THÙNG GỖ ĐỰNG TRÁI CÂY

Xưởng Thiên Phúc siêng nhận chế tạo thùng gỗ đóng góp hàng xuất khẩu,thùng gỗ đóng góp hàng trái cây,đóng mặt hàng mỹ phẩm,đóng mặt hàng container


Được cung cấp từ gỗ thông thoải mái và tự nhiên pallet 100% với kết cấu sệt ruột.Thùng gỗ đóng góp hàng pallet đựng hoa trái ra đời đáp ứng nhu cầu mọi yêu cầu tất yếu để đóng sản phẩm trái cây xuất khẩu sang những nước khác.Xưởng Thiên Phúc thêm vào chủ yếu những loại thùng đựng sản phẩm xuất khẩu,bàn ghế mộc pallet,gỗ ốp tường,quầy kệ bán sản phẩm bằng gỗ cùng nhiều sản phẩm bằng gỗ thông pallet khác.

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://fanbangparty.com.files.fanbangparty.com.com/2016/04/new1699.jpg?w=300" data-large-file="https://fanbangparty.com.files.fanbangparty.com.com/2016/04/new1699.jpg?w=636" class="aligncenter wp-image-45 size-full" src="https://fanbangparty.com.files.fanbangparty.com.com/2016/04/new1699.jpg?w=636" alt="thung go dung trai cay xuat khau" srcset="https://fanbangparty.com.files.fanbangparty.com.com/2016/04/new1699.jpg?w=636 636w, https://fanbangparty.com.files.fanbangparty.com.com/2016/04/new1699.jpg?w=150 150w, https://fanbangparty.com.files.fanbangparty.com.com/2016/04/new1699.jpg?w=300 300w, https://fanbangparty.com.files.fanbangparty.com.com/2016/04/new1699.jpg?w=768 768w, https://fanbangparty.com.files.fanbangparty.com.com/2016/04/new1699.jpg 800w" sizes="(max-width: 636px) 100vw, 636px" />
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://fanbangparty.com.files.fanbangparty.com.com/2016/04/new1695.jpg?w=300" data-large-file="https://fanbangparty.com.files.fanbangparty.com.com/2016/04/new1695.jpg?w=636" class="aligncenter wp-image-44 size-full" src="https://fanbangparty.com.files.fanbangparty.com.com/2016/04/new1695.jpg?w=636" alt="thung go dung trai cay xuat khau" srcset="https://fanbangparty.com.files.fanbangparty.com.com/2016/04/new1695.jpg?w=636 636w, https://fanbangparty.com.files.fanbangparty.com.com/2016/04/new1695.jpg?w=150 150w, https://fanbangparty.com.files.fanbangparty.com.com/2016/04/new1695.jpg?w=300 300w, https://fanbangparty.com.files.fanbangparty.com.com/2016/04/new1695.jpg?w=768 768w, https://fanbangparty.com.files.fanbangparty.com.com/2016/04/new1695.jpg 800w" sizes="(max-width: 636px) 100vw, 636px" />
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://fanbangparty.com.files.fanbangparty.com.com/2016/04/new1626.jpg?w=300" data-large-file="https://fanbangparty.com.files.fanbangparty.com.com/2016/04/new1626.jpg?w=636" class="aligncenter wp-image-42 size-full" src="https://fanbangparty.com.files.fanbangparty.com.com/2016/04/new1626.jpg?w=636" alt="thung go dung trai cay xuat khau" srcset="https://fanbangparty.com.files.fanbangparty.com.com/2016/04/new1626.jpg?w=636 636w, https://fanbangparty.com.files.fanbangparty.com.com/2016/04/new1626.jpg?w=150 150w, https://fanbangparty.com.files.fanbangparty.com.com/2016/04/new1626.jpg?w=300 300w, https://fanbangparty.com.files.fanbangparty.com.com/2016/04/new1626.jpg?w=768 768w, https://fanbangparty.com.files.fanbangparty.com.com/2016/04/new1626.jpg?w=1024 1024w, https://fanbangparty.com.files.fanbangparty.com.com/2016/04/new1626.jpg 1200w" sizes="(max-width: 636px) 100vw, 636px" />
*