Tên Con Vật Tiếng Anh

Chủ đề loài vật là trong số những chủ đề thông dụng trong cuộc sống hằng ngày. Thực tế, bí quyết học tên các con vật dụng tiếng Anh hoàn toàn không quá khó khăn vì thực chất các bé xíu đã rất yêu động vật hoang dã và ưa thích được mày mò những điều mới lạ. Vị vậy, phụ huynh đề nghị tận dụng thời cơ này để dạy cho bí quyết đọc tên các con vật bằng giờ Anh ngay lập tức từ lúc còn nhỏ. Hôm nay. WElearn gia sư sẽ tổng đúng theo lại giúp bạn tất cả các từ vựng về động vật bằng giờ đồng hồ Anh và bí quyết phát âm tên bọn chúng đúng chuẩn. Cùng theo dõi bài viết nhé!


Bạn đang xem: Tên con vật tiếng anh

Pets/pet/Vật nuôi
Farm & Domestic Animals/fɑːrm/ /dəˌmes.tɪk ˈæn.ɪ.məl/Gia súc
Wild Animals/waɪld ˈæn.ɪ.məl/Động vật dụng hoang dã
Mammals/ˈmæm.əl/Động vật tất cả vú
Sea Animals/siː ˈæn.ɪ.məl/Động đồ vật thủy sinh
Birds/bɝːd/Chim
Insects/ˈɪn.sekt/Côn trùng

 Zebra/ˈziː.brə/ => chiến mã vằn Giraffe /dʒɪˈrɑːf/ => hươu cao cổRhinoceros /raɪˈnɒs.ər.əs/=> tê giácElephant/ˈel.ɪ.fənt/ => voiCheetah /ˈtʃiː.tə/ => báo GêpaLion /ˈlaɪ.ən/ => sư tử đựcLioness /ˈlaɪ.ənis/ => sư tử cáiHyena /haɪˈiː.nə/ => linh cẩuLeopard /ˈlep.əd/ => báo

*
Tên động vật hoang dã hoang dã bằng tiếng Anh


Hippopotamus /ˌhɪp.əˈpɒt.ə.məs/ => hà mãCamel /’kæməl/ => lạc đàMonkey /ˈmʌŋ.ki/ => khỉBaboon /bəˈbuːn/=> khỉ đầu chóChimpanzee /,t∫impən’zi/ => tinh tinhGorilla/gəˈrɪl.ə/ => vượn người GôrilaAntelope /´ænti¸loup/ => linh dươngGnu /nuː/ => linh dương đầu bòBaboon /bəˈbuːn/=> khỉ đầu chóGazelle /gəˈzel/ => linh dương Gazen
cattle : gia súcbuffalo : con trâubull : bò đựcbullock : trườn đực concalf : bêchicken : con kê concock : con gà trốngcow : bòdonkey : con lừaduck : vịtewe : cừu cáifoal : con ngữa congoat : dêgoose (số nhiều: geese) : ngỗnghen : gà máihorse : ngựakid : dê conlamb : cừumule : nhỏ lapig : lợnpiglet : lợn conram : cừu đựcsheep (số nhiều: sheep) : cừusow : lợn cáiturkey : con kê tây
Pigeon /ˈpɪdʒ.ən/=> người tình câuOwl /aʊl/ => cú mèoEagle /ˈiː.gl/ => đại bàngFalcon /ˈfɒl.kən/ => chim ưngVulture /ˈvʌl.tʃəʳ/ => kền kềnCrow /krəʊ/ => quạSparrow /ˈspær.əʊ/ => chim sẻDuck /dʌk/ => vịtPenguin /ˈpeŋ.gwɪn/ => chim cánh cụtTurkey /ˈtɜː.ki/ => gà tâyOstrich /ˈɒs.trɪtʃ/ => đà điểuWoodpecker /ˈwʊdˌpek.əʳ/ => gõ kiếnParrot /ˈpær.ət/ => bé vẹtStork /stɔːk/ => còSwan /swɒn/ => thiên ngaPeacock /ˈpiː.kɒk/ => nhỏ công (trống)
Clams (/klæm/): SòCoral – /ˈkɒr.əl/: San hôCormorant (/ˈkɔːr.mɚ.ənt/): Chim cốcCrab (/kræb/): CuaDolphin (/ˈdɑːl.fɪn/): Cá heoFish (/fɪʃ/): CáJellyfish – /ˈdʒel.i.fɪʃ/: nhỏ sứaJellyfish (/ˈdʒel.i.fɪʃ/): nhỏ sứaKiller whale – /ˈkɪl.əʳ weɪl/: loại cá voi nhỏLobster – /ˈlɒb.stəʳ/: Tôm hùmOctopus – /ˈɒk.tə.pəs/: Bạch tuộcOtter (/ˈɑː.t̬ɚ/): Rái cáPelican (/ˈpel.ə.kən/): ý trung nhân nôngPenguin (/ˈpeŋ.ɡwɪn/): Chim cánh cụtSea anemone (/ˈsiː əˌnem.ə.ni/): Hải quỳSea lion (/ˈsiː laɪ.ən/): Sư tử biểnSea turtle (/siː ˈtɝː.t̬əl/): Rùa biểnSea urchin (/ˈsiː ˌɝː.tʃɪn/): Nhím BiểnSeagull – /ˈsiː.gʌl/: Mòng biểnSeahorse (/ˈsiː.hɔːrs/): Cá ngựaSeal – /siːl/: Chó biểnShark (/ʃɑːrk/): Cá mậpShellfish – /ˈʃel.fɪʃ/: ỐcShells (/ʃel/): Vỏ sòSquid – /skwɪd/: Mực ốngStarfish (/ˈstɑːr.fɪʃ/): Sao biểnWalrus (/ˈwɑːl.rəs/): Hải mã, con moócWhale (/weɪl/): Cá voi
Frog – /frɒg/: con ếchToad – /təʊd/: nhỏ cócLizard – /ˈlɪz.əd/: Thằn lằnCrocodile – /ˈkrɒk.ə.daɪl/: Cá sấuAlligator – /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/: Cá sấu MĩChameleon – /kəˈmiː.li.ən/: cắc kè hoaDragon – /ˈdræg.ən/: con rồngTurtle – shell – /ˈtɜː.tl ʃel/: Mai rùaDinosaurs – /’daɪnəʊsɔː/: lớn longCobra – fang – /ˈkəʊ.brə. Fæŋ/: Rắn hổ mang-răng nanh
Cow/kaʊ/Con bò
Rabbit/ˈræb.ɪt/Con thỏ
Ducks/dʌk/Con vịt
Shrimp/ʃrɪmp/Con tôm
Pig/pɪɡ/Con lợn
Goat/ɡoʊt/Con dê
Crab/kræb/Cua
Deer/dɪr/Con nai
Bee/biː/Con ong
Sheep/ʃiːp/Cừu
Fish/fɪʃ/
Turkey/ˈtɝː.ki/Gà tây
Dove/dʌv/Chim tình nhân câu
Chicken/ˈtʃɪk.ɪn/Con gà
Horse/hɔːrs/Con ngựa

