CÁCH ĐỌC NỐI ÂM TRONG TIẾNG HÀN

Khi học tập ngoại ngữ, câu hỏi phát âm là khôn xiết quan trọng. Với phát âm như thế nào cho chuẩn lại càng đặc biệt quan trọng hơn. Mỗi ngôn ngữ lại có những quy tắc phân phát âm riêng, để rất có thể đọc đúng, nói chuẩn, bạn cần phải ghi nhớ và luyên tập theo những nguyên tắc phạt âm của ngôn từ đó. Vạc âm giờ đồng hồ Hàn như người phiên bản xứ không khó nếu như khách hàng nắm được với thực hành chuẩn 9 nguyên tắc phát âm giờ đồng hồ Hàn thông dụng nhất nhưng mà trung trọng điểm du học nước hàn fanbangparty.com vẫn hướng dẫn các bạn dưới đây.Chỉ nên hiểu và vận dụng 9 cơ chế phát âm này, giờ đồng hồ Hàn của bạn sẽ trở nên thoải mái và tự nhiên hơn, đẽo gọt hơn và giống cùng với người bản xứ. Điều này hỗ trợ bạn trong tiếp xúc với người Hàn cũng giống như việc nghe cũng biến thành trở nên dễ dàng hơn.

Bạn đang xem: Cách đọc nối âm trong tiếng hàn

*

CÁCH PHÁT ÂM PHỤ ÂM CUỐI (PATCHIM)

Đây là một phần rất quan trọng mà không ít người khi mới bước đầu học thường bỏ qua. Trong tiếng Hàn có khá nhiều phụ âm cuối (hay còn gọi là patchim - 받침), tuy vậy chỉ tất cả 7 cách để đọc phần nhiều phụ âm cuối đó.Ví dụ:- 학 <학> phát âm là hak- 핰 <학> cũng đọc là hak

*

NGUYÊN TẮC 1: NỐI ÂM (연음화)

1. Tự phía trước chấm dứt bằng phụ âm (patchim), từ phía sau bắt đầu bằng nguyên âm thì vẫn đọc nối phụ âm của từ vùng phía đằng trước vào nguyên âm của tự phía sau

Ví dụ :

+ 발음<바름> /ba-reum/ + 책을<채글> /chae- geul/

+ 이름이<이르미> /i-reu-mi/ + 봄이<보미> /bo-mi/

2. Từ phía trước dứt bằng phụ âm đôi, trường đoản cú phía sau bước đầu bằng nguyên âm thì đang đọc nối phụ âm thứ 2 của từ phía trước vào nguyên âm của tự phía sau.

Xem thêm: " Bình Thìa Uống Sữa Cho Bé Yêu, Bình Thìa Ăn Dặm Silicone Mềm Cho Bé

Ví dụ :

+ 읽은<일근> /il-geun/ + 없어<업서> /eop-seo/

+ 삶이<살미> /sal-mi/ + 앉으<안즈> /an-jeu/

 

NGUYÊN TẮC 2: TRỌNG ÂM HOÁ (경음화)

1. ㄱ,ㄷ,ㅂ+ ㄱ, ㄷ, ㅂ,ㅅ,ㅈ> ㄲ,ㄸ,ㅃ,ㅆ,ㅉ

- trường đoản cú phía trước xong bằng những phụ âm ㄱ,ㄷ,ㅂ, từ trang bị 2 bước đầu bằng các phụ âm ㄱ, ㄷ, ㅂ,ㅅ,ㅈ thì những phụ âm này đã bị thay đổi thành ㄲ,ㄸ,ㅃ,ㅆ,ㅉ.

Ví dụ :

+ 식당<식땅> /shik- ttang/ + 듣고<듣꼬> /deut- kko/

+ 꽃집<꼳찝> /kkot-jjip/ + 밥솥<밥쏟> /bap-ssot/

 

2. ㄹ+ ㄱ > ㄲ

- trường đoản cú phía trước dứt bằng những phụ âm ㄹ, từ đồ vật 2 bước đầu bằng phụ âm ㄱ thì phụ âm ㄱ vẫn bị thay đổi thành ㄲ.

