Tra tự điển anh việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Tra tự điển anh việt

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vớt từ điển WordNet, từ bỏ điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn gồm thể setup app ứng dụng từ điển bên trên Windows để tra trường đoản cú điển thuận lợi khi gọi văn bạn dạng trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: trường đoản cú điển sống, tín đồ học rộng lớn biết những (định ngữ) có đặc thù từ điển, có đặc thù sách vở a dictionary style: văn sách vở dictionary English: giờ Anh giấy tờ
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
từ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : từ bỏ điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : trường đoản cú điển cam kết hiệu ngoài kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : tự điển ký hiệu ngoài phức tạp
computer dictionary : tự điển máy tính xách tay
descriptor dictionary : từ bỏ điển thể hiện
dictionary code : mã từ điển
dictionary order : vật dụng tự trường đoản cú điển
electronic commerce dictionary : tự điển điện tử
external symbol dictionary : từ điển ký kết kiệu ngoại trừ
frequency dictionary : tự điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : tự điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ đồ gia dụng từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : tự điển tài liệu tích phù hợp
machine dictionary : tự điển trang bị
main dictionary : tự điển bao gồm
mechanical dictionary : từ điển cơ giới
relocation dictionary : từ điển gửi vị
relocation dictionary : từ điển gửi vị trí
relocation dictionary : trường đoản cú điển định vị lại
relocation dictionary : từ bỏ điển tái định vị
reverse code dictionary : trường đoản cú điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
tự điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Công Ty Sản Xuất Dây Thun Cao Su, Quy Trình Sản Xuất Dây Thun

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish