Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là những report tổng hợp độc nhất về tình hình tài sản, vốn chủ tải và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, hiệu quả kinh doanh trong kỳ của DN. Nói bí quyết khác, báo cáo kế toán tài đó là phương nhân thể trình bày năng lực sinh lời và thực trạng tài chính của DN cho tất cả những người quan trọng tâm (chủ doanh nghiệp nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế và các cơ quan liêu chức năng,…)

Theo Thông tư 200, bộ report tài thiết yếu bao gồm:

Bảng bằng vận kế toán B01-DNBáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh B02-DNBáo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ B03-DNBản thuyết minh BCTC B09-DN
*

1. Bảng bằng phẳng kế toán mẫu số B01-DN trong report tài chính

1.1. Những tài liệu căn cứ để lập Bảng cân đối kế toán:

 Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp Căn cứ vào số, thẻ kế toán cụ thể hoặc Bảng tổng hợp đưa ra tiết Căn cứ vào Bảng bằng vận kế toán năm trước

1.2. Bố cục Bảng phẳng phiu kế toán

Cột 1 :chỉ tiêuCột 3: thuyết minh BCTCCột 5: số đầu năm- số liệu cột này địa thế căn cứ trên “số cuối năm” của report này năm trướcCột 4:số cuối năm- số liệu cột này ghi tại ngày ngừng kỳ kế toán tài chính năm

1.3. Một trong những điều cần chú ý trong Bảng cân đối kế toán của Doanh nghiệp

Tuân thủ những nguyên tắc bình thường về lập và trình bày BCTCCác khoản gia sản và Nợ phải trả trình bày lẻ tẻ thành thời gian ngắn và dài hạn tùy chu kỳ kinh doanh của DNVới những DN không nhờ vào chu kỳ marketing để phân biệt thời gian ngắn và dài hạn thì Tài sản, Nợ bắt buộc trả bắt buộc được trình diễn theo tính thanh khoản giảm dần.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính

2. Report kết quả sale trong BCTC

2.1. Các tài liệu địa thế căn cứ để lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

Báo cáo kết quả vận động kinh doanh của năm trước. Sổ kế toán tài chính tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho các tài khoản từ các loại 5 đến loại 9

2.2. Bố cục báo cáo kết quả tởm doanh

Cột 1: những chỉ tiêu báo cáoCột 2: mã số những chỉ tiêu tương ứngCột 3: số hiệu khớp ứng với những chỉ tiêu của report này được diễn tả chỉ tiêu trên bạn dạng thuyết minh BCTCCôt 4: tổng sớ phát sinh trong kỳ report cuối nămCột 5: số liệu của năm trước

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong BCTC

3.1. Những tài liệu căn cứ

Bảng cân đối kế toán;Báo cáo kết quả vận động kinh doanh;Bản thuyết minh báo cáo tài chính;Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ kỳ trước;

Các tài liệu kế toán tài chính khác, như: Sổ kế toán tài chính tổng hợp, sổ kế toán chi tiết các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền nhờ cất hộ Ngân hàng”, “Tiền sẽ chuyển”; Sổ kế toán tài chính tổng hợp và sổ kế toán cụ thể của những tài khoản tương quan khác

3.2. Thời điểm lập và cách lập report lưu chuyển khoản tệ

Thời điểm lập: biểu hiện dòng ra và mẫu vào của khối lượng tiền vào doanh nghiệp

Yêu cầu: để report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ đúng đắn thì tiêu chí 70 bên trên BCLCTT phải bằng chỉ tiêu 110 trên bảng CĐKT.

- bí quyết làm báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ:

Cột số thời gian trước: rước số liệu từ Cột trong năm này của “Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ” năm trước.Cột số thời gian nay: địa thế căn cứ vào sổ Quỹ chi phí mặt và Tiền nhờ cất hộ ngân hàng, hoặc địa thế căn cứ vào số tạo nên TK chi phí mặt, TK chi phí gửi bank trên NKC.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Đèn Xông Tinh Dầu, Cách Làm Đèn Xông Tinh Dầu

3.2. Report lưu chuyển khoản tệ được lập theo 2 phương pháp:

Phương pháp trực tiếpPhương pháp con gián tiếp

4. Thuyết minh report tài chính

4.1. Lúc lập thuyết minh báo cáo tài chủ yếu doanh nghiệp địa thế căn cứ vào các tài liệu sau:

Căn cứ vào Bảng phẳng phiu kế toán, report kết quả chuyển động kinh doanh, report lưu giao dịch chuyển tiền tệ năm báo cáo;Căn cứ vào sổ kế toán tài chính tổng hợp; Sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết có liên quan;Căn cứ vào tình trạng thực tế của chúng ta và các tài liệu liên quan.

4.2. Các nội dung bao gồm trong bản Thuyết minh report tài thiết yếu của BCTC

Các thông tin về cơ sở lập và trình diễn BCTC và các chế độ kế toán rõ ràng được chọn và áp dụng so với các giao dịch thanh toán và các sự khiếu nại quan trọng;Trình bày các thông tin theo phương tiện của các chuẩn chỉnh mực kế toán chưa được trình bày trong các BCTC khácCung cấp thông tin bổ sung cập nhật cần thiết khác

Trên đây là hướng dẫn lập báo cáo tài chính không thiếu và chính xác nhất từ những giảng viên kế toán tài chính trưởng của trung trung tâm kế toán Lê Ánh. Siêu mong các bạn kế toán rất có thể nắm vững triển khai theo đúng khi lập báo cáo tài chính.

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 Chuyên đào tạo và huấn luyện các khóa học tập kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán tài chính thuế trọn gói tốt duy nhất thị trường

 (Được đào tạo và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)