DANH SÁCH THUYÊN CHUYỂN

Xã Đoài, ngày 18 mon 12 năm 2018

THÔNG BÁOV/v: Thuyên chuyển và chỉ định Linh mục trong Giáo phận Vinh, mon 12/2018_____________________

Kính gửi: Quý Cha, quý Tu sỹ, Chủng sinh và toàn cục quý ông bà anh chị em giáo dân Giáo phận Vinh.

Bạn đang xem: Danh sách thuyên chuyển

Vì nhu cầu mục vụ, Đức phụ thân Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh ra quyết định thuyên chăm và xẻ nhiệm các Linh mục trong Giáo phận. Dưới đấy là danh sách các Linh mục được thuyên đưa và vấp ngã nhiệm:

I. TỈNH NGHỆ AN

1. Linh mục Phêrô Lê Xuân An, cai quản xứ Lãng Điền, làng Thạch Sơn, thị trấn Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, nay được thuyên chuyển và chỉ định quản xứ tế bào Vĩnh, làng Thanh Khê, thị trấn Thanh Chương, thức giấc Nghệ An.

2. Linh mục Fx. Trằn Minh Chiến, quản lí xứ xã Anh, xã Nghi Phong, thị trấn Nghi Lộc, thức giấc Nghệ An, nay được thuyên gửi và chỉ định quản xứ Lãng Điền, buôn bản Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh giấc Nghệ An.

3. Linh mục Giuse Nguyễn Duy Phương, quản ngại xứ mô Vĩnh, làng Thanh Khê, thị xã Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, ni được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ buôn bản Anh, xóm Nghi Phong, thị trấn Nghi Lộc, tỉnh giấc Nghệ An.

4. Linh mục Phaolô Chu Đức Phái, quản lí xứ Đức Lân, làng mạc Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản nhiệm chuẩn giáo xứ Cự Tân, buôn bản Quỳnh Thanh, thị trấn Quỳnh Lưu, thức giấc Nghệ An.

5. Linh mục Giuse è Đức Mai, quản xứ Lộc Thủy, buôn bản Thạch Long, thị xã Thạch Hà, thức giấc Hà Tĩnh, nay được thuyên gửi và chỉ định quản xứ Đức Lân, làng Hậu Thành, thị trấn Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

6. Linh mục Raphael è cổ Xuân Nhàn, quản ngại xứ Phúc Yên, xã Thanh Yên, thị trấn Thanh Chương, tỉnh giấc Nghệ An, ni được nghỉ ngơi bệnh.

7. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Sơn, quản xứ Thuận Giang, xóm Quỳnh Hưng, thị xã Quỳnh Lưu, thức giấc Nghệ An, ni được thuyên chuyển và chỉ định quản xứ Phúc Yên, thôn Thanh Yên, thị xã Thanh Chương, tỉnh giấc Nghệ An.

8. Linh mục J.B. Nguyễn Vạn Sáng, quản xứ Văn Thành làng Thanh Giang, thị trấn Thanh Chương, tỉnh giấc Nghệ An, nay được thuyên gửi và chỉ định quản xứ Thuận Giang, xóm Quỳnh Hưng, thị xã Quỳnh Lưu, tỉnh giấc Nghệ An.

9. Linh mục Phêrô hồ Văn An, cai quản xứ Mỹ Hòa, buôn bản Cẩm Hòa, thị trấn Cẩm Xuyên, thức giấc Hà Tĩnh, nay được thuyên chuyển và chỉ định quản xứ Văn Thành, buôn bản Thanh Giang, huyện Thanh Chương, thức giấc Nghệ An.

10. Linh mục J.B. Hoàng Xuân Lập, quản xứ yên ổn Đại, thôn Nghi Phú, tp Vinh, tỉnh giấc Nghệ An, ni được cử đi học.

11. Linh mục Lu-y Nguyễn Văn Nga, quản lí xứ Lập Thạch, làng mạc Nghi Thạch, thị xã Nghi Lộc, tỉnh giấc Nghệ An, ni được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ lặng Đại, thôn Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

12. Linh mục Giuse Phạm Ngọc Quang, quản lí xứ yên ổn Lạc, xóm Nam Lĩnh, thị trấn Nam Đàn, tỉnh giấc Nghệ An, ni được thuyên gửi và bổ nhiệm quản xứ Lập Thạch, làng mạc Nghi Thạch, thị trấn Nghi Lộc, thức giấc Nghệ An.

