Hùng tin lớn con trai sơn bạch tạng

sau thời điểm u0111u00e3 lu0129nh hu1ed9i u0111u1ee7 thu1ebf vu00e0 lu1ef1c, Dung Hu00e0 mu01b0u tu00ednh thu00e2u tu00f3m thu1ebf giu1edbi ngu1ea7m giang hu1ed3 Su00e0i Gu00f2n u0111ang nu1eb1m du01b0u1edbi vuu1ed1t cu1ee7a Nu0103m Cam.
Dung Hu00e0 giu00e3y giu1ee5a, u0111u1ebf chu1ebf u00f4ng tru00f9m lung lay Cuu1ed9c chiu1ebfn u00e2m thu1ea7m u0110u1eb7c biu1ec7t, Dung cu1ea7n u0111u01b0u1ee3c Nu0103m Cam u0111u1ed3ng u00fd nu1eafm lu1ea5y phu1ea7n bu00e9o bu1edf nhu1ea5t cu1ee7a u0111u01b0u1eddng du00e2y cu00e1 u0111u1ed9 bu00f3ng u0111u00e1 xuyu00ean Bu1eafc-Nam.

Bạn đang xem: Hùng tin lớn con trai sơn bạch tạng

Du00f9 tay chu00e2n thu00e2n tu00edn nhu1ea5t lu00e0 Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d u0111u00e3 tru1edf mu1eb7t nhu01b0ng vu1edbi Dung u0111u00f3 khu00f4ng phu1ea3i lu00e0 mu1ed1i u0111e du1ecda lu1edbn bu1edfi y hiu1ec3u u0111u01b0u1ee3c tham vu1ecdng lu1eabn thu1ef1c lu1ef1c cu1ee7a u0111u00e0n em. u0110iu1ec1u Dung quan lại tu00e2m lu00fac nu00e0y u0111u00f3 chu00ednh lu00e0 nhu1eefng du1ea5u hiu1ec7u bu1ea5t thu01b0u1eddng tu1eeb Nu0103m Cam u0111ang chu0129a vu1ec1 mu00ecnh. Muu1ed1n u0111i nu01b0u1edbc cu1edd thu01b0u1ee3ng phong, Dung vu1ec1 Hu1ea3i Phu00f2ng tham vu1ea5n u00fd kiu1ebfn cu1ee7a nhu1eefng bu1eadc u0111u00e0n anh vu1ec1 1 ku1ebf hou1ea1ch u201cu0111u1ea3o chu00ednhu201d. Nhu01b0ng Dung khu00f4ng ngu1edd u0111u01b0u1ee3c ru1eb1ng u00f4ng tru00f9m Nu0103m Cam bu1eb1ng su1ef1 láu lỉnh tru1ea3i u0111u1eddi thu1eeba hiu1ec3u nhu1eefng hu00e0nh u0111u1ed9ng quu1ea5y phu00e1 vị Dung cu1ea7m u0111u1ea7u nhu1eb1m mu1ee5c u0111u00edch gu00ec. Hu1eafn nhu1eadn thu1ea5y Dung mu1edbi lu00e0 u0111u1ed1i thu1ee7 u0111u00e1ng gu1eddm u0111e du1ecda u0111u1ebf chu1ebf mu00e0 hu1eafn du00e0y cu00f4ng xu00e2y du1ef1ng. Triu1ec7t tiu00eau bu0103ng nhu00f3m Dung khu00f4ng hu1ec1 lu00e0 chuyu1ec7n u0111u01a1n giu1ea3n nhu01b0 hu1eafn vu1ed1n tuyệt lu00e0m vu1edbi bu1ecdn tu00e9p riu khu00e1c vu00ec u0111u00f4i bu00ean u0111u00e3 quu00e1 hiu1ec3u nhau, muu1ed1n diu1ec7t hu1ed5 phu1ea3i du00f9ng hu1ed5, khu00f4ng gu00ec hu1ea5p du1eabn hu01a1n lu00e0 u0111u1eafc lu1ee3i ngu1ed3i ngou00e0i thu01b0u1edfng ngou1ea1n mu00e0n vu00f5 u0111u1ea5u. Hu1eafn nghu0129 tu1edbi Su01a1n u201cbu1ea1ch tu1ea1ngu201d mu1edbi lu00e0 u0111u1ed1i tru1ecdng u0111u1ee7 gan u0111u1ec3 giu01b0u01a1ng vuu1ed1t vu1edbi bu0103ng nhu00f3m Dung Hu00e0. Vu00ec vu1eady, Su01a1n cu00f3 mu1eb7t u1edf Su00e0i Gu00f2n theo lu1ec7nh cu1ee7a Nu0103m Cam, nhu1eb1m mu1ee5c u0111u00edch giu1ea3i quyu1ebft u201ccu1ee7a nu1ee3u201d Dung Hu00e0. Thu1eafng u201ctu00e0i du1eaduu201d bu00e0n bu1ea1c vu1edbi Nu0103m Cam triu1ec7t tiu00eau Dung su1edbm. Nu0103m Cam lu1eb7ng im suy nghu0129, ru1ed3i lu00ean tiu1ebfng hu1ee9a su1ebd khu00f4ng tu1eeb chu1ed1i bu1ea5t ku1ef3 mu1ed9t yu00eau cu1ea7u nu00e0o vu1ec1 mu1eb7t tu00e0i chu00ednh, chu1ec9 lu00e0m sao Dung khu00f4ng cu00f2n lu00e0 mu1ed1i nguy hu1ea1i nu1eefa. Biu1ebft u0111u01b0u1ee3c nhu1eefng u201cmu00e3nh hu1ed5u201d u0111u1ea5t Bu1eafc u0111ang quu1ea7n tu1ee5 u1edf TP. Hu1ed3 Chu00ed Minh du01b0u1edbi tru01b0u1edbng Nu0103m Cam u1eaft cu00f3 biu1ebfn lu1edbn. Nhu00e2n cu01a1 hu1ed9i nu00e0y, Dung nghu0129 su1ebd quu0103ng chu00e0i 1 mu1ebb ru1ed3i u201ccu1ea5t vu00f3u201d nu00ean tu1ee9c tu1ed1c vu00e0o TP. Hu1ed3 Chu00ed Minh. Tuu1ea5n u201ctu0103ngu201d - mu1ed9t gu00e3 giang hu1ed3 gu1ed1c Hu00e0 Nu1ed9i, u0111u1ec7 tu1eed thu00e2n tu00edn cu1ee7a Dung u0111u00e3 hiu1ebfn ku1ebf lu1ee3i du1ee5ng mu1ed1i quan liêu hu1ec7 su1eb5n cu00f3 tu1eeb tru01b0u1edbc mu00e0 u201cu0111i u0111u00eamu201d vu1edbi Thu1eafng u201ctu00e0i du1eaduu201d vu00e0 Su01a1n u201cbu1ea1ch tu1ea1ngu201d u0111u1ec3 du00f2 hu1ecfi thu00f4ng tin. Nhu01b0ng Tuu1ea5n cu0169ng khu00f4ng lu01b0u1eddng tru01b0u1edbc u0111u01b0u1ee3c vu1edf ku1ecbch cu1ee7a mu00ecnh bu1ecb bu00f3c mu1ebd vu00ec chu00ednh bu0103ng Hu00e0 Nu1ed9i cu0169ng u0111ang muu1ed1n u201cthu1ecbtu201d Dung. Su1ef1 viu1ec7c bu1ea1i lu1ed9, nu00f3 chu1eb3ng khu00e1c nu00e0o u0111u1ed5 thu00eam du1ea7u vu00e0o lu1eeda u0111u1ea9y cuu1ed9c huyu1ebft chiu1ebfn giang hu1ed3 Hu00e0 Nu1ed9i - Hu1ea3i Phu00f2ng lu00ean cao tru00e0o. u0110u1ec3 chuu1ea9n bu1ecb mang lại cuu1ed9c huyu1ebft chiu1ebfn cu00f3 thu1ec3 diu1ec5n ra bu1ea5t