BẢNG TUẦN HOÀN NGUYÊN TỐ HÓA HỌC LỚP 9

I. NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ vào BẢNG TUẦN HOÀN

Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được bố trí theo chiều tăng dần đều của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học lớp 9

II. CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN

1. Ô nguyên tố

- Ô nguyên tố mang lại biết: Số hiệu nguyên tử, kí hiệu hóa học, tên nguyên tố, nguyên tử khối của yếu tắc đó.

*

- Số hiệu nguyên tử có số trị bằng số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân và bằng số electron vào nguyên tử. Số hiệu nguyên tử trùng cùng với số thiết bị tự ô vào bảng tuần hoàn.

Ví dụ:

Số hiệu nguyên tử của nhôm là 13 cho biết: nhôm ở ô vật dụng 13 trong bảng tuần hoàn, năng lượng điện hạt nhân nguyên tử nhôm là 13+ (hay số đơn vị điện tích phân tử nhân là 13), có 13 electron trong nguyên tử nhôm.

2. Chu kì

- Chu kỳ là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron với được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

- Số vật dụng tự chu kì bằng số lớp electron.

- Bảng tuần hoàn gồm bao gồm 7 chu kỳ: chu kỳ luân hồi 1, 2, 3 là những chu kỳ nhỏ. Chu kỳ luân hồi 4, 5, 6, 7 là các chu kỳ lớn.

Ví dụ

+ Chu kì 2: bao gồm 8 nguyên tố từ Li mang đến Ne, có 2 lớp electron vào nguyên tử. Điện tích hạt nhân tăng mạnh từ Li là 3+,… đến Ne là 10+.

+ mô phỏng kết cấu nguyên tử O ở chu kỳ 2, có 2 lớp electron.

*


+ mô phỏng cấu trúc nguyên tử Kali ở nhóm IA, có một electron ở phần bên ngoài cùng:

*

III. SỰ BIỂN ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ vào BẢNG TUẦN HOÀN

1. Vào một chu kì

- trong một chu kỳ, khi đi từ đầu đến cuối chu kỳ theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân:

+ Số e phần ngoài cùng của nguyên tử tăng dần từ là một đến 8 electron.

+ Tính kim loại của những nguyên tố giảm dầnđồng thời tính phi kim của những nguyên tố tăng dần.

Ví dụ:

Chu kì 2 bao gồm 8 nguyên tố:

*

+ Số e phần ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong chu kỳ 2 tăng dần từ 1 đến 8

+ Đẩu chu kỳ luân hồi 2 là một trong những kim loại dũng mạnh (Li), cuối chu kỳ là một trong những phi kim mạnh bạo (F), hoàn thành chu kỳ là một trong khí hi hữu (Ne).

Xem thêm: Các Mẫu Đèn Trần Phòng Thờ Thiết Kế Đẹp Trang Nghiêm, Ấm Cúng

2. Trong một nhóm

Trong một nhóm, khi đi từ trên xuống dưới theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân.

- Số lớp electron của nguyên tử tăng dần.

- Tính kim loại của những nguyên tố tăng dầnđồng thời tính phi kim của những nguyên tố sút dần.


Ví dụ: Nhóm IA bao gồm 6 yếu tố từ Li đến Fr

+ Số lớp electron tăng vọt từ 2 cho 7. Số electron lớp bên ngoài cùng của nguyên tử đều bởi 1.

+ Tính kim loại của những nguyên tố tăng dần. Đầu nhóm IA, Li là kim loại hoạt động hóa học khỏe khoắn cuối nhóm là sắt kẽm kim loại Fr hoạt động hóa học vô cùng mạnh

IV. Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Biết địa chỉ của nhân tố ta có thể suy đoán cấu trúc nguyên tử và tính chất của nguyên tố.

Ví dụ:

Biết: Nguyên tố A gồm số hiệu nguyên tử là 17, chu kì 3, đội VIIA.

Xác định được:

+ nguyên tố A tất cả số hiệu nguyên tử là 17, suy ra điện tích hạt nhân của nguyên tử A là 17+, nguyên tử A bao gồm 17 electron.

+ A sống chu kì 3, suy ra nguyên tử A bao gồm 3 lớp electron. Bởi vì ở ngay sát cuối chu kì 3 nên A là một phi kim mạnh, tính phi kim của A dũng mạnh hơn của yếu tố trước nó trong thuộc chu kì (là S gồm số hiệu là 16).

+ A ở đội VIIA nên lớp bên ngoài cùng bao gồm 7 electron, tính phi kim của A yếu hơn của nguyên tố phía bên trên nó trong cùng nhóm (là F bao gồm số hiệu nguyên tử là 9) nhưng khỏe mạnh hơn nguyên tố đứng dưới nó trong cùng nhóm (là Br gồm số hiệu nguyên tử là 35).

2. Biết cấu tạo nguyên tử của nguyên tố có thể suy đoán địa điểm và đặc điểm nguyên tố đó.

Ví dụ:

Biết: Nguyên tố X bao gồm điện tích hạt nhân là 11+, nguyên tử X gồm 3 lớp electron, phần bên ngoài cùng có 1 electron.