13. Linh mục Phêrô Tự hồ nước Sỹ Huyền, quản lí xứ Đồng Lam, xã Hùng Sơn, thị trấn Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, ni được thuyên gửi và bổ nhiệm quản xứ lặng Lạc, thôn Nam Lĩnh, thị trấn Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

14. Linh mục Giuse đánh Văn Toản, quản nhiệm chuẩn chỉnh giáo xứ tuy nhiên Thủy, thôn Thạch Sơn, thị trấn Thạch Hà, tỉnh giấc Hà Tĩnh, nay được thuyên đưa và bổ nhiệm quản xứ Đồng Lam, xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, thức giấc Nghệ An.

15. Linh mục Giuse Hoàng Đức Nhân, quản ngại xứ Mỹ Dụ, làng mạc Hưng Hưng Châu, thị xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, ni được thuyên gửi và bổ nhiệm quản nhiệm chuẩn giáo xứ Phúc Thịnh, làng Hưng Thịnh, thị trấn Hưng Nguyên, thức giấc Nghệ An.

16. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Dũng, phó xứ mong Rầm, phường cửa Nam, tp Vinh, thức giấc Nghệ An, ni được thuyên đưa và bổ nhiệm quản xứ Mỹ Dụ, xóm Hưng Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

17. Linh mục Phêrô lưu giữ Văn Thành, quản lí xứ Thượng Lộc, làng mạc Nghi Vạn, thị trấn Nghi Lộc, thức giấc Nghệ An, nay được thuyên đưa và chỉ định quản xứ Đồng Vông, xóm Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

18. Linh mục Antôn Nguyễn quang đãng Tuấn, quản lí xứ Trang Cảnh, thôn Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, ni được thuyên đưa và chỉ định quản xứ Thượng Lộc, buôn bản Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh giấc Nghệ An.

19. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Liêm, cai quản xứ Trung Song, xóm Diễn Thịnh, thị xã Diễn Châu, thức giấc Nghệ An, ni được thuyên đưa và chỉ định quản xứ Trang Cảnh, thôn Nghi Xuân, thị trấn Nghi Lộc, tỉnh giấc Nghệ An.

20. Linh mục Giuse Phan Sỹ Phương, quản ngại xứ kiêm quản hạt Nghĩa Yên, buôn bản Đức Yên, thị trấn Đức Thọ, tỉnh giấc Hà Tĩnh, nay được thuyên gửi và chỉ định quản xứ Trung Song, thôn Diễn Thịnh, thị xã Diễn Châu, thức giấc Nghệ An.

21. Linh mục Giuse trần Ngọc Liêm, quản xứ Thanh Tân, thôn Hiến Sơn, huyện Đô Lương, thức giấc Nghệ An, ni được thuyên đưa và bổ nhiệm quản xứ Đại Yên, thị trấn Dùng, thị xã Thanh Chương, tỉnh giấc Nghệ An.

22. Linh mục J.B. Nguyễn Đức Nghĩa, phó quản nhiệm Trung tâm Hành mùi hương Trại Gáo, làng mạc Nghi Phương, thị xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, ni được thuyên gửi và bổ nhiệm quản xứ Thanh Tân, xóm Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

23. Linh mục Micae è Định, cai quản xứ Kẻ Đọng, thôn Sơn Tiến, huyện hương thơm Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, nay được thuyên chuyển và chỉ định quản xứ Đồng Lạc, làng mạc Hùng Thành, thị trấn Yên Thành, thức giấc Nghệ An.

24. Linh mục Giuse Trương Văn Hân, phó xứ làng Đoài, thôn Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, thức giấc Nghệ An, nay được cử đi học.

25. Tân linh mục J.B. Nguyễn cầm Anh, giáo xứ cửa ngõ Lò, Nghệ An, nay được chỉ định phó xứ cầu Rầm, phường cửa ngõ Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

26. Tân linh mục Giuse è Văn Duyệt, giáo xứ Nhân Hòa, Nghệ An, ni được bổ nhiệm phó xứ Đông Tháp, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh giấc Nghệ An.

27. Tân linh mục J.B. Phạm Đình Hải, giáo xứ Thuận Nghĩa, Nghệ An, ni được bổ nhiệm phó xứ Hậu Thành, xã Tây Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

28. Tân linh mục Giuse nai lưng Công Hường, giáo xứ Lâm Xuyên, Nghệ An, nay được bổ nhiệm phó xứ im Đại, thôn Nghi Phú, tp Vinh, tỉnh Nghệ An, kiêm quánh trách mục vụ sinh viên Công giáo.

29. Tân linh mục J.B. Đoàn Văn Huy, giáo xứ Hội Nguyên, Nghệ An, ni được chỉ định phó xứ xã Đoài, làng mạc Nghi Diên, thị trấn Nghi Lộc, tỉnh giấc Nghệ An.

