Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 112

Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 32, 33 VBT toán 5 bài xích 112 : Mét khối cùng với lời giải chi tiết và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất


Viết số đo hoặc chữ phù hợp vào ô trống (theo mẫu) : 

Mười tám mét khối

18m3

 

302m3

 

2005m3

 

(displaystyle 3 over 10m^3) 

 

0,308m3

Năm trăm mét khối

 

Tám nghìn ko trăm nhì mươi mét khối

 

Mười hai xác suất mét khối

 

Không phẩy bảy mươi mét khối

 

 

Phương pháp giải:

Đọc (hoặc viết) số đo thể tích trước rồi đọc (hoặc viết) tên đơn vị chức năng đo thể tích sau. 

Lời giải đưa ra tiết:

Mười tám mét khối

18m3

Ba trăm linh hai mét khối

302m3

Hai nghìn ko trăm linh năm mét khối

2005m3

Ba phần mười mét khối

(displaystyle3 over 10m^3) 

Không phẩy ba trăm linh tám mét khối

0,308m3 

Năm trăm mét khối

500m3

Tám nghìn không trăm nhị mươi mét khối

8020m3

Mười hai phần trăm mét khối

(displaystyle 12 over 100m^3) 

Không phẩy bảy mươi mét khối

0,70m3


Bài 2


Video trả lời giải


a) Viết những số đo sau bên dưới dạng số đo có đơn vị chức năng là đề-xi-mét khối :

*

b) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị chức năng là xăng-ti-mét khối :

*

Phương pháp giải:

- 1m3 = 1000dm3, vì thế để đổi một vài từ đơn vị mét khối sang đơn vị chức năng đề-xi-mét khối, ta chỉ câu hỏi nhân số kia với 1000.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 112

- 1dm3 = 1000cm3, do đó để đổi một số từ đơn vị đề-xi-mét khối sang đơn vị xăng-ti-mét khối, ta chỉ việc nhân số kia với 1000.

- 1m3 = 1 000 000cm3, vì thế để đổi một số trong những từ đơn vị mét khối sang đơn vị chức năng xăng-ti-mét khối, ta chỉ vấn đề nhân số đó với cùng 1 000 000.

Lời giải đưa ra tiết:

*


Bài 3


Video chỉ dẫn giải


Đúng ghi Đ, không đúng ghi S.

Xem thêm: Bán Giống Thỏ Khổng Lồ - Thỏ Bỉ Giant Flemish Khổng Lồ

Số 0,305m3 đọc là :

*

Phương pháp giải:

- Đọc số đo thể tích trước rồi hiểu tên đơn vị chức năng đo thể tích sau. 

- Để hiểu số thập phân ta đọc phần nguyên trước, sau đó đọc "phẩy" rồi gọi tới phần thập phân.

Lời giải bỏ ra tiết:

*

Lưu ý: 0,305 = (dfrac3051000), tuy vậy khi đọc số 0,305m3 ta phải đọc là không phẩy bố trăm linh năm mét khối.

fanbangparty.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.8 bên trên 132 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp fanbangparty.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng fanbangparty.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy quăng quật

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép fanbangparty.com gởi các thông tin đến các bạn để nhận được các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.