Đề ôn toán lớp 1

Bộ đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán số 2Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 – 2019 theo Thông tư 22

Bộ đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học tập 2018 – 2019

Khoanh tròn vào vần âm trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục bé nhất là:

A.

Bạn đang xem: Đề ôn toán lớp 1

80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng tức tốc sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) hiệu quả đúng của phép tính: 39cm + 50cm =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) trong mỗi tuần lễ em đi học các ngày: (Mức 2)

A.

Xem thêm: Cách Cài Android Cho Dien Thoai, Hướng Dẫn Cài Android 11 Siêu Dễ!

đồ vật bảy, công ty nhật

B. Sản phẩm công nghệ hai, lắp thêm ba, vật dụng tư

C. Trang bị hai, vật dụng ba, đồ vật tư, sản phẩm năm

D. Trang bị hai, vật dụng ba, thứ tư, trang bị năm, máy sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm làm việc trong hình trụ (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số tương thích điền vào ô trống là: 20 + 65 = … + trăng tròn (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D. 65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phép tính với kết quả đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải việc (Mức 3)

Cây bòng nhà Nam gồm 65 quả, bố đã hái xuống 34 quả nhằm bán. Hỏi bên trên cây bòng nhà phái nam còn từng nào quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số thích hợp vào nơi chấm (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99