Iphone 6 plus không vân tay

Hệ thống cửa ngõ hàng: