Ôn Tập Nguyên Lý Kế Toán

Bài tập nguyên lý kế toán giúp tín đồ học sau khi học xong, hệ thống lại toàn thể kiến thức lý thuyết áp dụng vào phần nhiệm vụ và những định khoản thực tế.

Bạn đang xem: Ôn tập nguyên lý kế toán

Hướng dẫn cụ thể bài tập nguyên tắc kế toán

Câu 5.1

Yêu cầu 1: Định khoản kế toán những nghiệp vụ phân phát sinh

1. Quý khách trả tiền mua sắm chọn lựa chịu trường đoản cú kỳ trước bởi tiền mặt 10.000

Nợ TK 111: 10.000

gồm TK 131: 10.000

2. Dùng tiền gửi ngân hàng để download TSCĐ hữu hình 40.000 (giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%), ngân sách vận chuyển bốc dỡ đơn vị chi không còn 220 tiền khía cạnh (đã bao gồm 10% thuế GTGT)

Nợ TK 211: 40.200

Nợ TK 133: 4.020

tất cả TK 112: 44.000

có TK 111: 220

3. Sử dụng tiền nhờ cất hộ NH trả nợ người cung cấp 30.000 và rút về quĩ tiền khía cạnh 20.000

Nợ TK 111: 20.000

Nợ TK 331: 30.000

gồm TK 112: 50.000

4. Sử dụng tiền mặt trả lương mang đến CNV 20.000

Nợ TK 334: 20.000 học tập kế toán nơi đâu tốt

gồm TK 111: 20.000 

5. Vay thời gian ngắn NH trả nợ người bán 20.000

Nợ TK 331: 20.000

bao gồm TK 311: 20.000

6. Dùng tiền giữ hộ NH trả vay thời gian ngắn NH 50.000

Nợ TK 311: 50.000

có TK 112: 50.000

7. Mua nguyên liệu nhập kho giá cài đặt 20.000 (chưa bao hàm 10% thuế GTGT) chưa trả tiền người bán.

Nợ TK 152: 20.000

Nợ TK 133: 2.000

tất cả TK 331: 22.000

Yêu ước 2: đề đạt vào thông tin tài khoản kế toán

*
*

3. Lập bảng đối chiếu số tạo ra kiểu nhiều cột

*

4. Lập bảng bằng vận kế toán

*
Khóa học Kế Toán Online - can dự Trực Tiếp Với giảng viên Kế Toán Trưởng bên trên 15 Năm tởm Nghiệm

Câu 5.2

1. Xuất kho nguyên vật liệu dùng mang lại sản xuất sản phẩm 20.000, cần sử dụng cho làm chủ phân xưởng 2.000.

Nợ TK 621: 20.000

Nợ TK 627: 2.000

có TK 152: 22.000

2. Tiền lương nên trả người công nhân sản xuất thành phầm 35.000, làm chủ phân xưởng 5.000

Nợ TK 622: 35.000

Nợ TK 627: 5.000

có TK 334: 40.000

3. Các khoản trích theo lương được trích theo xác suất quy định (biết rằng những khoản lương được xác định tỷ lệ giữa lương cơ bản và năng suất là 1: 4)

*

Theo doanh nghiệp:

Nợ TK 622: 1.680

tất cả TK 3382: 140

gồm TK 3383: 1.260

bao gồm TK 3384: 210

tất cả TK 3386: 70

Nợ TK 627: 240

có TK 3382: 20

bao gồm TK 3383: 180

có TK 3384: 30

bao gồm TK 3386: 10

Theo fan lao động:

Nợ TK 334: 840

tất cả TK 3383: 640

gồm TK 3384: 120

tất cả TK 3386: 80

4. Hao mòn TSCĐ dùng cho chế tạo 50.000

Nợ TK 627: 50.000

tất cả TK 214: 50.000

5. Túi tiền điện nước mua ngoài 2.100 (đã bao gồm 5% thuế GTGT) sẽ trả cho người bán bằng chuyển khoản

Nợ TK 6277: 2.000

Nợ TK 1331: 100

có TK 112: 2.100

6. Kết chuyển đưa ra phí

- Kết chuyển chi tiêu sản xuất:

Nợ TK 154: 115.920

gồm TK 621: 20.000

bao gồm TK 622: 36.680

có TK 627: 59.240

7. Nhập kho mặt hàng hoá, biết rằng giá trị thành quả chế dở cuối kỳ là 5.000

Giá trị sản phẩm xong xuôi trong kỳ = 0 + 115.920 - 5.000 = 110.920

Nợ TK 155: 110.920

bao gồm TK 154: 110.920

Yêu mong 2: phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán

*
*

Yêu ước 3: Lập bảng bằng vận tài khoản

Câu 5.3

Yêu ước 1: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh

1. Xuất kho nguyên liệu dùng cho SXKD là 80.000, trong đó

Dùng đến SX SP A: 40.000Dùng mang đến SX SP B: 30.000Dùng cho thống trị phân xưởng: 10.000

