NGÀI ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

Đức Địa Tạng là 1 trong những vị đã bệnh bực Đẳng Giác trải cho vô lượng A Tăng Kỳ kiếp rồi.

Bạn đang xem: Ngài địa tạng bồ tát

Ngài bao gồm lời đại nguyện rằng: ví như Ngài không độ hết chúng sanh, thì Ngài không hội chứng quả ý trung nhân Đề, và nếu sự lâu khổ trong âm phủ hãy còn, thì Ngài thề không chịu thành Phật.

Do mẫu bổn nguyện ấy, bắt buộc Ngài phân thân nhiều phen, đặng độ bay hằng hà sa số chúng sanh đương tội khổ, trải dường như không biết từng nào kiếp rồi, nhưng Ngài cũng còn làm một vị ý trung nhân Tát như vậy.

Còn như kể đến tiền thân của Ngài từ khi chưa triệu chứng quả vị, gồm kiếp Ngài làm nhỏ gái, tất cả kiếp thì Ngài làm nhỏ trai, và cũng có thể có kiếp Ngài làm cho vua nữa.

Nay y theo khiếp Địa Tạng của Phật say mê Ca nói trên cung Trời Đao Lợi rất có bằng chứng rõ ràng, mà lược điển một sự tích, khi Ngài làm đàn bà dòng Bà La Môn như dưới này.

Hồi đời vượt khứ, trên kiếp Bất khả tư nghị A tăng kỳ, gồm Đức Phật Giác Hoa Định Tự tại Vương ra đời.

Sau Phật ấy nhập diệt rồi, đến thời kỳ Tượng Pháp thì Ngài Địa Tạng lúc đó chưa triệu chứng vị người tình Tát, sinh làm phụ nữ dòng Bà La Môn.

Vì con gái có túc phước rất nhiều, đề xuất hết thảy mọi cá nhân trong mặt hàng thân thích phần lớn tôn trọng cung kính, cho đến khi đứng ngồi nằm ngồi, cũng đều phải có hàng Chư Thiên ủng hộ.

Ngặt vày thân mẫu của nàng tín theo nước ngoài đạo, cần thường mang lòng tà niệm mà khinh khi Tam Bảo, đã hoài nghi nhân quả nghiệp báo, mà lại còn chê bai Chánh Pháp nữa.

Khi đó con gái đã biết bà mẹ mình không tin tưởng Phật pháp, cầm nào cho đến lúc thác rồi cũng nên trầm luân địa điểm khổ ải, nên đàn bà mới hết dạ khuyên can, sớm về tối kiếm các lời, phương tiện đi lại mà giảng nói, muốn làm sao cho mẹ bản thân tín ngưỡng theo Chánh giáo, thì mới đành lòng.

Song khuyên răn thì khuyên, can thì can, nhưng mà thân mẫu của nàng độc ác đã hàng đầy với tín trung ương lại cạn cợt, đề nghị chẳng có chút gì tin theo.

Ôi chẳng bao thọ bà vẫn nhuốm bệnh dịch trầm kha, bổng chốc hóa ra bạn thiên cổ. Vì lúc sanh tiền hiểm độc đã thành thục, buộc phải chi thần hồn đề xuất theo nghiệp quả nhưng mà đọa lạc vào vô con gián địa ngục.

Còn phần nàng, một nỗi thì thương mẹ cách biệt, dậm đất kêu trời, một nổi thì sợ mẹ trầm luân, gớm hồn hãi vía, ngổn ngang trăm mối mặt lòng, ăn không ngon, nằm không ngủ, vào tối than khóc, ngàn thảm muôn sầu. Tưởng trong cảnh huống ấy, nếu có phương gì nhưng mà cứu bà bầu được, dầu làm thịt nát xương mòn cô gái cũng không hề tiếc, huống chi nói đến sự gì. Lúc đó nàng mới chào bán hết thành tựu ruộng vườn, rồi bán buôn đủ các thứ hương hoa và các đồ quí báu mang đến Chùa Phật cơ mà dâng cúng.

Lúc cô bé vào miếu lễ lạy, coi thấy mẫu của Đức Giác Hoa Định Tự tại Vương Như Lai sơn vẻ trang hoàng, oai phong dung nghiêm chỉnh, dường như một vị Phật sinh sống thì trong trái tim nàng lại bội phần kính ngưỡng.

Nàng lễ bái rồi tự nghĩ rằng: “Phật là bực Đại Giác, đủ trí sáng suốt cùng hiểu thấu những lẽ, nếu như được Phật còn trên thế, thì trong lúc mẹ ta bị tiêu diệt rồi, thì gồm phạm tội gì cùng sanh về đường nào, ắt nhờ vào Phật tự bi chỉ bảo mang đến ta biết đặng, có đến nổi đâu mà thảm như thế này!”