30. Tân linh mục Antôn Lê Đức Khả, giáo xứ Rú Đất, Nghệ An, ni được chỉ định phó xứ Tân Lộc, phường Nghi Tân, thị xã cửa Lò, thức giấc Nghệ An.

31. Tân linh mục Antôn Nguyễn Văn Khánh, giáo xứ Phù Long, Nghệ An, ni được bổ nhiệm phó xứ Mỹ Yên, thôn Nghi Phương, thị xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

32. Tân linh mục Phêrô hồ nước Hữu Liên, chuẩn giáo xứ Cự Tân, Nghệ An, ni được chỉ định phó xứ Kẻ Gai, thôn Hưng Tây, thị xã Hưng Nguyên, tỉnh giấc Nghệ An.

33. Tân linh mục Giuse Nguyễn Văn Linh, giáo xứ song Ngọc, Nghệ An, ni được bổ nhiệm phó cai quản nhiệm Trung trung khu Hành hương thơm Trại Gáo, buôn bản Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, thức giấc Nghệ An.

34. Tân linh mục J.B. Lê Văn Phong, giáo xứ hễ Cả, Nghệ An, ni được chỉ định phó xứ Kẻ Dừa, thôn Thọ Thành, thị xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

35. Tân linh mục Giuse Phạm Văn Phượng, giáo xứ Đức Lân, Nghệ An, ni được chỉ định phó xứ Phú Vinh, xóm Đô Thành, thị trấn Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

36. Tân linh mục Phêrô Đinh Văn Quyền, giáo xứ Bàn Thạch, Nghệ An, nay được chỉ định phó xứ quan liêu Lãng, làng mạc Tường Sơn, thị trấn Anh Sơn, thức giấc Nghệ An.

37. Tân linh mục J.B. Châu Long Thiên, giáo xứ Thuận Nghĩa, Nghệ An, ni được chỉ định phó xứ Thanh Dạ, làng Quỳnh Thanh, thị xã Quỳnh Lưu, thức giấc Nghệ An.

Xem thêm: Đánh Giá Xiaomi Redmi 5A Ra Mắt Tại Vn: Sd 425, Ram 3Gb, Giá 1

38. Tân linh mục Phêrô Phạm Văn Thuyên, giáo xứ quan tiền Lãng, Nghệ An, ni được chỉ định phó xứ Thuận Nghĩa, xóm Quỳnh Lâm, thị trấn Quỳnh Lưu, thức giấc Nghệ An.

39. Tân linh mục Phaolô Nguyễn Văn Toán, giáo xứ Rú Đất, Nghệ An, ni được bổ nhiệm phó xứ đụng Cả, thôn Nghĩa Lộc, thị xã Nghĩa Đàn, tỉnh giấc Nghệ An.

40. Tân linh mục Antôn Nguyễn Văn Trí, giáo xứ Nghi Lộc, Nghệ An, nay được chỉ định phó xứ im Đại, làng mạc Nghi Phú, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An.

41. Tân linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Tú, giáo xứ Trang Cảnh, Nghệ An, ni được bổ nhiệm phó giáo họ hòa bình Con Cuông, xã im Khê, huyện bé Cuông, tỉnh Nghệ An.

42. Tân linh mục Antôn Nguyễn Văn Vân, giáo xứ Vạn Phần, Nghệ An, nay được chỉ định phó xứ Quy Hậu, buôn bản Kỳ Tân, thị xã Tân Kỳ, tỉnh giấc Nghệ An.

II. TỈNH HÀ TĨNH

43. Linh mục Phêrô trần Tùng, quản xứ Gia Phổ, thị trấn Hương Khê, huyện hương thơm Khê, tỉnh giấc Hà Tĩnh, ni được nghỉ ngơi hưu.

44. Linh mục Phêrô Phan Văn Tập, quản xứ Ngô Xá kiêm quản phân tử Cẩm Xuyên, xã Cẩm Quang, thị xã Cẩm Xuyên, tỉnh giấc Hà Tĩnh, nay được thuyên gửi và chỉ định quản xứ Gia Phổ, thị trấn Hương Khê, huyện mùi hương Khê, tỉnh giấc Hà Tĩnh.

45. Linh mục Micae Hoàng Xuân Hường, quản xứ kiêm quản hạt Văn Hạnh, buôn bản Thạch Trung, tp Hà Tĩnh, tỉnh giấc Hà Tĩnh, nay được thuyên gửi và chỉ định quản xứ Ngô Xá kiêm quản hạt Cẩm Xuyên, làng mạc Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, thức giấc Hà Tĩnh.

46. Linh mục Phêrô Hoàng Biên Cương, quản xứ kiêm quản phân tử Kỳ Anh, xóm Kỳ Châu, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nay được thuyên đưa và bổ nhiệm quản xứ kiêm quản phân tử Văn Hạnh, làng Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, thức giấc Hà Tĩnh.

47. Linh mục Phêrô Lê phái nam Cao, quản xứ kiêm quản hạt Hướng Phương, xóm Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, thức giấc Quảng Bình, ni được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ kiêm quản phân tử Kỳ Anh, xã Kỳ Châu, thị trấn Kỳ Anh, tỉnh giấc Hà Tĩnh.

48. Linh mục Phêrô è Đình Lai, quản xứ Đông Yên, phường Kỳ Phương, thị xóm Kỳ Anh, tỉnh giấc Hà Tĩnh, ni được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ kiêm quản phân tử Nghĩa Yên, buôn bản Đức Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh giấc Hà Tĩnh.

49. Linh mục Phaolô Nguyễn Đình Phú, quản xứ Đông Tràng, xã Sơn Châu, huyện hương thơm Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, ni được thuyên gửi và bổ nhiệm quản xứ Đông Yên, phường Kỳ Phương, thị làng Kỳ Anh, thức giấc Hà Tĩnh.

50. Linh mục J.B. Nguyễn Minh Tường, phó xứ Nghĩa Yên, xã Đức Yên, thị xã Đức Thọ, tỉnh giấc Hà Tĩnh, nay được thuyên chuyển và chỉ định quản xứ Đông Tràng, xóm Sơn Châu, huyện mùi hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

51. Linh mục J.B. Bùi Khiêm Cường, quản nhiệm chuẩn chỉnh giáo xứ Đông Sơn, phường Kỳ Nam, thị xóm Kỳ Anh, thức giấc Hà Tĩnh, ni được thuyên gửi và chỉ định quản xứ Kẻ Đọng, làng Sơn Tiến, huyện mùi hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

52. Linh mục Giuse Nguyễn Hồng Lĩnh, quản lí xứ Chúc A, xã hương Lâm, huyện hương thơm Khê, tĩnh Hà Tĩnh, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản nhiệm chuẩn giáo xứ Đông Sơn, phường Kỳ Nam, thị thôn Kỳ Anh, tỉnh giấc Hà Tĩnh.

53. Linh mục Mactinô Nguyễn Văn Bé, phó xứ Tràng Lưu, thôn Lộc Yên, huyện mùi hương Khê, tỉnh giấc Hà Tĩnh, ni được thuyên đưa và chỉ định quản xứ Chúc A, xã hương Lâm, huyện hương thơm Khê, tĩnh Hà Tĩnh.

54. Linh mục J.B. Nguyễn Công Duyệt, CSsR., ni được chỉ định quản xứ Lộc Thủy, làng Thạch Long, thị xã Thạch Hà, tỉnh giấc Hà Tĩnh.

55. Linh mục Giuse trằn Văn Học, phó xứ im Đại, làng mạc Nghi Phú, thành phố Vinh, thức giấc Nghệ An, kiêm quánh trách mục vụ sv Công giáo, nay được thuyên gửi về công sở Tòa Giám mục trên Hà Tĩnh, xóm thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, thức giấc Hà Tĩnh.

56. Linh mục Antôn Nguyễn Thanh Tịnh, quản lí xứ rượu cồn Sẻ, phường Quảng Lộc, thị xã bố Đồn, tỉnh Quảng Bình, nay được thuyên gửi và bổ nhiệm về văn phòng công sở Tòa Giám mục tại Hà Tĩnh, thôn thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

57. Linh mục Giuse Phan Đình Trung, quản xứ Thịnh Lạc, buôn bản Gia Phố, huyện hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, nay được thuyên đưa về công sở Tòa Giám mục trên Hà Tĩnh, xã thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, thức giấc Hà Tĩnh.

58. Tân linh mục Phaolô Nguyễn Văn Đức, giáo xứ Lộc Thủy, Hà Tĩnh, nay được chỉ định phó xứ Tràng Lưu, xã Lộc Yên, huyện hương Khê, thức giấc Hà Tĩnh.

59. Tân linh mục Phaolô Lê Văn Hùng, giáo xứ Hòa Thắng, Hà Tĩnh, ni được bổ nhiệm phó xứ Tĩnh Giang, phường Tân Giang, Tp. Hà Tĩnh, thức giấc Hà Tĩnh.

