Tập tính động vật

Bài 31-32. TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT

I. TẬP TÍNH LÀ GÌ?

- tập tính là chuỗi phản ứng của rượu cồn vật vấn đáp kích say đắm từ môi trường bên phía trong hoặc bên ngoài cơ thể để động vật tồn tại và phát triển.

- Ví dụ: Chim làm tổ, kiến sống thành đàn.

*
Nutella bán ở đâu hcm
  • Phim hạu duệ mặt trời
  • Nước muối sinh lý pháp tép xanh
  • Túi giữ nhiệt đá khô