Nàng nghĩ như vậy rồi, cứ đứng quan sát sửng tượng Phật mà khóc, không chịu bước ra, dường dường như muốn tỏ lòng cầu khẩn với Phật mà ao ước Phật chỉ bảo khu vực thọ khổ của bà bầu mình cùng nhờ ơn cứu độ.

Vừa một chập lâu, thoạt nghe giữa thinh không tồn tại tiếng call rằng: “Nàng Thánh cô gái kia! Thôi đừng ảm đạm rầu tỉ ti nữa, nhằm ta chỉ chỗ thác sinh của bà mẹ ngươi cho ngươi biết”.

Nàng nghe nói như vậy, ngay tức khắc chấp tay ngữa phương diện lên hỏng không mà bạch rằng: “Từ khi bà mẹ tôi mất đến nay, ngày đêm thương nhớ, lần khần hỏi han ai mang lại rõ vị trí thác sinh của chị em tôi, nay do dự đức Thánh thần chi mà tất cả lòng đoái thương cho tôi như vậy”.

Lúc thanh nữ nói vừa rồi, giữa thanh không lại có tiếng trả lời rằng: “Ta đó là Giác Hoa Định Tự trên Vương Như Lai nhưng ngươi cúng nhường nhịn lễ bái đó! vày thấy ngươi tất cả lòng yêu mến nhớ người mẹ rất tha thiết, thiệt là chí hiếu hơn hạng bọn chúng sanh thường tình, yêu cầu ta cho đây mà chỉ bảo”.

Nàng nghe mấy lời Phật nói như thế, thì lòng thiết tha ý muốn biết rõ tin của bà mẹ thác sinh về nơi nào, cần không nói tới thân hình, liền gieo mình xuống đất, bộ hạ bủn rủn, bị tiêu diệt điếng một hồi.

May đâu có những người ở 2 bên xúm lại đỡ dậy, nên thiếu phụ mới hồi tỉnh lại, rồi bạch với thân thanh ko rằng ”Xin Phật rước lòng từ bi ai xót mà lại chỉ dùm địa điểm thác sanh của người mẹ tôi mang đến mau, chứ tôi trên đây hình mòn trọng điểm khổ chẳng bao lâu cần chết”.

Khi ấy Đức Giác Hoa Định Tự tại Vương Như Lai mới nói với con gái rằng: “Ngươi bái dường với lễ bái xong xuôi rồi, mau mau sớm về bên nhà, ngồi ngay thật và yên lặng nhưng mà nghĩ danh hiệu của ta, tự nhiên và thoải mái biết được xứ sở của bà mẹ ngươi thác sanh”. Nữ lễ Phật vừa xong, liền về lại quê hương cứ y theo lời Phật dạy, cô bé ngồi tĩnh mịch một chỗ, niệm thương hiệu của Phật Giác Hoa Định Tự trên Vương Như Lai một ngày một đêm. Thình lình thiếu phụ thần mộng đi đến một nơi bờ biển cả kia, nước cuồn cuộn sôi trào, ba đào sóng bủa, lại thấy các giống ác thú, cả mình bởi sắt, nhảy đầm nhót bơi lội chạy cùng bề mặt biển, ngần ngừ là bao nhiêu, lại thấy những bầy ông và lũ bà, nhắc hơn trăm ngàn, lặn xuống trồi lên nghỉ ngơi trên ấy, thảy đều bị những thú dữ kia dành giựt bấu xé mà ăn thịt.

Còn quỉ Dạ Xoa thì hình thù khác biệt hoặc bao gồm thứ nhiều tay nhiều chân, hoặc có thú nhiều nhỏ mắt những đầu, hoặc gồm thứ nanh bén nhọn như gươm mọc ló ra ngoài miệng, thảy đều áp lại lùa xua đuổi những bầy tội nhơn mang đến gần mang đến thú dữ kia nạp năng lượng thịt. Thiệt chiếc thảm trạng ấy không đủ can đảm xem mang lại lâu!

Nhưng con gái nhờ có sức niệm Phật, nên tâm vẫn thanh tịnh, từ nhiên không tồn tại chút đến sự run sợ cả. Xảy đâu bao gồm một quỷ vương, thương hiệu là Vô độc, thấy hình tướng thiếu phụ chẳng phải fan phàm, oách nghi không giống kẻ tục, bèn cho trước mặt phái nữ cúi đầu nghinh tiếp nhưng mà bạch rằng: “Dám hỏi Đức người thương Tát vị duyên cớ bỏ ra mà đi tới đây?”

Nàng lại hỏi quỷ vương rằng: “Chỗ này kêu là xứ gì?