Ví dụ :

+ 갈곳<갈꼳> /gal-kkot/ + 할게<할께> /hal-kke/

+ 살거예요<살꺼예요> /sal-kkeo-ye-yo/

 

3. ㄴ,ㅁ+ ㄱ, ㄷ,ㅈ > ㄲ,ㄸ,ㅉ

- từ phía trước kết thúc bằng những phụ âm ㄴ,ㅁtừ máy 2 ban đầu bằng những phụ âm ㄱ, ㄷ, ㅈ thì các phụ âm này vẫn bị biến hóa thành ㄲ,ㄸ,ㅉ

Ví dụ :

+ 참고<참꼬> /cham-kko/ + 신다<신따> /sin-tta/

+ 산적<산쩍> /san-jjeok/ + 찜닭<찜딹> /jjim-ttak/

 

4. ㄹ+ ㄷ,ㅅ,ㅈ> ㅉ,ㅆ,ㅉ

- trường đoản cú phía trước hoàn thành bằng phụ âm ㄹ,từ thứ 2 bắt đầu bằng những phụ âm ㄷ,ㅅ,ㅈthìㅈcác phụ âm này đã bị thay đổi thành ㄸ,ㅆ,ㅉ

Ví dụ :

+ 실시<실씨> /sil-ssi/ + 갈증<갈쯩> /gal-jjeung/

NGUYÊN TẮC 3: BIẾN ÂM (비음비화)

1. ㅂ+ ㅁ,ㄴ> ㅁ+ ㅁ,ㄴ

- tự phía trước ngừng bằng phụ âm ㅂ, từ vật dụng 2 bắt đầu bằng những phụ âm ㅁ,ㄴ thì phụ âm ㅂ vẫn bị biến biến đổi ㅁ

Ví dụ :

+ 업무<엄무> /eom-mu/ + 십만<심만> /sim-man/

+ 집년<짐년> /jim-nyeon/ + 밥내<밤내> /bam-nae/

 

 2. ㄷ+ ㅁ,ㄴ> ㄴ+ ㅁ,ㄴ

- trường đoản cú phía trước xong xuôi bằng phụ âm ㄷ, từ máy 2 bắt đầu bằng các phụ âm ㅁ,ㄴ thì phụ âm ㄷ vẫn bị chuyển đổi thành ㄴ

Ví dụ :

+ 걷는<건는> /geon-neun/ + 콧물<콘물> /khon-mul/

+ 빛나다<빈나다> /bin-na-da/

 

3. ㄱ+ ㅁ,ㄴ> ㅇ+ ㅁ,ㄴ

- trường đoản cú phía trước dứt bằng phụ âm ㄱ, từ vật dụng 2 bước đầu bằng những phụ âm ㅁ,ㄴ thì phụ âm ㄱ sẽ bị biến hóa thành ㅇ

Ví dụ :

+ 학년<항년> /hang-nyeon/ + 작년<심만> /jang-nyeon/

+ 한국말<한궁말> /han-gung-mal/ + 백만<뱅만> /baeng-man/

4. ㅁ,ㅇ+ ㄹ> ㅁ,ㅇ+ ㄴ

- tự phía trước kết thúc bằng phụ âm ㅁ,ㅇ, từ máy 2 bước đầu bằng phụ âm ㄹthì phụ âm ㄹ đã bị thay đổi thành ㄴ

Ví dụ :

+ 음료수<음뇨수> /eum-nyo-su/

+ 방류<방뉴> /bang-nyu/ + 심리<심니> /sim-ni

5. ㅂ+ ㄹ> ㅁ+ ㄴ

- từ bỏ phía trước dứt bằng phụ âm ㅂ, từ máy 2 bắt đầu bằng phụ âm ㄹ thì phụ âm ㅂ đang bị biến hóa thành ㅁ, và phụ âm ㄹ đang bị thay đổi thành ㄴ

Ví dụ :

+ 납량<남냥> /nam-nyang/

+ 컵라면<컴나면> /khyeom-na-myeon/ 

 

6. ㄱ+ ㄹ> ㅇ+ ㄴ

- tự phía trước hoàn thành bằng phụ âm ㄱ, từ máy 2 bước đầu bằng các phụ âm ㄹ thì phụ âm ㄱ đang bị biến đổi thành ㅇ, với phụ âm ㄹ sẽ bị đổi khác thành ㄴ

Ví dụ :

+ 대학로<대항노> /dae-hang-no/

+ 곡류<공뉴> /gong-nyu/

 

 

NGUYÊN TẮC 4: NHŨ ÂM HOÁ (유음비화)

1. ㄹ+ ㄴ> ㄹ+ ㄹ

- từ phía trước kết thúc bằng phụ âm ㄹ, từ đồ vật 2 ban đầu bằng phụ âm ㄴ thì phụ âm ㄴ vẫn bị chuyển đổi thành ㄹ

Ví dụ :

+ 일년<일련> /il-lyeon/ + 설날<설랄> /seol-lal/

+ 스물네<스물레> /seu-mul-le/ 

 

2. ㄴ+ ㄹ> ㄹ+ ㄹ

- từ phía trước kết thúc bằng phụ âm ㄴ, từ thứ 2 ban đầu bằng phụ âm ㄹ thì phụ âm ㄴ sẽ bị đổi khác thành ㄹ.

Ví dụ :

+ 연락<열락> /yeol-lak/ + 민력<밀력> /mil-lyeok/

+ 진리<질리> /jil-li/

 

NGUYÊN TC 5: VÒM ÂM HOÁ (구개음화)

ㄷ,ㅌ+ 이> 지,치

- từ bỏ phía trước ngừng bằng phụ âm ㄷ,ㅌ, từ thứ hai là 이thì 이sẽ hiểu thành 지,치

Ví dụ :

+ 같이<가치> /ga-chi/

+ 해돋이<해도지> /hae-do-ji/

 

NGUYÊN TẮC 6: GIẢN LƯỢC ㅎ (‘ㅎ‘탈락)

+ nguyên âm > ㅎ trở thành âm câm

- từ bỏ phía trước xong bằng phụ âm ㅎ, từ bỏ phía sau bước đầu bằng nguyên âm thì ㅎ vươn lên là âm câm

Ví dụ :

+ 좋아요<조아요> /jo-a-yo/

+ 놓아요<노아요> /no-a-yo/

NGUYÊN TẮC 7: BẬT HƠI HOÁ (격음화)

1. ,+ > ,

- từ phía trước xong xuôi bằng phụ âm ㄱ,ㄷ từ trang bị 2 bắt đầu bằng phụ âm ㅎ thì phụ âm ㅎ gọi thành ㅋ,ㅌ

Ví dụ :

+ 축하하다<추카하다> /chu-kha-ha-da/

+ 못해요<모태요> /mot-thae-yo/

 

2. ㅎ+ ㄱ,ㄷ > ㅋ,ㅌ

- trường đoản cú phía trước xong xuôi bằng phụ âm ㅎ từ trang bị 2 bước đầu bằng những phụ âm ㄱ,ㄷ thì phụ âm ㅎ phát âm thành ㅋ,ㅌ

Ví dụ :

+ 까맣다<까마타> /kka-ma- tha/

 

NGUYÊN TẮC 8: CÁCH ĐỌC

1. 의 đọc là

- khi 의đứng tại phần đầu câu phát âm là 이 

Ví dụ : + 의사<의사> /eui-sa/ + 의자<의자> /eui-ja/

 

2. 의 đọc là 이

- lúc 의đứng tại vị trí thứ 2 trở đi gọi là 이

Ví dụ : + 주의<주이> /ju-i/ + 동의<동이> /dong-i/

 

3. 의 đọc là 에

- khi 의khi mang ý nghĩa là “của” download đọc là 에

Ví dụ : + 아빠의안경<아빠에안경> /appa-e-an-kyeong/

 

✌️ nội dung bài viết được soạn bởi : Du học hàn quốc fanbangparty.com