Phố Đi Bộ Tiếng Anh

*

Hanoi installed wi-fi transmitters around Hoan Kiem Lake so that people can get online• Hà Nội đã cài các máy phát wifi quanh hồ Hoàn Kiếm để mọi người có thể sử dụng internet• users can access the internet for up to 30 minutes. For a longer connection, users have to log out of the network and log in again.• Những người dùng có thể tiếp cận internet lên tới 30 phút, để kết nối lâu hơn, người dùng phải log out và kết nối lại

*

If you come here in the afternoons & evenings on Saturdays or Sundays, you can join in many traditional games, such as: Jump rope, tug of war, Mandarin Square capturing, bamboo jacks, stilt walking, etc• Nếu bạn đến đây vào các buổi chiều và tối thứ 7, chủ nhật, bạn có thể tham gia vào rất nhiều trò chơi truyền thống, như: nhảy dây, kéo co, ô ăn quan, chơi chuyền, đi cà kheo, vân vân• You know, these games remind many people of the wonderful old days of their childhood• Những trò chơi này làm rất nhiều người nhớ về những tháng ngày tươi đẹp của tuối thơ

*

These folk games are held by My Hanoi Club with the aim of preserving and spreading the cultural values of Vietnam• Những trò chơi dân gian này được tổ chức bởi CLB Myhanoi với mục đích gìn giữ và lan truyền các giá trị văn hóa của Việt Nam• You can enjoy live performances of many street artists here• Bạn cũng có thể thưởng thức những màn biểu diễn của nhiều nghệ sĩ đường phố ở đây

*

However, many people also complain about some drawbacks, such as overcrowded parking lots and traffic jams on some streets leading to the pedestrian areas.• Tuy nhiên, nhiều người cũng than phiền một vài hạn chế, ví dụ như: chỗ đỗ xe quá tải, tắc nghẽn giao thông trên một số con phố dẫn đến khu vực đi bộ• The pilot will run until the end of this year, after that the city will decide whether to close it, keep it or expand it.• Thí nghiệm phố đi bộ này sẽ chạy tới cuối năm, sau đó thành phố sẽ quyết định đóng, giữ hay là mở rộng