Quỷ vô độc đáp rằng: “Đây là hải dương nghiệp máy nhất, về phía Tây núi Thiết vi”.

Nàng nghe nói tức thì bảo rằng: “Ta nghe vào núi Thiết vi có âm ti ở thiết yếu giữa, bài toán ấy quả vì thế hay không?”

Quỷ Vô độc đáp rằng: “Thiệt gồm địa ngục, chớ chưa hẳn huyễn hoặc đâu!”

Nàng nghe rồi bèn khởi lòng kính nghi nhưng hỏi nữa rằng: “Địa ngục tù là vị trí để giam nhốt những người có tội, còn Ta đây gồm lòng kính ngôi Tam Bảo, nhưng duyên cớ gì rồi cũng đi mang lại chỗ ấy như vậy?”

Quỷ Vô độc đáp rằng: “Phàm fan đi cho đây bao gồm hai cách: một là gồm oai đức thần thông, mang lại cứu độ mang lại mấy tín đồ tội khổ, giỏi là mang lại chơi mang lại biết, nhì là mấy bạn tội ác vẫn thành thục, bắt buộc đi tiếp đây mà chịu khổ.

Nếu trừ nhì lẽ ấy ra, thì quan yếu đến trên đây được”. Bạn nữ lại hỏi nữa rằng: “Nước đại dương này căn nguyên sao và lại sôi nổi lên hoài, còn sinh hoạt trong thì có khá nhiều tội nhân lặn lên hụp xuống, lại bị những loài thú dữ xâu xé ăn uống thịt như thế!”

Quỷ Vô độc đáp rằng: “Đây là chỗ nhốt các kẻ chúng sanh tạo ra ác làm việc cõi Diêm phù đề, nên lúc chết rồi, trãi qua 49 ngày, không một ai kế tự, lo thao tác công đức đặng cứu vớt vớt vong linh bị khốn nạn. Còn những người dân đã chết đó, thời gian sanh chi phí lại không tồn tại chút mảy gì là điều phước thiện, bởi vì vậy buộc phải cứ theo bổn nghiệp của bản thân mà chiêu cảm lấy chiếc khổ báo ở nơi địa ngục thoải mái và tự nhiên trước hết yêu cầu đọa tới đây.

Ở mặt phía Đông hải dương này, bí quyết chừng mười vạn vì chưng tuần lại có một cái biển nữa, sự đày đọa của chúng sanh bị vào này còn khổ hơn đây mang đến bội phần. Còn mặt mé Đông hải dương kia, lại có một chiếc biển khác, sự thảm trạng thống thiết tất yêu kể xiết!

Những hạng tín đồ thọ khổ là do bình nhựt ở trần gian tạo hầu như nghiệp ác mà phải cảm mang sự tội báo như vậy, nên tía cái biển này đều gọi là: “biển nghiệp”.

Nàng lại hỏi quỷ Vô độc rằng: “Sao đây chỉ thấy gồm biển nghiệp mà lại thôi, còn âm phủ lại ở chỗ nào đâu?”

Quỷ Vô độc đáp rằng: “Ở giữa cha cái hải dương ấy là nơi địa ngục. Nếu nhắc số riêng biệt ra thì nhiều tới trăm ngàn nhưng sự lâu khổ số đông mỗi mỗi không giống nhau, như nói đến phần ngục to thì bao gồm 18 chỗ, còn nói đến phần ngục tù trung thì tất cả năm trăm địa điểm và lại sở hữu ngàn trăm vị trí ngục nhỏ tuổi nữa. Sự khổ độc vào mấy chỗ ngục đó chần chừ bao nhiêu mà lại kể mang đến xiết đặng! ”Nàng lại hỏi quỷ vương rằng: “Mẹ ta lúc chết tới lúc này tuy không bao lâu mà chả biết thần hồn đang đi đến chỗ nào?”

Quỷ vương vãi lại hỏi thiếu nữ rằng: “Chẳng hay chị em của tình nhân tát, thời gian sanh tiền làm hồ hết nghiệp gì, xin tỏ mang đến tôi rõ”.

Nàng đáp rằng: “Mẹ ta trước bị lây lan theo tà kiến, chê bai ngôi Tam Bảo, gửi lòng ko thường, lập tánh ko định, dẫu có nghe lời khuyên răn can cơ mà tạm tín, rồi cũng quay lại hủy báng nữa. Nay chết tuy không bao lâu, ắt bao gồm lẻ theo ác nghiệp ấy mà đọa vào khổ thú, buộc phải ta ao ước tìm cho biết chỗ sinh xứ của bà mẹ ta, nhưng không hiểu nhiều ở chỗ nào?”