cu1ee9 lu00fac nu00e0o, Su01a1n gu1ecdi u0111iu1ec7n mang đến u0111u00e0n em cấp tốc chu00f3ng có theo nhiu1ec1u u201chu00e0ng nu00f3ngu201d vu00e0o TP.Hu1ed3 Chu00ed Minh. u0110u1ed3ng thu1eddi, Su01a1n cu1eed 1 u0111u1ed9i xuu1ed1ng Hu1ea3i Phu00f2ng u0111u1ec3 theo du00f5i mu1ecdi u0111u1ed9ng tu0129nh cu1ee7a gia u0111u00ecnh Dung. Tu00ecnh thu1ebf u0111u00f4i bu00ean u201ccu0103ng nhu01b0 du00e2y u0111u00e0nu201d, chu1ec9 chu1edd mu1ed9t hiu1ec7u lu1ec7nh lu00e0 bu00f9ng nu1ed5, cuu1ed9c tu1eafm mu00e1u giu1eefa nhì phe giang hu1ed3 su1ebd diu1ec5n ra. Nu0103m Cam - tay "diu1ec5n viu00ean" lu01b0u manh u0111u1ea1i tu00e0i Hiu1ec7p u201cphu00f2 mu00e3u201d bu00e1o tin cho Nu0103m Cam biu1ebft vu1ec1 cuu1ed9c huyu1ebft chiu1ebfn su1eafp diu1ec5n ra giu1eefa nhì bang giang hu1ed3 u0111u1ea5t Bu1eafc. Nu0103m Cam nghe tin thu00ec hou1ea3ng hu1ed1t, y chu1ec9 muu1ed1n khu1eed Dung mu1ed9t cu00e1ch lu1eb7ng lu1ebd. Nu1ebfu u0111u1ea5t cu1ee7a hu1eafn tru1edf thu00e0nh bu00e3i chiu1ebfn tru01b0u1eddng quyu1ebft u0111u1ea5u cu1ee7a phe nu00e0o thu00ec chu1eafc chu1eafn hu1eafn vu1eabn lu00e0 ku1ebb lu00e3nh u0111u1ee7.

Xem thêm: Tổng Hợp 7 Sữa Dưỡng Thể Làm Trắng Da Được Ưa Chuộng Nhất Hiện Nay

Theo ku1ebf hou1ea1ch cu1ee7a Nu0103m Cam, khi triu1ec7u Su01a1n vu00e0o u0111u1ec3 khu1eed Dung, hu1eafn u0111u1ecbnh u0111i nu01b0u1edbc ngou00e0i u0111u1ec3 tu1ea1o bu1eb1ng chu1ee9ng ngou1ea1i phu1ea1m. Nhu01b0ng bu00e1o u0111u1ed9ng cu1ee7a Hiu1ec7p lu00e0m thu1ebf cu1edd bu1ecb u0111u1ea3o lu1ed9n, Nu0103m Cam cu0169ng lu1eadp tu1ee9c chuyu1ec3n thu1ebf cu1edd tu1eeb tu1ea5n cu00f4ng sang hu00f2a hou00e3n, tu1ee9c tu1ed1c tu1edbi gu1eb7p Dung u0111u1ec3 hu1ecfi đến ru00f5 chuyu1ec7n. Nu0103m Cam nu00f3i vu1edbi Dung: u201cSu01a1n vu1edbi anh lu00e0 anh em, em vu1edbi anh cu0169ng lu00e0 anh em, anh khu00f4ng muu1ed1n cu00f3 chuyu1ec7n xu1ea3y ra. Nu1ebfu em vu1edbi Su01a1n cu00f3 gu00ec thu00ec phu1ea3i ngu1ed3i vu00e0o bu00e0n u0111u1ec3 thu01b0u01a1ng lu01b0u1ee3ng giu1ea3i hu00f2a nghenu201d. Hiu1ebfm khi Nu0103m Cam hu1ea1 giu1ecdng, Dung nghe cu0169ng xuu00f4i tai nu00ean bu1eb1ng lu00f2ng u0111u1ec3 u00f4ng tru00f9m u0111u1ee9ng giu1eefa tu1ed5 chu1ee9c hu00f2a giu1ea3i giu1eefa 2 bu0103ng giang hu1ed3. Tu1ea1i khu00e1ch su1ea1n, Nu0103m Cam u0111u00edch thu00e2n kiu1ec3m tra ku1ef9 lu01b0u1ee1ng tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c khu00e1ch u0111u01b0u1ee3c mu1eddi cu1ee7a hai phe, khu00f4ng u0111u1ec3 có theo vu0169 khu00ed vu00e0o trong bu00e0n thu01b0u01a1ng lu01b0u1ee3ng giu1ea3i hu00f2a. Nu0103m Cam u0111u1eb7c biu1ec7t chu00fa u00fd u0111u1ebfn Tou00e0n u201cbu00e9ou201d phe Su01a1n, Hu1ea3i u201chu1ea5pu201d phe Dung vu00ec theo thu00f4ng tin riu00eang vì Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d cung cu1ea5p, nhì tu00ean nu00e0y u0111u01b0u1ee3c u0111u00e1nh giu00e1 lu00e0 u201cmu00e1uu201d nhu1ea5t. Nu0103m Cam mu1edf u0111u1ea7u: u201cAnh u0111u1ed1i vu1edbi Dung tuyệt Su01a1n, u0111u1ec1u lu00e0 tu00ecnh nghu0129a, cu00e1c em cu00f3 chuyu1ec7n khu00f4ng vui vu1edbi nhau, anh buu1ed3n lu1eafm. Vu1ea3 lu1ea1i, mu00ecnh lu00e0 giang hu1ed3, chu1ee7 yu1ebfu lo mu00e0 kiu1ebfm tiu1ec1n, cu1ee9 va chu1ea1m vu1edbi nhau mu00e3i, cu00f4ng an nu00f3 u0111u1ec3 u00fd lu00e0 mu00ecnh thiu1ec7t thu00f2i!u201d Nu0103m Cam nu00f3i tiu1ebfp: u201cCu00f4 Dung nu00ean bu1ecf cu00e1i mu00e1u u0111u1ed1 ku1ef5 cu1ee7a cu00f4. Nu1ebfu cu00f4 muu1ed1n chu00e9m Su01a1n, thu00ec anh u0111u00e2y, cu00f4 chu00e9m u0111iu201d. Quay qua Su01a1n bu1ea1ch tu1ea1ng, Nu0103m Cam nhu1ecf nhu1eb9: u201cNu1ebfu em cu00f2n nghu0129 tu00ecnh giang hu1ed3 vu1edbi nhau, em nu00ean nghe anh tảo vu1ec1 Hu00e0 Nu1ed9i. Anh nhu1eafc lu1ea1i, giu1eefa nhị u0111u1ee9a, em nu00e0o anh cu0169ng thu01b0u01a1ng hu1ebftu201d. Nu00f3i xong, Nu0103m Cam siu1ebft chu1eb7t tay Su01a1n, tu1ecf chu00e2n tu00ecnh. Nu0103m Cam ra ru1ea3 thuyu1ebft giu00e1o trong lu00fac cu1ea3 Dung Hu00e0 lu1eabn Su01a1n u201cbu1ea1ch tu1ea1ngu201d u0111u1ec1u u0111ang suy nghu0129 nhu1eefng nu01b0u1edbc cu1edd mu1edbi. Thanh tou00e1n nhau khi tou00e0n bu1ed9 ku1ebf hou1ea1ch u0111u00e3 bu1ecb lu1ed9 lu00e0 mu1ed9t u0111iu1ec1u lẩn thẩn xuu1ea9n, phu1ea3i chu1edd mu1ed9t cu01a1 hu1ed9i khu00e1c thu00f4i. Sau cuu1ed9c hu00f2a giu1ea3i, Su01a1n u201cbu1ea1ch tu1ea1ngu201d ngu1eadm