Ngôn Ngư Lập Trình C

ngôn ngữ lập trình C là gì?

*

C là một trong ngôn ngữ lập trình cấp trung, ngôn từ lập trình C được cách tân và phát triển bởi Dennis M.

Bạn đang xem: Ngôn ngư lập trình c

Ritchie để phát triển hệ quản lý và điều hành UNIX trên Bell Labs. C được tiến hành lần thứ nhất trên laptop DEC PDP-11 vào thời điểm năm 1972.

Năm 1978, Brian Kernighan và Dennis Ritchie chuyển ra biểu lộ C đầu tiên công khai minh bạch về C, ni được gọi là tiêu chuẩn K và R.

ngôn từ C được cải cách và phát triển để tạo nên các ứng dụng khối hệ thống trực tiếp thúc đẩy với các thiết bị phần cứng như trình điều khiển, kernals vv.

ngôn từ lập trình Java, Hệ điều hành UNIX, trình biên dịch C và toàn bộ các chương trình vận dụng UNIX đầy đủ đã được viết bằng C.

lập trình sẵn C được xem là cơ sở cho các ngôn ngữ xây dựng khác, kia là vì sao tại sao nó được biết đến như là ngôn từ mẹ.

Vậy, ngữ điệu lập trình C có thể được xác minh như sau:

Ngôn ngữ mẹ.Ngôn ngữ thiết kế hệ thống.Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.Ngôn ngữ lập trình bao gồm cấu trúc.Ngôn ngữ lập trình cung cấp trung.

1. C như một ngôn từ mẹ

ngữ điệu C được xem như là ngôn ngữ chị em của tất cả các ngôn ngữ tân tiến vì hầu hết các trình biên dịch, JVMs, Kernals vv được viết bằng ngôn ngữ C và phần nhiều các ngôn từ theo cú pháp C, như C ++, Java vv.

Nó cung ứng các khái niệm cốt lõi như mảng, chức năng, giải pháp xử lý tập tin vv được sử dụng trong nhiều ngôn ngữ như C + +, java, C # vv.

2. C như một ngôn từ lập trình khối hệ thống

Một ngôn ngữ lập trình khối hệ thống được thực hiện để tạo nên các phần mềm hệ thống. Ngôn ngữ C là 1 trong ngôn ngữ xây dựng hệ vì chưng nó có thể được thực hiện để lập trình ở tầm mức thấp (ví dụ driver cùng kernel). Nó hay được thực hiện để tạo ra các lắp thêm phần cứng, hệ điều hành, trình điều khiển, phân tử nhân vv. Ví dụ, kernel của hệ điều hành và quản lý Linux được viết bởi C.

Nó quan yếu được sử dụng trong số chương trình mạng internet như java, .net, php vv.

3. C như một ngôn ngữ giấy tờ thủ tục

Một thủ tục được điện thoại tư vấn là chức năng, phương thức, chương trình con vv. Một ngôn ngữ thủ tục quy định một loạt quá trình hoặc các thủ tục mang đến chương trình để xử lý vấn đề.

Một ngôn ngữ thủ tục chia nhỏ tuổi chương trình thành các chức năng, cấu tạo dữ liệu vv.

C là 1 trong ngôn ngữ thủ tục. Vào C, các biến với nguyên mẫu tác dụng phải được khai báo trước lúc được sử dụng.

4. C như một ngôn từ lập trình có cấu tạo

Một ngữ điệu lập trình kết cấu là một tập nhỏ của ngữ điệu thủ tục.

Xem thêm: Bộ Đôi Mascara Skinfood Giá Bao Nhiêu, Bộ Đôi Mascara Và Nối Mi Skinfood

Cấu trúc có nghĩa là chia nhỏ dại một công tác thành các phần hoặc khối nhằm nó có thể dễ hiểu.

Trong ngôn ngữ C, chúng ta chia công tác thành các phần bằng cách sử dụng các hàm. Nó làm cho chương trình dễ dàng nắm bắt hơn cùng sửa đổi.

5. C như một ngữ điệu lập trình cung cấp trung

C được coi là ngôn ngữ bậc trung bởi nó hỗ trợ nhân tài của cả ngôn từ bậc phải chăng và cấp cao. Chương trình ngôn từ C được đổi khác thành mã assembly, cung cấp số học nhỏ trỏ (cấp thấp), nhưng mà nó là máy tính hòa bình (tính năng cao cấp).

Ngôn ngữ cấp thấp là ví dụ cho một máy có nghĩa là máy tính phụ thuộc. Đó là máy tính xách tay phụ thuộc, nhanh lẹ chạy. Tuy nhiên nó không phải là dễ dàng hiểu.

Ngôn ngữ cấp cao không cụ thể đối với 1 máy tức là máy độc lập. Nó rất đơn giản hiểu.


tại sao sử dụng C?

C thuở đầu được sử dụng cho quá trình phát triển hệ thống, nhất là các chương trình tạo nên hệ điều hành. C sẽ được trải qua như là 1 ngôn ngữ phát triển hệ thống vì nó tạo nên mã chạy gần như nhanh như mã được viết bằng ngữ điệu assembly. Một trong những ví dụ về việc áp dụng C có thể là:

những hệ điều hành. những trình biên dịch ngôn ngữ. Assemblers. chỉnh sửa văn bản. Print Spoolers. Network Drivers. công tác hiện đại. cơ sở dữ liệu. ngôn ngữ biên dịch.

Điều kiện tiên quyết để học C

Trước lúc học lập trình C, các bạn phải có kỹ năng căn bản về thứ tính.


phần mềm lập trình C

tất cả các lấy một ví dụ và bài xích tập thực hành thực tế lập trình C trên trang sử dụng phần mềm Dev C++ được ra mắt trong bài thiết lập môi trường lập trình sẵn C.