Quỷ vô độc hỏi rằng: “Vậy chờ mẹ của nhân tình tát tên chúng ta là chi?”

Nàng đáp rằng: “Cha tên là Thi La Thiện hiện nay còn chị em hiệu là chú tâm Đề Lợi, đều là dòng dõi Bà La Môn cả”.

Quỷ Vô độc nghe rồi, lật đật chấp tay cơ mà bạch với bạn nữ rằng: “Xin Thánh trả trở về bổn xứ, chẳng đề nghị thương ghi nhớ lịnh thân mẫu mã mà bi lụy rầu tạo nên hao mòn quý thể. Số là chăm chút Đề Lợi sẽ khỏi sự khổ ngơi nghỉ chốn địa ngục này nhưng mà sanh lên cõi Trời cách hiện nay đã ba ngày rồi. Nguyên Bà nhờ có người con nồng hậu thảo thuận, lập bọn tràng tu phước cùng cúng dường vị trí tháp từ bỏ của Đức Giác Hoa Định Tự tại Vương Như lai, đề xuất mới cảm cho Phật Thánh nhưng mà được sinh về cõi Trời như vậy.

Chẳng gần như thân mẫu mã của bồ Tát nhờ phước này mà thoát khỏi vị trí Vô loại gián địa ngục, đặng sanh lên cõi Trời mà lại thôi, cho tới những fan đồng thọ tôi ở này cũng nhờ duyên phước ấy mà mọi đặng an vui cùng đồng sanh về cõi thiên đường trong ngày đó nữa?.

Quỷ vương vãi nói rồi, liền chấp tay tỏ vẻ cung kính cơ mà xin lui.

Còn thiếu nữ thì trong những lúc ấy, dường như chiêm bao tỉnh giấc, mới rõ biết bài toán này là dựa vào Phật lực khiến cho thân bản thân được đi tới khu vực thác sanh của bà bầu như vậy. Nên nàng cảm ơn Phật, lập tức mang lại trước bổn tượng của Đức Giác Hoa Định Tự trên Vương Như Lai nhưng phát lời thệ nguyện béo rằng: “Nay tôi nguyện cho tới kiếp vị lai nếu gồm chúng sanh nào chế tạo ra tội mà chịu đựng khổ ở vị trí Địa ngục, bất luận là kẻ thân nằm trong hay bạn cừu oán, tôi lập ra những pháp môn phương tiện mà cứu vớt độ cho hầu hết được phân giải thoát tất cả”.

*

 

SỰ TÍCH ĐỨC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

( ĐỜI KHÁC)

Hồi đời thừa khứ vô lượng a tăng kỳ kiếp, bao gồm Đức Phật thanh tịnh Liên Hoa Mục ra đời.

Sau Phật nhập diệt rồi, mang lại thời kỳ tượng Pháp, thì Ngài Địa Tạng chưa hội chứng vị ý trung nhân Tát, sanh làm người con gái, thương hiệu là quang quẻ Mục.

Khi bà bầu nàng từ bỏ trần, thì con gái ngày đêm lo sợ, ko biết chị em có ra khỏi tội khổ giỏi không.

Có một vấp ngã kia, nàng gặp mặt một Thầy Tỳ khưu đương khất thực, nhưng Thầy ấy chính là một vị La Hán đi giáo hóa bọn chúng sanh. Nữ giới bèn sắm đủ các món đồ ăn ngon quý, rồi mời vị La Hán ấy vào nhà mà thờ dường.

Khi Ngài thọ thực rồi, bèn hỏi rằng: “Ngươi mong muốn cầu nguyện bài toán chi xuất xắc không?”

Nàng thưa rằng: “Bạch Ngài! cũng chính vì ngày chị em tôi mất cho nay, tôi bi hùng rầu thương ghi nhớ bội phần, nghĩ đến ơn nhũ bộ, đức sanh thành, thì nghìn kiếp muôn đời tôi cũng luôn luôn nhớ đặng, đề xuất tôi nguyện thao tác làm việc tư phước này đặng cầu siêu vong linh cho chị em tôi nơi chín suối. Nhưng nghĩa vụ tôi là tín đồ phàm mắt thịt, không biết bà mẹ tôi thác sanh về nơi nào?

Vậy xin Ngài trường đoản cú bi chỉ bảo mang đến tôi biết”.

Vị La Hán thấy con gái Quang Mục tuổi nhỏ dại mà gồm lòng hiếu đạo như vậy, bèn nhập định thấy chị em nàng bị đọa vào chỗ mãnh thú mà chịu nhiều nổi thống khổ khôn xiết nặng nề.