ngu00f9i ra vu1ec1. Cu00f2n Nu0103m Cam thu1eeba u0111u1ee7 u0111u1ed9 cu00e1o khi biu1ebft ru1eb1ng y mu1edbi lu00e0 ku1ebb thu1eafng thu1ebf vào cuu1ed9c u0111u1ed1i u0111u1ea7u cu1ee7a 2 bé hu1ed5 u0111u1ea5t Bu1eafc. Nhu01b0ng u0111u1ec3 diu1ec5n đến tru1ecdn vai vu1edbi Dung Hu00e0, Nu0103m Cam ra su1ee9c thuyu1ebft phu1ee5c Dung vu1ec1 nguy cu01a1 xuu1ea5t phu00e1t tu1eeb u201cbu1ecdn Hu00e0 Nu1ed9iu201d vu00e0 khuyu00ean Dung nu00ean cu1ea9n thu1eadn, tu00ednh tou00e1n mu1ecdi viu1ec7c làm sao cho chu1eafc u0103n. Nhu01b0ng Dung Hu00e0 du01b0u1eddng nhu01b0 bu1ecf ngou00e0i tai, kiu00ean quyu1ebft mu1eadt lu1ec7nh mang đến Tuu1ea5n u201ctu0103ngu201d tiu1ebfp tu1ee5c u201cu0111i u0111u00eamu201d du00f2m ngu00f3 Su01a1n u201cbu1ea1ch tu1ea1ngu201d u0111u1ec3 chu1edd thu1eddi cu01a1. Nhu01b0ng mu1ed9t lu1ea7n nu1eefa ku1ebf hou1ea1ch cu1ee7a Dung du00e0nh mang lại Tuu1ea5n bu1ecb bu1eaft thu00f3p. Khi Tuu1ea5n u201ctu0103ngu201d vu1eeba ra khu1ecfi su00e2n bay, bu01b0u1edbc lu00ean xe taxi thu00ec chu1ee5c tu00ean u0111u1ea7u gu1ea5u mu1eb7t u0111u1eb1ng u0111u1eb1ng su00e1t khi lao vu00e0o. Tuu1ea5n lu00e3nh u0111u1ee7 cu1ea3 chu1ee5c nhu00e1t chu00e9m, nghe giu1ecdng tu00ean u0111u1ea7u lu0129nh vu0103ng vu1eb3ng lu1eddi hu0103m du1ecda: u201cAnh Su01a1n cho chu00e9m mu00e0y chu1ec9 cu1ea3nh cu00e1o thu00f4i u0111u1ea5y nhu00e9! Lu1ebd ra, lu00e0 mu1ed9t thu1eb1ng mang danh Hu00e0 Nu1ed9i, khi anh Su01a1n cu00f3 chuyu1ec7n vu1edbi bu1ecdn Hu1ea3i Phu00f2ng, mu00e0y phu1ea3i u0111u1ee9ng hu1eb3n vu1ec1 bu00ean anh Su01a1n. Sao cu00f3 chuyu1ec7n lu00e0m trung gian bu00e1o tin u0111u1ec3 thu1ee7 thu00e2n cu1ea7u lu1ee3i! Hu00e0 Nu1ed9i gu00ec cu00e1i ngu1eef mu00e0y!u201d Sau lúc vu1eeba bu00ecnh phu1ee5c, Tuu1ea5n lu00ean mu00e1y bay u0111i cu1ed9ng hou00e0 Liu00ean Bang u0110u1ee9c theo diu1ec7n hu1ee3p tu00e1c lao u0111u1ed9ng, bu1ecf lu1ea1i sau lu01b0ng tu1ea5t cu1ea3 nhu1eefng tranh chu1ea5p cu1ee7a giu1edbi giang hu1ed3. Giang hu1ed3 Hu00e0 Nu1ed9i coi nhu01b0 khu00f4ng cu00f2n nhu00e2n vu1eadt Tuu1ea5n u201ctu0103ngu201d. Cu00f2n nu1eefau2026 Lu00ca Vu0168 u2013 THu1ee6Y SINH u2013 PHu1ea0M TRu01afu1edcNG/PLVN