Bài tập toán hình 7

Các em học sinh lớp 7 ôn tập học kì 1 phần hình học với một số bài tập toán nhưng fanbangparty.com share có giải thuật dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập toán hình 7

Sau lúc xem hoàn thành các bài bác tập có lời giải, các em hãy tự làm bài bác tập ngay bên dưới để rèn luyện năng lực làm bài xích của mình. BÀI 1 :

Cho tam giác ABC. M là trung điểm AC. Bên trên tia đối của tia MB lấy điểm D thế nào cho BM = MD.


1. Chứng tỏ : ?ABM = ?CDM.

2. Chứng minh : AB // CD

3. Bên trên DC kéo dài lấy điểm N làm thế nào để cho CD =CN (C ≠ N) chứng minh : BN // AC.

Giải.

1. Chứng tỏ : ?ABM = ?CDM.

Xét ?ABM cùng CDM :

*

MA = MC (gt)

MB = MD (gt)

*
(đối đinh)

=> ?ABM = ?CDM (c – g – c)

2.Chứng minh : AB // CD

Ta tất cả :

*
(góc tương xứng của ?ABM = ?CDM)

Mà :

*
ở trong phần so le trong

Nên : AB // CD

3. BN // AC :

Ta bao gồm : ?ABM = ?CDM (cmt)

=> AB = CD (cạnh tương ứng)

Mà : CD = cn (gt)

=> AB = CN

Xét ?ABC và ?NCB , ta gồm :

AB = công nhân (cmt)

BC cạnh chung.

*
(so le trong)

=> ?ABC = ?NCB (c – g – c)

=>

*

Mà :

*
tại đoạn so le trong.

Nên : BN // AC

 

BÀI 2 :

Cho tam giác ABC có AB = AC, bên trên cạnh AB rước điểm M, bên trên cạnh AC lấy điểm N thế nào cho AM = AN. điện thoại tư vấn H là trung điểm của BC.

Chứng minh : ?ABH = ?ACH.Gọi E là giao điểm của AH với NM. Minh chứng : ?AME = ?ANEChứng minh : mm // BC.

Giải.

1.?ABH = ?ACH

Xét ?ABH với ?ACH, ta gồm :

*

AB = AC (gt)

HB = HC (gt)

AH cạnh chung.

=> ?ABH = ?ACH (c – c- c)

=>

*
(góc tương ứng)

2. ?AME = ?ANE

Xét ?AME cùng ?ANE, ta gồm :

AM =AN (gt)

*
(cmt)

AE cạnh chung

=> ?AME = ?ANE (c – g – c)

3. Milimet // BC

Ta có : ?ABH = ?ACH (cmt)

=>

*

Mà :

*
(hai góc kề bù)

=>

*

Hay BC

*
AH

Cmtt, ta được : MN

*
AE tốt MN
*
AH

=> milimet // BC.

Bài 3 :

Cho tam giác ABC vuông trên A. Tia phân giác của góc ABC cắt AC trên D. đem E bên trên cạnh BC sao cho BE = AB.

a) minh chứng : ? ABD = ? EBD.

b) Tia ED cắt cha tại M. Chứng tỏ : EC = AM

c) Nối AE. Chứng minh : góc AEC = góc EAM.

Giải.

1. ? ABD = ? EBD :

*

Xét ?ABD và ?EBD, ta có :

AB =BE (gt)

*
(BD là tia phân giác góc B)

BD cạnh chung

=> ? ABD = ? EBD (c – g – c)

2. EC = AM

Ta tất cả : ? ABD = ? EBD (cmt)

Suy ra : da = DE cùng

*

Xét ?ADM và ?EDC, ta tất cả :

DA = DE (cmt)

*
(cmt)

*
(đối đỉnh)

=> ?ADM = ?EDC (g –c– g)

=> AM = EC.

3.

*

Ta tất cả : ?ADM = ?EDC (cmt)

Suy ra : AD = DE; MD = CD với

*

=> AD + DC = ED + MD

Hay AC = EM

Xét ?AEM cùng ?EAC, ta tất cả :

AM = EC (cmt)

*
(cmt)

AC = EM (cmt)

=> ?AEM = ?EAC (c – g – c)

=>

*

BÀI 4 :

Cho tam giác ABC vuông góc trên A có góc B = 530.

a) Tính góc C.

b) trên cạnh BC, mang điểm D làm sao để cho BD = BA. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC nghỉ ngơi điểm E. Cmr : ΔBEA = ΔBED.

c) Qủa C, vẽ mặt đường thẳng vuông góc với BE trên H. CH giảm đường trực tiếp AB trên F. Cm : ΔBHF = ΔBHC.

d) cm : ΔBAC = ΔBDF và D, E, F thẳng hàng.

Giải.

a. Tính góc C :

Xét ΔBAC, ta gồm :

*

=>

*

=>

*

b. ΔBEA = ΔBED :

*

Xét ΔBEA với ΔBED, ta bao gồm :

BE cạnh chung.

*
(BE là tia phân giác của góc B)

BD = tía (gt)

=> ΔBEA = ΔBED (c – g – c)

c. ΔBHF = ΔBHC

Xét ΔBHF cùng ΔBHC, ta bao gồm :

BH cạnh chung.

Xem thêm: Stt Tổng Hợp 1001 Cách Thả Thính Trai Qua Tin Nhắn 2021, 31 1001 Cách Thả Thính Ý Tưởng

*
(BE là tia phân giác của góc B)

*
(gt)

=> ΔBHF = ΔBHC (cạnh huyền – góc nhọn)

=> BF = BC (cạnh tương ứng)

d. ΔBAC = ΔBDF và D, E, F trực tiếp hàng

xét ΔBAC và ΔBDF, ta có:

BC = BF (cmt)

Góc B chung.

BA = BC (gt)

=> ΔBAC = ΔBDF

=>

*

Mà :

*
(gt)

Nên :

*
hay BD
*
DF (1)

Mặt khác :

*
(hai góc khớp ứng của ΔBEA = ΔBED)

Mà :

*
(gt)

Nên :

*
giỏi BD
*
DE (2)

Từ (1) và (2), suy ra : DE trùng DF

Hay : D, E, F trực tiếp hàng.

===================================

BÀI TẬP RÈN LUYỆN :

BÀI 1 :

Cho ABC tất cả Â = 900. Tia phân giác BD của góc B(D thuộc AC). Trên cạnh BC lấy điểm E làm thế nào để cho BE = BA.

a) so sánh AD cùng DE

b) hội chứng minh:

*

c) chứng minh : AE 

*
BD

BÀI 2 :

Cho ΔABC nhọn (AB  BÀI 3 :

Vẽ góc nhọn xAy. Trên tia Ax rước hai điểm B với C (B nằm trong lòng A và C). Trên tia Ay lấy hai điểm D cùng E làm thế nào cho AD = AB; AE = AC

a) chứng tỏ BE = DC

b) hotline O là giao điểm BE và DC. Chứng minh tam giác OBC bằng tam giác ODE.

c) Vẽ trung điểm M của CE. Chứng tỏ AM là con đường trung trực của CE.

Bài 4.

Cho tam giác ABC ( ABBÀI 5.

Cho tam giác ABC gồm góc A =350 . Đường thẳng AH vuông góc cùng với BC trên H. Trên phố vuông góc cùng với BC trên B lấy điểm D không cùng nửa mặt phẳng bờ BC cùng với điểm A sao cho AH = BD.

a) chứng tỏ ΔAHB = ΔDBH.

b) chứng tỏ AB//HD.

c) hotline O là giao điểm của AD và BC. Minh chứng O là trung điểm của BH.

d) Tính góc ngân hàng á châu acb , biết góc BDH= 350 .

Bài 6 :

Cho tam giác ABC cân nặng tại A và gồm

*
.

Tính
*
với
*
Lấy D nằm trong AB, E ở trong AC làm thế nào để cho AD = AE. Chứng tỏ : DE // BC.

Bài 7 :

Cho tam giác ABC cân nặng tại A. đem D thuộc AC, E trực thuộc AB sao để cho AD = AE.

Chứng minh : DB = EC.Gọi O là giao điểm của BD và EC. Chứng tỏ : tam giác OBC và ODE là tam giác cân.Chứng minh rằng : DE // BC.

Bài 8 :

Cho tam giác ABC. Tia phân giác của góc C cắt AB tại D. Bên trên tia đối của tia CA rước điểm E thế nào cho CE = CB.

Chứng minh : CD // EB.Tia phân giác của góc E giảm CD trên F. Vẽ ông xã vuông góc EF trên K. Chứng tỏ : ông chồng Tia phân giác của góc ECF.

Bài 9 :

Cho tam giác ABC vuông tại A tất cả

*
. Vẽ Cx vuông góc BC, bên trên tia Cx lấy điểm E làm sao cho CE = CA (CE , CA nằm cùng phía đối BC). Bên trên tia đối của tia BC rước điểm F sao cho BF = BA. Chứng minh :

Tam giác ACE đều.A, E, F thẳng hàng.

Bài 10 :

Cho tam giác ABC (AB Đề bình chọn học kì I Môn : Toán lớp 7

Thời gian làm bài bác 90 phút.

BÀI 1 : (2,5 điểm) tính bằng phương pháp hợp lý :

a)

*

b)

*

c)

*

BÀI 2 : (2,5 điểm)

Tìm x, biết :

a)

*

b)

*

c) 33x : 11x = 81

BÀI 3 : (1,5 điểm)

Ba nhóm cày thao tác làm việc trên cha cánh đồng có diện tích s như nhau. Đội đầu tiên hoàn thành quá trình trong 12 ngày. Đội đồ vật hai trả thành các bước trong 9 ngày. Đội thứ ba hoàn thành quá trình trong 8 ngày. Hỏi từng đội có bao nhiêu lắp thêm cày biết Đội trước tiên ít hơn Đội trang bị hai 2 máy với năng suất của các máy như nhau.

BÀI 4 : (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông góc tại A gồm góc B = 530.

a) Tính góc C.

b) trên cạnh BC, rước điểm D sao cho BD = BA. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC ở điểm E. Cmr : ΔBEA = ΔBED.

c) Qủa C, vẽ mặt đường thẳng vuông góc với BE trên H. CH cắt đường trực tiếp AB tại F. Cm : ΔBHF = ΔBHC.