Nợ TK 621: 70.000

(Nợ TK 621 (A): 40.000

Nợ TK 621 (B): 30.000)

Nợ TK 627: 10.000

tất cả TK 152: 80.000

2. Tính tiền lương bắt buộc trả mang lại CNV là 53.000, vào đó

Tiền lương CNSX SP A: 20.000.Tiền lương CNSX SP B: 10.000.Tiền lương quản lý phân xưởng: 5.000.Tiền lương của nhân viên bán sản phẩm 8.000Tiền lương của thành phần quản lý doanh nghiệp lớn 10.000

Nợ TK 622: 30.000

(Nợ TK 622 (A): 20.000

Nợ TK 622 (B): 10.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641: 8.000

Nợ TK 642: 10.000

tất cả TK 334: 53.000

3. Trích BHXH, KPCĐ, BHYT theo phần trăm quy định (giả định toàn cục tiền lương là lương cơ bản).

Xem thêm: Phim Thời Niên Thiếu Của Anh Và Em Của Thời Niên Thiếu Hd Vietsub

Nợ TK 622: 6.900

(Nợ TK 622 (A): 4.600

Nợ TK 622 (B): 2.300

Nợ TK 627: 1.150

Nợ TK 641: 1.840

Nợ TK 642: 2.300

Nợ TK 334: 5.035

tất cả TK 338 (2,3,4): 17.225

4. Trích KH TSCĐ sử dụng cho cung ứng 17.000; cỗ phận bán hàng 10.000; bộ phận quản lý doanh nghiệp 15.000

Nợ TK 627: 17.000

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 15.000

bao gồm TK 214: 42.000

5. Thời điểm cuối kỳ kết đưa hết chi tiêu SX. Biết rằng ngân sách chi tiêu SX chung phân chia cho từng các loại SP theo tiền lương người công nhân SX, hiểu được CPSX dở cuối kỳ:

SP A: 5.000SP B: 4.000

Tổng giá cả sản xuất chung: 10.000 + 5.000 + 1.150 + 17.000 = 33.150

Phân bổ giá thành cho thành phầm A: 22.100

Phân bổ chi tiêu cho sản phẩm B: 11.050

- Kết chuyển chi tiêu sản xuất vào kỳ:

Nợ TK 154: 140.050

(Nợ TK 154 (A): 86.700

Nợ TK 154 (B): 53.350)

có TK 621: 70.000

(Có TK 621 (A): 40.000

có TK 621 (B): 30.000)

gồm TK 622: 36.900

(Có TK 622 (A): 24.600

tất cả TK 622 (B): 12.300)

gồm TK 627: 33.150

(Có TK 627 (A): 22.100

bao gồm TK 627 (B): 11.050)

6. Nhập kho thành phẩm cung ứng theo túi tiền sản xuất thực tế.

Z = 8.000 + 4.000 + 140.050 – 5.000 – 4.000 = 143.050

Z(A) = 8.000 + 86.700 – 5.000 = 89.700

Z(B) = 4.000 + 53.350 – 4.000 = 53.350

- Kết chuyển thành phẩm nhập kho:

Nợ TK 155: 143.050

(Nợ TK 155 (A): 89.700

Nợ TK 155 (B): 53.350)

tất cả TK 154: 143.050

- Kết chuyển chi phí bán hàng, giá cả QLDN:

Nợ TK 911: 47.140

bao gồm TK 641: 19.840

tất cả TK 642: 27.300

Yêu ước 2: phản ảnh vào tài khoản tổng hợp, thông tin tài khoản chi tiết.

*

Câu 5.4

Yêu ước 1: Định khoản những nghiệp vụ gớm tế

1. Xuất kho thành phẩm bán ra cho khách hàng được người tiêu dùng chấp nhận, giá vốn 30.000, giá cả 180.000 (chưa bao hàm 10% thuế GTGT), quý khách thanh toán một nửa bằng chi phí mặt, số sót lại ghi nợ.

- Ghi dìm giá vốn:

Nợ TK 632: 30.000

có TK 155: 30.000

- Ghi nhận doanh thu:

Nợ TK 111: 99.000

Nợ TK 131: 99.000

có TK 511: 180.000

gồm TK 333: 18.000

2. Chi phí lương bắt buộc trả nhân viên bán hàng 20.000, làm chủ doanh nghiệp 30.000

Nợ TK 641: 20.000

Nợ TK 642: 30.000

gồm TK 334: 50.000

3. Hao mòn TSCĐ cần sử dụng cho cỗ phận bán hàng 15.000, thành phần quản lý doanh nghiệp 20.000

Nợ TK 641: 15.000

Nợ TK 642: 20.000

bao gồm TK 214: 35.000

4. Những khoản trích theo lương được trích theo phần trăm quy định (giả định toàn bộ là lương cơ bản)

Nợ TK 641: 4.800

Nợ TK 642: 7.200

Nợ TK 334: 5.250

bao gồm TK 338(2,3,4,6): 17.250

5. Ngân sách chi tiêu điện nước mua ngoại trừ dùng cho cỗ phận bán hàng 10.000 (chưa bao gồm 5% thuế GTGT), phần tử quản lý doanh nghiệp 12.000 (chưa bao gồm 5% thuế GTGT) đang thanh toán tổng thể bằng chuyển khoản