Khi Ngài xuất định rồi, liền hỏi con gái rằng: “Vậy chớ lúc còn sinh tiền nghỉ ngơi trên dương thế, chị em ngươi làm cho những vấn đề chi, cho nổi ni lại bị hiện nay báo ngay ở vị trí ác thú mà chịu hình phạt đẩy đà như chũm ?”

Nàng nghe nói rất nổi ảm đạm rầu, liền khóc òa một hồi rồi thưa rằng: “Bạch Ngài! Số là bình nhựt sở hảo của bà mẹ tôi chỉ thích ăn loài cá trạch, mà lại còn ưa ăn những trứng của nó, hoặc rán xào, hoặc nấu nướng nướng, chần chờ ngàn vạn nào mà lại kể xiết. Thường dòng nghiệp gần kề sanh của bà bầu tôi đó cũng đã vượt nặng, vậy xin Ngài rước lòng từ bi đát xót cho kẻ ấu thơ này làm gắng nào cứu vớt vớt chị em tôi đặng ra khỏi nơi khổ thú, thì ơn đức ấy vô lượng vô biên”.

Xem thêm: Tốp 16 Cách Diệt Mối Sinh Học Hiệu Quả Tận Gốc Tại Nhà Cực Kỳ Hiệu Quả

Vị La Hán thấy tấm lòng chơn thiệt của nàng yêu cầu khẩn thiết như vậy, liền sử dụng cơ phương tiện đi lại mà răn dạy nhủ nữ rằng: “Ngươi đề nghị chí thành xưng niệm danh hiệu của Phật thanh tịnh Liên Hoa Mục, cùng phát trọng điểm đắp vẻ tô thếp hình mẫu của Phật nhưng thờ, thì hôm sau nhờ mẫu công đức này mà kẻ còn sinh sống đặng thêm sự lợi ích, và tín đồ mất rồi lại khỏi sự khốn nàn, hai đàng đều nhờ phần phước báu vớ cả”.

Khi bạn nữ Quang Mục nghe lời của vị La Hán nói trên, đàn bà dẫu bỏ thân mạng cũng ko tiếc, huống chi là sự việc gì. Nên người vợ liền bán hết thảy mọi đồ cô gái trang và tất cả bao nhiêu tiền vàng cũng đem ra mướn thợ chế tác tượng Phật thanh tịnh Liên Hoa Mục và thiết lập vàng tô thếp mà cúng ngoài ra tỏ vết yêu cầu đến Phật, đặng dựa vào ơn cứu độ cho từ thân.

Có một đêm kia, ước chừng lúc canh ba, người vợ vừa mơ màng giấc điệp, bỗng nhiên thấy thân Phật hiện ra sắc xoàn rực rỡ, lại sở hữu hào quang quẻ sáng chói nhưng mà tỏ cho nàng biết rằng: “Mẹ ngươi chẳng bao thọ rồi cũng thác sanh vào nhà ngươi, hể vừa biết sự đói rét thì nói liền, lúc đó ngươi sẽ rõ”.

Nàng quang đãng Mục tỉnh giấc giấc dậy, thì biết là điềm linh ứng của Phật méc bảo, nhưng không hiểu biện pháp thác sanh làm cho sao, buộc phải luống những ưu sầu mà trông đợi.

Cách không nhiều lâu, fan tớ gái của người vợ sanh được một đứa con, chưa đầy ba ngày mà lại đã biết nói.

Có một xẻ nọ, đứa bé dại thấy đàn bà Quang Mục tức thời cúi đầu mà tỉ ti rất thảm thiết, rồi nói rằng: “Đường sinh nẻo tử, mối nghiệp dây duyên, nếu như đã chế tạo ra tội thì tất yêu cầu chịu đem quả báo, chớ quan yếu tránh được. Ta trên đây vốn thiệt là người mẹ ngươi khi trước. Từ cơ hội vĩnh biệt cho nay, ta bị đọa vào địa ngục, chịu nổi đắng cay, may dựa vào phước lực của ngươi, đề xuất ta mới được đầu bầu lên đây. Nhưng vày tội báo còn nặng bắt buộc ta đề xuất sanh có tác dụng thân hèn hạ như chũm này. Đã vậy và lại không thọ, ta chỉ sinh sống được mười cha tuổi mà lại thôi, rồi lại yêu cầu chết do bị đọa vào ác đạo nữa. Bây chừ ngươi nghĩ có cách gì khiến cho ta hôm sau thoát khổ ấy đặng tốt không?

Nàng nghe nói ngọn nguồn tự sự, hiệp cùng với lời của Phật méc bảo trong điềm chiêm bao, thì biết là thiệt bà bầu của mình, thiếu nữ động mọt thương tâm, tơ sầu vấn vít, giọt lệ chứa chan, nhưng mà thưa với đứa nhỏ tuổi ấy rằng: “Nếu quả là bà bầu tôi, thì chắc biết đặng mọi sự tội lỗi trong những khi sanh tiền có tác dụng hạnh nghiệp gì mà bắt buộc đọa vào ác đạo như vậy? Xin tỏ hết cho tôi làm cho tin”.

Đứa nhỏ tuổi bèn nói rằng: “Bởi ta những năm trước phạm vào nhị nghiệp tội: một là liền kề sanh cùng hai là xuất xắc mắng người, nên phải đọa vào âm ti mà chống chịu nổi khổ báo như vậy. Nếu không nhờ phước lực của fan niệm Phật với đắp vẻ hình tượng của Ngài nhưng thờ, đặng cầu cứu vớt mang đến ta, thì tưởng không phương gì nhưng mà ta mong phần giải thoát mang lại đặng”.

Nàng lại hỏi nữa rằng: “Vậy chớ mọi sự tội báo sinh sống nơi địa ngục ra chũm nào?”

Đứa nhỏ nói rằng: “Ôi sự gieo neo ấy không nở tâm sự , nhưng mà đã nói thì cũng chần chừ chừng nào mang đến hết chuyện”.

Nàng nghe mấy lời ấy tức khắc khóc òa, rồi ngữa phương diện lên hỏng không mà bạch rằng: “Tôi nguyện cùng với Chư Phật xin mang lòng đại bi mà cứu cho bà mẹ tôi đời đời khỏi đọa vào địa ngục, và từ ni cho người mẹ tôi ngoài phạm tội nặng mà lại sa vào đường ác đạo không giống nữa”.

Nàng bèn ra quỳ trước bàn thờ Đức tịnh tâm Liên Hoa Mục cơ mà nguyện rằng: “ ni tôi vái thuộc mười phương Chư Phật, xin từ ai oán xót mà chứng minh cho mấy lời thệ nguyện của tôi trọng điểm này. Nếu chị em tôi đời đời lìa khỏi cha đường dữ thuộc khỏi làm người hèn hạ, và mang đến kiếp như thế nào kiếp nấy cũng ngoài đầu thai làm thân phụ nữ nữa, thì từ kia tôi đối trước tượng Phật tịnh tâm Liên Hoa Mục đây cho đến trăm ngàn muôn ức kiếp về sau, hễ quả đât nào tất cả chúng sanh bị những tội khổ sinh hoạt trong địa ngục, ngạ quỷ với súc sanh, thì tôi thệ nguyện ra sức cứu vớt cả thảy ngoài sự gian truân nơi tía đường ấy với chừng bạn nào fan nấy các đặng thành Phật tất cả, tôi mới chịu bệnh bực Chánh Giác”.Khi nàng phát thệ nguyện vừa rồi, tự dưng nghe thân hư không có tiếng nói rằng: “Này quang quẻ Mục! Ngươi có lòng trường đoản cú bi mẫn rất lớn, biết vì mẹ mà vạc lời đại nguyện như thế, nay Ta là tịnh tâm Liên Hoa Mục cho bà mẹ ngươi mãn cho đến khi 13 tuổi, được thác sinh làm fan Phạm Chí, hưởng thọ mang đến trăm tuổi, rồi sau lại được sanh về cõi Vô ưu, hết sự lo phiền, đủ điều khoái lạc, lại sinh sống lâu cho đời đời kiếp kiếp, và sau được thành Phật quả nhưng mà cứu độ tất cả chúng sanh làm việc cõi cõi trần và Thiên thượng, những như số cát sông Hằng”.

Nàng nghe đủ đều điều tiên chúc của Phật tỏ bày, thì rước làm vui mừng khôn xiết, lập tức lễ lạy mà lại cảm ơn đức Ngài.

Từ đó sau này nàng nuôi dưỡng và săn sóc đứa trẻ con ấy kỹ lưỡng và lúc tới 13 tuổi nó chết, nàng thương xót và an táng một biện pháp tử tế như người mẹ vậy.

*

SỰ TÍCH ĐỨC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

( ĐỜI KHÁC)

Trước đời quá khứ vô lượng A tăng tỳ na bởi vì tha bất khả thuyết kiếp, thì Đức Nhứt Thuyết Thí thành tựu Như Lai và Ngài Địa Tạng người thương Tát những chưa xuống tóc tu hành. Hai tín đồ đồng có tác dụng vua lân bang cùng nhau trong một thời kỳ.

Khi ấy, nhị vị quốc vương vãi kết nghĩa làm bạn và giao hảo với nhau một bí quyết rất thân thiết, phần lớn phát trung khu làm mười điều lành, mong mỏi trên thì triều thần được hưởng cuộc sống thường ngày hạnh phúc vô vi, bên dưới thì bá tánh được định cư lạc nghiệp, và sau nữa tất cả chúng sanh rất nhiều gội ơn giáo hóa, cảm đức nhơn từ, mà vứt dữ có tác dụng lành, đặng phần nhiều phần lợi ích.

Song nhân dân trong những nước lấn bang, phần đông hay làm điều ác nghiệp, như là tham lam, rét giận, ngốc si, tà kiến, nói thì ngoa ngôn ác ngữ, mắng rũa lẫn nhau, ko kính Phật trọng Tăng, chẳng trì giới sát, tật đố mấy bạn lương thiện, mưu hại số đông kẻ trung thành, chẳng có chút gì là lòng nhơn đức cả.

Đã vậy mà lại hễ có xảy ra những tai bệnh gì, thì cứ rước trơn rước chàng, vái ma vái quỷ, đem thân mạng mà cầu cứu với đàn tà sư ngoại đạo, gần kề hại vật nhưng mà cúng tế luôn luôn, chế tác tác chần chờ bao nhiêu là tội nghiệp. Hai vị quốc vương thấy nhơn dân ở các nước lân bang cứ ưa chuộng sự tà mỵ và làm việc chẳng lành như vậy, động lòng yêu mến xót, mới bàn thảo cùng nhau tìm phương tiện đi lại gì, đặng hóa độ cho rất nhiều kẻ ấy ngoài bị điều ác nghiệp thọ báo, trầm luân nơi biển cả khổ về sau.

Lúc đàm đạo xong rồi, một vị phân phát nguyện rằng:

“Nay tôi nguyện xuất gia mong đạo người tình đề cho đặng mau thành Chánh Giác mà hóa độ toàn bộ chúng sanh phần lớn được vào cõi Niết Bàn, thì lòng tôi bắt đầu lấy có tác dụng thỏa mãn”.

Còn một vị, thì phạt nguyện rằng: “Nay tôi nguyện xuất gia tu hạnh người yêu Tát, ví như tôi không độ hầu như loài bọn chúng sanh bị tội khổ được những điều an nhàn và chứng quả Bồâ đề, thì tôi chưa chịu thành Phật”.

Trong nhị vị quốc vương mặt khác phát nguyện như đang nói trên, thì phát nguyện mau chóng thành Phật nhưng hóa độ chúng sanh, có nghĩa là Ngài Nhứt Thiết Trí chiến thắng Như Lai. Còn vị phát nguyện độ hết chúng sanh rồi sau sẽ thành Phật, có nghĩa là Ngài Địa Tạng nhân tình Tát.

Vì lời thệ nguyện của Đức Địa Tạng như vậy, đề xuất đã trãi vô vàn kiếp mà lại Ngài cũng còn làm một vị ý trung nhân Tát. Thiệt tấm lòng độ sanh của Ngài to béo biết là nhường nào!

*

SỰ TÍCH ĐỨC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

(ĐỜI KHÁC NỮA)

Hồi đời quá khứ, trực thuộc về kiếp bất khả thuyết, thì chi phí thân của Đức Địa Tạng tình nhân Tát lại sanh có tác dụng ông Đại Trưởng giả, khôn cùng hào tộc và tất cả đức độ.

Đương thời kỳ ấy, bao gồm Đức Phật, hiệu là Sư Tử Phấn Tấn cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai ra đời.

Một bữa kia, ông Trưởng mang tình cờ chạm chán vị Phật ấy, thân tướng xuất sắc đẹp, ngàn phước trang nghiêm, thiệt là tuyệt thắng trên đời, xưa nay không thấy. Ông càng xem lại càng thương với càng kính, tạo nên ông sinh lòng vinh dự bội phần.

Ông bèn lại gần, cúi đầu chấp tay cơ mà thưa rằng: “Bạch cụ Tôn! Tôi trộm thấy mẫu dung quang của Ngài hết sức đoan trang nghiêm nghị cùng viên mãn trăm phần, càng ngó lại càng tươi, càng quan sát lại càng đẹp, thiệt là chẳng ai tất cả cái báo thân như thế! nhưng tôi tự suy nghĩ rằng nếu được trái tốt, ắt gồm nhơn lành, vậy chẳng rõ mấy kiếp trước, Ngài làm phần đông hạnh nguyện gì mà thời nay cảm được thân tướng giỏi đẹp như thế!

Xin Ngài trường đoản cú bi giảng nói mang đến tôi biết, chứ tôi đây cũng lấy làm mong ao làm thế nào cho được chiếc tướng hảo ấy”.

Sư Tử Phấn Tấn gắng Túc Vạn Hạnh Như Lai thấy ông Trưởng giả có lòng mong sự làm cho lành, cần Ngài liền bảo rằng: “Nếu người mong muốn được kim thân diệu tướng mạo như Ta đây, thì đề nghị phát trung ương tu hành, trải vô lượng kiếp cầu đạo tình nhân đề và một lòng tinh tấn, nhưng hóa độ tất cả những loài bọn chúng sanh thọ khổ cho thoát ra khỏi đường tội báo với được phần hoan lạc tiêu diêu, do cái duyên phước ấy cơ mà ngày sau đang cảm đặng tướng tá hảo như Ta đây, chớ không khó khăn gì”.

Ông Trưởng đưa nghe Phật dạy dỗ như vậy, tức khắc quỳ xuống trước mặt Ngài cơ mà phát nguyện rằng: “Tôi nguyện tự nay cho tới đời vị lai, phân vân bao nhiêu kiếp số về sau, nếu tất cả chúng sanh như thế nào ở vào sáu đường, bị thống khổ về việc tội báo, thì tôi cần sử dụng đủ phương tiện đi lại mà độ mang đến được giải thoát vớ cả, chừng đó tôi mới chứng Phật quả”.

Vì trong kiếp làm cho Trưởng mang nói trên, Đức Địa Tạng bao gồm phát lời đại nguyện như vậy, buộc phải từ đấy mang đến nay, trải đã trăm ngàn vạn ức na vì tha, không biết bao nhiêu kiếp số rồi, mà lại Ngài hãy còn khiến cho một vị người yêu tát.

Xem đó thì biết cái thệ nguyện “lợi tha” của Ngài là khôn xiết vô tận, và cái công đức “cứu khổ” của Ngài thiệt là vô lượng vô biên.

*

SỰ TÍCH ĐỨC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

(CHUYỂN THẾ)

Trong truyện Thần Tăng có nói rằng: sau thời điểm Phật yêu thích Ca nhập diệt 1.508 năm, nhằm đời công ty Tấn, niên hiệu Vĩnh Huy, năm máy tư, thì Đức Địa Tạng ý trung nhân Tát giáng sanh tận nhà vua nước Tân La. Ngài tục tánh là Kim, tên là Kiều Giác.

Khi được 24 tuổi, Ngài xuống tóc tu hành tất cả dắt theo một bé chó trắng, kêu là nhỏ Thiện thinh ( Thiện thinh là bé chó biết nghe giờ đồng hồ người) qua thức giấc Giang Nam, thị xã Thanh Dương, về phía Đông phủ Trì Châu, Ngài lên trên mặt đảnh núi Cửu Hoa ngồi thiền định trọn 75 năm.

Đến đời nhà Đường niên hiệu Khai Nguyên, năm lắp thêm 16, buổi tối 30 mon 7, Ngài bệnh thành đạo quả. Lúc đó Ngài đã có 99 tuổi, mà lại cũng còn sinh sống trong động núi Cửu Hoa.

Thuở đó, tất cả một vị cat Lão là ông Mẫn Công, sẳn lòng trường đoản cú thiện, hay làm mọi sự phước thiện, hay làm đầy đủ sự phước duyên. Trong công ty ông thường xuyên năm, mỗi một khi Trai Tăng là 100 vị, nhưng mà ông chỉ thỉnh 99 vị, còn một vị để dành thỉnh Ngài cho đủ số.

Có một vấp ngã kia, Ngài xin ông Mẫn Công một nơi đất, cầu vừa trãi đủ dòng y Ca Sa của Ngài nhưng thôi.

Khi ông chấp nhận cho, thì Ngài mang y trải ra, trùm hết cả khoảng đất trên cạnh núi.

Ông Mẫn Công thấy sự kỳ diệu như vậy, biết là 1 trong vị Thánh Tăng, buộc phải lại càng bội phần phấn chấn mà nguyện cúng hết khu đất ấy, còn bạn con ông thì xin xuống tóc theo Ngài.

Ít lâu ông cũng đi tu, quay lại đầu cơ cùng với con, tức là Thầy Đạo Minh Hòa Thượng.

Sau Ngài lại thiền định 20 năm nữa, mang đến đời nhà Đường, niên hiệu Chí Đức lắp thêm hai, bữa 30 mon 7, Ngài nhập diệt.

Vì tất cả sự tích của Ngài chuyển thay như vậy, nên fan đời sau chế tạo ra tượng cơ mà thờ Ngài, bên tả bao gồm Thầy Đạo Minh, còn bên hữu bao gồm tượng ông Mẫn Công đứng hầu, và mỗi năm mang đến ngày 30 mon 7 Annam, người nào cũng làm lễ kỷ niệm Ngài là vì tích đó.