ta mang tích chia cho quá số đang biết. 

Cách giải:

a) (x) : 48 = 792

(x) = 792 × 48 

(x) = 38016

b) 2471 – (x) × 27 = 1526

(x) × 27 = 2471 – 1526

(x) × 27 = 945

(x) = 945 : 27

(x) = 35

Phương pháp:

- tra cứu số mét con đường ngày đầu tiên bán được theo phương pháp tìm số nhỏ bé khi biết tổng cùng hiệu của nhị số:

Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2

- tìm kiếm số mét ngày trang bị hai sửa được ta mang tổng số mét bán tốt trong nhị ngày trừ đi số mét con đường ngày thứ nhất bán được.