*
Tên những động vật ở trang trại bởi tiếng Anh


Squirrel/ˈskwɝː.əl/Con sóc
Dog/dɑːɡ/Con chó
Chimpanzee/ˌtʃɪm.pænˈziː/Tinh tinh
Ox/ɑːks/Con bò
Lion/ˈlaɪ.ən/Sư tử
Panda/ˈpæn.də/Gấu trúc
Walrus/ˈwɑːl.rəs/Hải mã, nhỏ moóc
Otter/ˈɑː.t̬ɚ/Rái cá
Mouse/maʊs/Chuột
Kangaroo/ˌkæŋ.ɡəˈruː/Con loài chuột túi
Goat/ɡoʊt/Con dê
Horse/hɔːrs/Con ngựa
Monkey/ˈmʌŋ.ki/Con khỉ
Cow/kaʊ/
Koala/koʊˈɑː.lə/Gấu túi
Mole/moʊl/Chuột chũi
Elephant/ˈel.ə.fənt/Con voi
Leopard/ˈlep.ɚd/Báo
Hippopotamus/ˌhɪp.əˈpɑː.t̬ə.məs/Hà mã
Giraffe/dʒɪˈræf/Hươu cao cổ
Fox/fɑːks/Cáo
Coyote/kaɪˈoʊ.t̬i/Chó sói
Hedgehog/ˈhedʒ.hɑːɡ/Nhím
Sheep/ʃiːp/Cừu
Deer/dɪr/Con nai

7.3. Tên các con vật bởi tiếng Anh – động vật thuộc lớp hình nhện


Xem thêm: Trị Sẹo Bỏng Lâu Năm Bằng Phương Pháp Tự Nhiên, 10 Cách Trị Sẹo Lâu Năm Hiệu Quả Bạn Cần Biết

