Thuốc Tố Nữ Nhất Nhất ( Lọ): Cách Dùng

Xuất xứ Việt Nam
Quy cách Hộp 10 và 30 viên
Thương hiệu Dược Phẩm độc nhất Nhất
Mã SKU SP002883
Mã vạch
*
*

Tố nữ Nhất Nhất có công dụng giúp cung cấp sản sinh estrogen một cách tự nhiên, điều trung khí huyết, nâng cấp chức năng sinh lý cùng giúp thẩm mỹ da, tiêu giảm lão hóa


49.000₫","sku":"SP004000","variation_description":"","variation_id":23842,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_hop":"30-vien","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":160000,"display_regular_price":160000,"image":"title":"to-nu-nhat-nhat-hop","caption":"Hu1ed9p Tu1ed1 Nu1eef Nhu1ea5t Nhu1ea5t","url":"https://fanbangparty.com/wp-content/uploads/2020/02/dgm_nttt_to-nu-nhat-nhat-hop.jpg","alt":"Hu1ed9p Tu1ed1 Nu1eef Nhu1ea5t Nhu1ea5t","src":"https://fanbangparty.com/wp-content/uploads/2020/02/dgm_nttt_to-nu-nhat-nhat-hop.jpg","srcset":false,"sizes":<>,"full_src":"https://fanbangparty.com/wp-content/uploads/2020/02/dgm_nttt_to-nu-nhat-nhat-hop.jpg","full_src_w":480,"full_src_h":480,"gallery_thumbnail_src":"https://fanbangparty.com/wp-content/uploads/2020/02/dgm_nttt_to-nu-nhat-nhat-hop-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://fanbangparty.com/wp-content/uploads/2020/02/dgm_nttt_to-nu-nhat-nhat-hop-250x250.jpg","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":250,"src_w":480,"src_h":480,"image_id":23822,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"160.000₫","sku":"SP003694","variation_description":"","variation_id":23843,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
HộpChọn một tùy chọn10 viên30 viên