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 12.000

Nợ TK 133: 1.100

gồm TK 112: 23.100

6. Xác định hiệu quả kinh doan

- Kết chuyển giá vốn sản phẩm bán

Nợ TK 911: 30.000

gồm TK 632: 30.000

- Kết chuyển giá cả bán hàng

Nợ TK 911: 49.800

bao gồm TK 641: 49.800

- Kết chuyển bỏ ra phí thống trị doanh nghiệp

Nợ TK 911: 69.200

bao gồm TK 642: 69.200

- Kết đưa doanh thu

Nợ TK 911: 149.000

bao gồm TK 421: 31.000

Yêu cầu 2: phản ánh vào tài khoản kế toán

Yêu ước 3: Lập bảng phẳng phiu tài khoản và report kết quả khiếp doanh

Câu 5.5

Yêu mong 1: Định khoản nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh

1. Cài 1 TSCĐ hữu hình chưa thanh toán tiền cho đơn vị bán, giá mua chưa tồn tại thuế là 12.000.000 đ, thuế GTGT 10%, ngân sách lắp đặt trả bởi tiền mặt là 500.000 đ

Nợ TK 211: 12.500.000

Nợ TK 133: 1.200.000

tất cả TK 111: 500.000

tất cả TK 331: 13.200.000

2. Trả nợ cho người bán 5.000.000 bằng tiền gởi ngân hàng

Nợ TK 331: 5.000.000

gồm TK 112: 5.000.000

3. Vật liệu xuất kho áp dụng cho

Trực tiếp cung ứng sản phẩm: 2.000kg (10.000.000)Phục vụ sinh hoạt phân xưởng:100kg (500.000)

Nợ TK 621: 10.000.000

Nợ TK 627: 500.000

Có TK 152: 10.500.000

4. Những khoản ngân sách chi tiêu khác

Loại bỏ ra phí

Đối tượng chịu bỏ ra phí

Tiền lương nên trả

Khấu hao

Tiền mặt

-Bộ phận thẳng SX

-Bộ phận PV và làm chủ SX

-Bộ phận phân phối hàng

-Bộ phận QLDN

1.800.000

1.300.000

1.200.000

1.500.000

 

1.000.000

500.000

500.000

 

100.000

200.000

400.000

Nợ TK 622: 1.800.000

Nợ TK 627: 2.400.000

Nợ TK 641: 1.900.000

Nợ TK 642: 2.400.000

gồm TK 334: 5.800.000

bao gồm TK 214: 2.000.000

tất cả TK 111: 700.000

5. Sản phẩm sản xuất hoàn thành được nhập kho thành phẩm: 1000 sản phẩm. Chi tiêu sản xuất dở dang cuối tháng: 500.000đ

Nợ TK 154: 14.700.000

có TK 621: 10.000.000

có TK 622: 1.800.000

có TK 627: 2.900.000

Z = Dđk + C – Dck = 0 + 14.700.000 – 500.000 = 14.200.000

Nợ TK 156: 14.200.000

bao gồm TK 154: 14.200.000

Giá một sản phẩm: 14.200

6. Xuất bán 500 sản phẩm. Giá bán chưa tồn tại thuế bởi 1,4 giá bán thành, thuế GTGT 10%. Người tiêu dùng đã thanh toán cục bộ bằng TGNH.

- Ghi nhấn giá vốn:

Nợ TK 632: 7.100.000

có TK 156: 7.100.000

- Ghi thừa nhận doanh thu:

Nợ TK 112: 10.934.000

có TK 511: 9.940.000

tất cả TK 333: 994.000

7. Xác định công dụng kinh doanh

- Kết gửi giá vốn sản phẩm bán

Nợ TK 911: 7.100.000

gồm TK 632: 7.100.000

- Kết chuyển ngân sách chi tiêu bán hàng

Nợ TK 911: 1.900.000

tất cả TK 641: 1.900.000

- Kết chuyển chi phí cai quản doanh nghiệp

Nợ TK 911: 2.400.000

tất cả TK 642: 2.400.000

- Kết chuyển doanh thu

Nợ TK 511: 9.940.000

bao gồm TK 911: 9.940.000

- Xác định hiệu quả kinh doanh

Nợ TK 421: 1.460.000

có TK 911: 1.460.000

Yêu ước 2: Lập bảng cân đối kế toán

Các bạn chưa thành thạo định khoản kế toán rất có thể theo dõi video clip dưới phía trên - đoạn clip này vì chưng Cô Lê Ánh phía dẫn cụ thể giúp các bạn cũng có thể hiểu với định khoản thành thạo.