KẾT QUẢ VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5

Một nửa chu vi của vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng bởi (5 over 6) chiều dài.

Bạn đang xem: Kết quả vở bài tập toán lớp 5

Hỏi diện tích s khu vườn từng nào mét vuông, bao nhiêu hec-ta?


Đề bài

1. Nối (theo mẫu)

*
 

2. Viết số phù hợp vào vị trí chấm

a) 32,47 tấn = .......tạ = ......kg

b) 0,9 tấn = ......tạ = .....kg

c) 780kg = ......tạ = .....tấn

d) 78kg =......tạ = .....tấn

3. Viết số phù hợp vào khu vực chấm

a) 7,3m = ....dm 7,3m2 = .....dm2

34,34m = ....cm 34,34m2 = ......cm2

8,02km = .....m 8,02km2 = .....m2

b) 0,7km2 = ....ha 0,7km2 = .......m2

0,25ha = .......m2 7,71ha = ....m2

4. một ít chu vi của căn vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng bởi (5 over 6) chiều dài.

Xem thêm: Thể Loại: Diễn Viên Đóng Phim Khiêu Dâm Nhật Bản, Bi Kịch Đằng Sau Thế Giới Phim Người Lớn

Hỏi diện

tích khu vườn bao nhiêu mét vuông, từng nào hec-ta?

Đáp án

1. Nối (theo mẫu)

*
 

2. Viết số tương thích vào chỗ chấm

a) 32,47 tấn = 324,7 tạ = 32470 kg

b) 0,9 tấn = 9 tạ = 90 yến = 900 kg

c) 780kg = 78 yến = 7,8tạ = 0,78 tấn

d) 78kg = 7,8 yến = 0,78 tạ = 0,078 tấn

3. Viết số thích hợp vào địa điểm chấm

a) 7,3m = 73dm 7,3m2 = 730 dm2

34,34m = 3434 centimet 34,34m2 = 343400 cm2

8,02km = 8020 m 8,02km2 = 8020000 m2

b) 0,7km2 = 70 ha 0,7km2 = 7000 m2

0,25ha = 2500 m2 7,71ha = 77100 m2

4. một ít chu vi của căn vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng bằng (5 over 6) chiều dài. Hỏi

diện tích khu vườn từng nào mét vuông, từng nào hec-ta?

Tóm tắt:

*
 

Bài giải

Nửa chu vi hình chữ nhật là 0,55km = 550m = Chiều lâu năm + Chiều rộng

Tổng số phần đều bằng nhau là:

5 + 6 = 11 (phần)

(Vì chiều rộng chiếm 5 phần trong tổng 11 phần. Tổng 11 phần là 550m 

Nên chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

(550 imes 5 over 11 = 250(m))

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

550 – 250 = 300 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

250 x 300 = 75000 (m2) = 7,5 (ha)

Đáp số: 75000m2; 7,5ha

 

Cách 2: