Em Nhớ Anh Tiếng Trung

Hôm nay bọn họ sẽ cùng lắng nghe giai điệu tươi vui và yêu thương đời với bài hát “好想你” – hết sức nhớ anh nhé!


Bài hát với việc thể hiện của Joyce Chu – ca sĩ Malaysia nơi bắt đầu Trung.

Cùng nghe và học tiếng china qua bài xích hát tuyệt này nhé!

Học giờ đồng hồ Trung qua bài bác hát: 好想你

Lời bài xích hát 好想你 – khôn xiết nhớ anh

Lời 1

想要传送一封简讯给你Xiǎng yào chuánsòng yī fēng jiǎnxùn gěi nǐ我好想好想你wǒ hǎo xiǎng hǎo xiǎng nǐ想要立刻打通电话给你xiǎng yào lìkè dǎtōng diànhuà gěi nǐ我好想好想你wǒ hǎo xiǎng hǎo xiǎng nǐ每天起床的第一件事情měitiān qǐchuáng de dì yī jiàn shìqíng就是好想好想你jiùshì hǎo xiǎng hǎo xiǎng nǐ无论晴天还是下雨wúlùn qíngtiān háishì xià yǔ都好想好想你dōu hǎo xiǎng hǎo xiǎng nǐ

每次当我一说我好想你měi cì dāng wǒ yī shuō wǒ hǎo xiǎng nǐ你都不相信nǐ dōu bù xiāngxìn但却总爱问我有没有想你dàn què zǒng àiwèn wǒ yǒu méiyǒu xiǎng nǐ我不懂的甜言蜜语wǒ bù dǒngdé tiányánmìyǔ所以只说好想你suǒyǐ zhǐ shuō hǎo xiǎng nǐ反正说来说去fǎnzhèng shuō lái shuō qù都只想让你开心dōu zhǐ xiǎng ràng nǐ kāixīn

*

Điệp khúc

好想你 好想你 好想你 好想你hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ是真的真的好想你shì zhēn de zhēn de hǎo xiǎng nǐ不是假的假的好想你bùshì jiǎ de jiǎ de hǎo xiǎng nǐ好想你 好想你 好想你 好想你hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ是夠力夠力好想你shì gòu lì gòu lì hǎo xiǎng nǐ真的西北西北好想你zhēn de xīběixī běi hǎo xiǎng nǐ好想你hǎo xiǎng nǐ

Lời 2

每次当我一说我好想你měi cì dāng wǒ yī shuō wǒ hǎo xiǎng nǐ你都不相信nǐ dōu bù xiāngxìn但却总爱问我有没有想你dàn què zǒng àiwèn wǒ yǒu méiyǒu xiǎng nǐ我不懂的甜言蜜语wǒ bù dǒngdé tiányánmìyǔ所以只说好想你suǒyǐ zhǐ shuō hǎo xiǎng nǐ反正说来说去fǎnzhèng shuō lái shuō qù都只想让你开心dōu zhǐ xiǎng ràng nǐ kāixīn

好想你 好想你 好想你 好想你hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ是真的真的好想你shì zhēn de zhēn de hǎo xiǎng nǐ不是假的假的好想你bùshì jiǎ de jiǎ de hǎo xiǎng nǐ好想你 好想你 好想你 好想你hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ是夠力夠力好想你shì gòu lì gòu lì hǎo xiǎng nǐ真的西北西北好想你zhēn de xīběixī běi hǎo xiǎng nǐ好想你hǎo xiǎng nǐ

Điệp khúc

好想你 好想你 好想你 好想你hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ是真的真的好想你shì zhēn de zhēn de hǎo xiǎng nǐ不是假的假的好想你bùshì jiǎ de jiǎ de hǎo xiǎng nǐ好想你 好想你 好想你 好想你hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ是夠力夠力好想你shì gòu lì gòu lì hǎo xiǎng nǐ真的西北西北好想你zhēn de xīběixī běi hǎo xiǎng nǐ好想你hǎo xiǎng nǐ好想你hǎo xiǎng nǐ好想你hǎo xiǎng nǐ

Từ vựng tiếng Trung qua bài xích hát

簡訊 /jiǎnxùn/ Tin nhắn

晴天 /qíngtiān/ Trời nắng

甜言蜜語 /tiányánmìyǔ/ Lời lẽ ngọt ngào

好 /hǎo/: rất

想 /xiǎng/: nhớ

都 /dōu/: đều, vớ cả

開心 /kāixīn/: vui vẻ, hạnh phúc

反正 /fǎnzhèng/: dù sao

相信 /xiāngxìn/: niềm tin

Giai điệu vui vẻ của bài bác hát “Rất ghi nhớ anh” dễ dàng nhớ cùng học nằm trong đó! thuộc học để đi hát karaoke nha!