60. Tân linh mục Antôn Nguyễn trường Thi, giáo xứ Tràng Lưu, Hà Tĩnh, nay được bổ nhiệm phó xứ xóm Truông, xã mùi hương Giang, huyện hương thơm Khê, tỉnh giấc Hà Tĩnh.

III. TỈNH QUẢNG BÌNH

61. Linh mục Gioan Nguyễn Phương Hướng, quản lí xứ Đồng Troóc kiêm quản hạt Nguồn Son, buôn bản Phúc Trạch, huyện ba Trạch, Quảng Bình, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ kiêm quản phân tử Hướng Phương, xã Quảng Phương, thị xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

62. Linh mục Phêrô trần Ngọc Hưởng, cai quản xứ ghê Nhuận, xóm Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, ni được chỉ định quản xứ Đồng Troóc kiêm quản hạt Nguồn Son, buôn bản Phúc Trạch, huyện ba Trạch, Quảng Bình.

63. Linh mục Antôn Tô quang đãng Hùng, phó xứ Văn Hạnh, làng Thạch Trung, tp Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, kiêm thư ký kết ĐGM Phụ tá, nay được thuyên đưa và chỉ định quản xứ khiếp Nhuận, thôn Cảnh Hóa, thị trấn Quảng Trạch, thức giấc Quảng Bình.

64. Linh mục Phêrô Nguyễn Đại, quản xứ Gia Hưng, xã Hưng Trạch, huyện ba Trạch, thức giấc Quảng Bình, ni được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản nhiệm chuẩn giáo xứ bố Đồn, phường Quảng Phong, thị xã bố Đồn, thức giấc Quảng Bình.

65. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng, quản ngại xứ Diên Trường, xã Quảng Sơn, thị xã cha Đồn, thức giấc Quảng Bình, ni được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Gia Hưng, làng mạc Hưng Trạch, huyện ba Trạch, tỉnh Quảng Bình.

66. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hảo, giáo xứ hướng Phương, Quảng Bình, nay được thuyên chuyển và bổ nhiệm quản xứ Diên Trường, xóm Quảng Sơn, thị xã bố Đồn, tỉnh Quảng Bình.

67. Linh mục Tôma Võ Minh Danh, phó giám đốc Trụ sở Giáo phận Vinh tại miền Nam, 32 Nguyễn Bình Khiêm, Đakao, quận I, Tp. HCM, ni được thuyên gửi và chỉ định quản nhiệm chuẩn giáo xứ Bàu Sen, xóm Phúc Trạch, huyện cha Trạch, tỉnh giấc Quảng Bình.

68. Tân linh mục Phêrô Lê Văn Duyệt, giáo xứ Lạc Sơn, Hà Tĩnh, ni được bổ nhiệm phó xứ Trung Quán, buôn bản Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh giấc Quảng Bình.

69. Tân linh mục Phêrô Nguyễn Hùng Hải, giáo xứ phía Phương, Quảng Bình, nay được bổ nhiệm phó xứ Hà Lời, thôn Sơn Trạch, huyện tía Trạch, thức giấc Quảng Bình.

70. Tân linh mục J.B. Mai Văn Quốc, giáo xứ Văn Hạnh, Hà Tĩnh, ni được chỉ định phó xứ Kim Lũ, xã Kim Hóa, thị xã Tuyên Hóa, thức giấc Quảng Bình.

71. Tân linh mục Antôn Nguyễn Văn Trọng, giáo xứ Đồng Tâm, Nghệ An, ni được bổ nhiệm phó xứ Tam Tòa, thành phố Đồng Hới, thức giấc Quảng Bình.

72. Tân linh mục Phêrô Phùng Văn Tuấn, giáo xứ Phù Ninh, Quảng Bình, nay được chỉ định phó xứ Minh Cầm, làng Mai Hóa, thị trấn Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

73. Tân linh mục Antôn Đậu Duy Vinh, giáo xứ Đông Sơn, Hà Tĩnh, nay được bổ nhiệm phó xứ hễ Sẻ, xóm Quảng Lộc, thị xã tía Đồn, thức giấc Quảng Bình.

Vậy, văn phòng và công sở Tòa Giám mục trân trọng thông tin và kính xin quý cha cùng toàn thể quý ông bà các bạn em phổ biến lời nguyện cầu cho Giáo phận tương tự như cho quý phụ vương được thuyên đưa và chỉ định đợt này.

Hiệp độc nhất và bình yên trong Chúa Kitô,

TM. VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC(Đã ký và đóng dấu)Lm. Phanxicô X. Nguyễn Hồng ÂnChánh Văn Phòng