Scorpion – /ˈskoːpiən/: Bọ cạpSpider – /ˈspaidə/: nhỏ nhện

7.4. Thương hiệu các con vật bằng giờ Anh – những loài côn trùng


Ant – /ænt/: KiếnAphid – /eɪfɪd/: nhỏ rệpBee – /bi/: con ongCaterpillar – /kætə,pɪlər/: bé sâu bướmCockroach – /’kɑk,roʊʧ /: con giánDragonfly – /’dræɡ,ənflaɪ/: bé chuồn chuồnFlea – /fli/: Bọ chétFly – /flaɪ/: nhỏ ruồiGrasshopper – /græs,hɑpər/: Châu chấuLadybug – /’leɪdi,bəɡ/: nhỏ bọ rùaLarva – /lɑrvə/: Ấu trùngLouse – /laʊs/: nhỏ rậnMillipede – /’mɪlə, pid: con rếtMoth – /mɔθ/: Bướm đêmNymph – /nɪmf/: con nhộngWasp – /wɑsp/: Tò vòBeetle – /’bi:tl/: Bọ cánh cứngMosquito – /məs’ki:tou/: con muỗiLadybird – /leɪdɪ,bɜrd/: Bọ rùaCricket – /’krɪkɪt/: bé dếLocust – /’loukəst/: Cào càoCicada – /si’kɑ:də/ : ve sầu
Antelope – /æn,təloʊp/: Linh dươngBadger – /bædʒər/: nhỏ lửngBat – /bæt/: bé dơiBear – /beə/: bé gấuBeaver – /bivər/: Hải lyCamel – /kæməl/: Lạc đàChimpanzee – /,ʧɪmpæn’zi/: Tinh tinhDeer – /dir/: nhỏ naiHart – /hɑrt.: bé hươuDolphin – /dɑlfɪn/: Cá heoElephant – /,ɛləfənt/: nhỏ voiElk – /ɛlk/: Nai sừng tấmFox – /fɑks/: nhỏ cáoGiraffe – /dʒə’ræf/: Hươu cao cổGoat – /ɡoʊt/: nhỏ dêGuinea pig: loài chuột langHare – /hɜr/: Thỏ rừngHedgehog – /hɛdʒ,hɑɡ/: Nhímyena – /haɪ’inə/: Linh cẩu

*
Tên những con vật bởi tiếng Anh


Lynx – /lɪŋks/: Linh miêuMammoth – /mæməθ/: Voi ma mútMink – /mɪŋk/: bé chồnMule – /mjul/: con laOtter – /’ɑtər/: Rái cá Panda – /’pændə/: Gấu trúcPony – /’poʊni/: chiến mã conPuma – /pjumə/: nhỏ báoRacoon – /ræ’kun/: nhỏ gấu mèoReindeer – /’reɪn,dir/: Tuần lộcRhinoceros – /raɪ’nɑsərəs/: cơ giácSeal – /sil/: Hải cẩuSloth – /slɔθ/: con lườiSquirrel – /skwɜrəl/: nhỏ sócZebra – /’zɛbrə/: con ngữa vằnKangaroo – /,kæɳgə’ru:/: con chuột túiWalrus – /’wɔ:lrəs/: nhỏ moócKoala – /kou’a:lə/: Gấu túiLion – /’laiən/: Sư tửHippopotamus – /,hipə’pɔtəməs/: Hà mãCoyote – /’kɔiout/: Chó sóiPlatypus – /’plætipəs/: Thú mỏ vịtYak – /jæk/: trườn Tây TạngHyena – /haɪˈiː.nə/: Linh cẩuGorilla – /gəˈrɪl.ə/ : Vượn ngườiSkunk – /skʌŋk/: Chồn hôiCheetah – /’tʃi:tə/: Báo gêpaPolar bear: Gấu Bắc cựcHorse: bé ngựa 
Chameleon – /kə’miliən/: bé tắc kèSnake – /sneɪk/: con rắnCrocodile – /krɑkə,daɪl/: Cá sấuAlligator – /ˈaliˌgātər/: Cá sấuIguana – /ɪ’gwɑnə/: Kỳ nhôngLizard – /lɪzərd/: Thằn lằnPython – /paɪθɑn/: nhỏ trănTurtle – /’tɜrtəl/: con rùa 
Cow – /kau/: nhỏ bò cáiOx – /ɑːks/: nhỏ bò đựcPig – /pig/: con lợnSheep – /ʃi:p/: nhỏ cừuChicken – /ˈtʃɪk.ɪn/: nhỏ gàCock – /kɔk/: kê trốngHen – /hen/: kê máiHound – /haund/: Chó săn
Ví dụ: We went skiing but I chicken out because I didn’t dare. (Chúng tôi đã đi trượt tuyết tuy vậy tôi rút lui vì tôi ko dám.) 
Duck out – lẻn ra ngoài, trốn tránh vấn đề gì đó
Ví dụ: Don’t duck out out while in class. (Đừng trốn ra phía bên ngoài khi vẫn ở vào lớp học.)  
Fish for – tích lũy (thông tin, ý kiến,…) một bí quyết gián tiếp
Ví dụ: He’s always fishing for what people think about her plan. (Anh ta lúc nào cũng cố thăm dò mọi bạn nghĩ gì về phiên bản kế hoạch của mình.)